Může terapie chladem ochránit sportovní koně před zraněním?

18. 11. 2023 MVDr. Matt Leshaw Autor fotek: iStock.com Zdroj: The Horse

Měli byste svému koni po tréninku zchladit nohy? Odpověď je složitější, než byste čekali.

Otázka: Moje kamarádka po vyjížďce vždy používá na nohy svého koně nějakou chladovou terapii, ať už mu je jen opláchne studenou vodou z hadice nebo použije chladicí kamaše. Používání chladové terapie znám v souvislosti se zraněním, proto by mě zajímalo, zda je tato metoda přínosná a užitečná i pro zdravé koně? Může chladová terapie pomoci předejít zranění?

Odpověď: Odpověď na tuto otázku má potenciál rozpoutat diskusi i mezi lékařskými a veterinárními odborníky. Většina z nás zná zkratku RICE (z anglického Rest, Ice, Compression, Elevation, tedy odpočinek, ledování, stlačení/komprese, pozvednutí). Historicky to byl standardní přístup pro řešení zranění souvisejících se sportem v humánní medicíně. Podobně kryoterapie neboli chladová terapie byla široce používána ve veterinární medicíně k léčbě našich koňských sportovců. Pokud budete na Googlu hledat doporučení týkající se léčby muskuloskeletálních zranění, odpovědi budou nejspíše obsahovat slovo led. Nejnovější výzkumy ale naznačují, že léčba chladem nemusí být tak efektivní a prospěšná, jak jsme si doposud mysleli.

U lidských sportovců se krátce po zátěži tradičně využívá technika cold water immersion (ponoření těla do studené vody o teplotě 8–15 °C po dobu 5–20 minut), která by měla umožnit rychlejší regenerací svalové hmoty po cvičení. Pokud projdete stájí krátce po ukončení terénní zkoušky náročnější soutěže ve všestrannosti, pravděpodobně uvidíte velký počet koní stát v kbelících s ledovou vodou. Mnoho lidských sportovců a trenérů koní má dojem, že existují relevantní důkazy o tom, že terapie chladem je prospěšná pro zotavení po cvičení. A je těžké hledat protiargumenty, když tato metoda tak dlouho přinášela zdánlivě dobré výsledky. Co ale říká věda?

AD3-5855.jpg

V souvislosti s terapií chladem je všeobecně přijímána myšlenka, že snížení teploty části těla zužuje periferní krevní cévy, čímž se minimalizuje dodávka zánětlivých mediátorů do dané oblasti a sekundárně se tak snižuje edém (otok). I když se zdá, že tato premisa platí u akutních zranění, jasný verdikt ohledně přesných mechanismů a přínosů chladové terapie pro zotavení po cvičení a léčbu chronických zranění stále k dispozici není. Vědci zjistili, že chlazení může snížit nervové vedení, což může krátkodobě snížit bolestivost a vytvořit dojem zrychleného zotavení po náročné aktivitě. Studie však ukázaly, že snížení bolesti nebo bolestivosti nevede trvale ke zlepšení funkce nebo výkonu a rozhodně není prostředkem k prevenci zranění.

Aby se dostavil avizovaný přínos, musela by být léčená končetina ochlazena na teplotu mezi 10–15 stupni Celsia. V závislosti na ročním období, a samozřejmě i na tom, kde žijete, bude ale teplota vody v hadici pravděpodobně výrazně vyšší. Pak ovšem není možné za pomoci hadice ochladit končetinu koně na optimální terapeutickou teplotu. A navíc, hadice, na rozdíl od ponoření končetiny do ledové vody, není v rámci tepelné výměny příliš efektivní, a to ani s přiměřeně studenou vodou. Lepší varianta jsou proto vždy chladící kamaše. Ty zchladí končetinu koně efektivněji než voda z hadice a mohou proto nabídnout alespoň určitou úlevu od bolesti. Ještě větší přínos nabízí chladící bandáže, které poskytují kombinaci terapie chladem a kompresi, což může mít vliv na snížení edému, který se jinak může po zátěži objevit.

image.webp

Těžko říci, zda terapie chladem spolehlivě předchází nebo léčí nějaký konkrétní stav nebo zda urychluje zotavení nebo zlepšuje sportovní výkon. Aktivní zotavení je pravděpodobně stejně prospěšné jako léčba chladem pro zotavení po zátěži. Znamená to, že odrazuji klienty od používání chladové terapie u koní po náročném tréninku nebo sportovním výkonu? Vůbec ne. Důkazy o účinnosti této metody jsou v současné době nejednoznačné a proto i nepřesvědčivé. Pokud se ale léčba chladem provede správně, může mít jen málo negativních účinků, pokud vůbec nějaké.

Podobné články
Everdale (Lord Leatherdale x Negro)

WFFS rovná se drezurní schopnosti? Může to tak vypadat, když se podíváte na 36 koní, kteří se v roce 2023 kvalifikovali do jedné z nejprestižnějších…

Ochrana a podpora fyziologických funkcí dýchacích cest našich koní je právě v těchto dnech častým tématem rozhovorů, které se vedou na dvorech…