Kmenové buňky... řešení léčby laminitidy koní?

4. 10. 2022 Veterinární medicína Avecell, MVDr. Markéta Slaná Autor fotek: Gabriela Rotová

Laminitida neboli schvácení kopyt je závažné onemocnění, které způsobuje patologické změny v anatomickém a funkčním uspořádání kopyta. Jedná se o zánět kopytní škáry s následnou ztrátou spojení mezi kopytní kostí a rohovým pouzdrem kopyta. Kopytní kost následně klesá distálním směrem, poškodí chodidlovou škáru, což koni způsobuje v pohybu výraznou bolest. Kůň proto postiženou končetinu odlehčuje a kulhá, nebo se pohybu zcela vyhýbá. Často musí být kůň kvůli tomuto onemocnění vyřazen z chovu i sportu nebo dokonce i utracen.

Mezenchymální kmenové buňky jsou zodpovědné zejména za obnovu tkání kostí, šlach, svalstva, ale také tuku. Je ovšem známo, že mají široký potenciál v podpoře hojení ran, neboť vylučují množství protizánětlivých faktorů a mají schopnost přeměny v jiný buněčný typ. Všechny tyto vlastnosti jsou výhodné při podpoře hojení poškozené tkáně. V místě poraněné tkáně podporují mezenchymální kmenové buňky tvorbu nových cév, omezují záněty a udržují okolní buňky naživu. Současný výzkum rovněž naznačuje, že léčba mezenchymálními kmenovými buňkami by mohla být efektivní i v případě laminitidy.

image003-1020x500.jpg

V jedné studii byly mezenchymální kmenové buňky izolované z tukové tkáně aplikovány celkem devíti koním ve formě suspenze v autologní plazmě obohacené o krevní destičky. Aplikace byla provedena do prstní žíly, přičemž byla opakována celkem třikrát v měsíčních odstupech. Pro první aplikaci byly vždy použity alogenní buňky, u dalších dvou autologní. Již po první aplikaci došlo u koní ke zlepšení typických příznaků, jako je zvýšený tep na digitálních arteriích, neochota k pohybu, kulhání. Po skončení terapie se tvar i pevnost kopyta postupně zregenerovaly. S ročním odstupem se recidiva laminitidy objevila pouze u dvou koní, zbylých sedm se vrátilo k plnohodnotnému aktivnímu životu.

V jiné studii byla poprvé popsána izolace mezenchymálních kmenových buněk ze škáry korunky koní. Tyto buňky se svými vlastnostmi shodují s mezenchymálními kmenovými buňkami z jiných tkání. Rozdíl je pouze v tom, že jsou schopné chondrogenní a osteogenní, nikoli však adipogenní diferenciace. Protože se jedná o mezenchymální kmenové buňky pocházející z tkáně zajišťující výživu kopytní tkáně, usuzují autoři, že by se měly prozkoumat možnosti jejich využití v buněčné terapii laminitidy.

DSC-0826.JPG

Závěr

Mezenchymální kmenová buňka (MSC) je multipotentní buňka, která je schopná obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně. Je schopná se měnit (diferencovat) na široké spektrum buněčných typů, jako je chondrocyt, adipocyt, osteoblast, myocyt, kardiomyocyt, neuron či inzulin produkující buňka. Mezenchymální buňky jsou proto vhodnými kandidáty pro použití v regenerační medicíně a buněčné terapii. Výsledky studií ukazují, že přítomnost MSC pomáhá v hojení poškozených tkání a výše uvedené studie naznačují i slibný potenciál mezenchymálních kmenových buněk v léčbě laminitidy u koní.

Použité zdroje:

  • Angelone M, Conti V, Biacca C et al. (2017): The contribution of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma to the treatment of chronic equine laminitis: A proof of concept. International Journal of Molecular Sciences, 18.
  • Da Silva LL, Silveira MD, Da Costa Garcia CAS, Grudzinski PB, Martins CF, Nardi NB (2020): Coronary corium, a new source of equine mesenchymal stromal cells. Veterinary Research Communications, 44, 41-49.
  • Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015.

avecell-logo.jpg

AVECELL® je veterinární projekt Medicínského centra Praha, v němž se tým odborníků zaměřuje na výzkum a využití nových metod léčby pomocí aplikace kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015.

Podobné články

Léčba pomocí kmenových buněk je moderní, efektivní metoda, která nachází uplatnění jak v humánní, tak i veterinární medicíně.

I když se už v poslední době začalo mluvit o koních jako o "společenských" zvířatech, stále jsou na rozdíl od psů a koček využíváni hlavně na práci.…