Mezinárodní jezdecká federace (FEI) schvaluje dočasná opatření s ohledem na nedostatek vakcín

21. 9. 2022 Tisková informace Zdroj: Česká jezdecká federace URL zdroje: www.cjf.cz

Představenstvo FEI schválilo dočasnou výjimku z veterinárních předpisů FEI v reakci na nedostatek vakcín v Evropě způsobený problémy s dodávkami, kterým čelí společnost Boehringer Ingelheim, klíčový výrobce očkování proti koňské chřipce. Na svém zasedání ve čtvrtek (8. září 2022) FEI rozhodla o prodloužení intervalů přeočkování ze šesti na dvanáct měsíců v kombinaci se zvýšenou kontrolou nad nemocemi a vyšší úrovní obecné biologické bezpečnosti.

V současné době článek 1003 Veterinárních pravidel FEI vyžaduje, aby byly očkovací dávky proti koňské chřipce podány během šesti měsíců (+21 dní) před závody, nejpozději však sedm dnů před příjezdem na závody.
Se schválenou výjimkou platnou od 1. října 2022 do 1. dubna 2023 budou koně způsobilí soutěžit na závodech FEI tehdy, když dostali očkovací dávku během období 12 měsíců (min 7 dní před závody). Během tohoto období musí být splněny všechny ostatní požadavky článku 1003.
Za účelem zvýšení kontroly nad nemocemi během období výjimky se článek 1029.7 Veterinárních pravidel FEI, který se týká testování koní na EHV-1, rozšiřuje tak, aby zahrnoval také testování na chřipku koní.
V důsledku technologických vylepšení v jednom ze svých výrobních závodů na výrobu vakcín Boehringer Ingelheim v současné době zažívá zpoždění dodávek vakcíny proti koňské chřipce (EI) ProteqFlu® a také vakcíny proti koňské chřipce a tetanu ProteqFlu® (TE). Biofarmaceutická společnost pracuje na řadě opatření, jak tato zpoždění řešit.
Ve svém přezkoumání potenciálního dopadu nedostatku vakcín FEI Epidemiology Group zjistila, že i krátké přerušení dodávek vakcíny by mohlo mít významný dopad na několik typů sportovních, chovných a volnočasových koní,“ vysvětlil ředitel veterináře FEI Göran Akerström.
Veterinární oddělení FEI bude situaci monitorovat a pro veřejnost budou pravidelně poskytovány aktuální informace.
Zdroj naleznete zde.
TN.cz
Podobné články

Pro sportovní koně je závodní prostředí rizikové, protože jsou vystaveni různým vlivům, které u nich mohou vyvolat kožní problémy. Které to jsou a…

V mnoha in vitro studiích byla prokázána schopnost MSC ovlivnit lokální imunitní odpověď v plicích

Koňské astma postihuje koně všech plemen i věkových kategorií a toto chronické respirační onemocnění ovlivňuje zdraví, kvalitu života a sportovní…