FEI opět šokuje: schválila seznam povolených dopingových látek koní

25. 11. 2009 Dominika Švehlová Autor fotek: Helena Görnerová

Na valném shromáždění FEI, které se konalo 19. listopadu v Kodani, zástupci jednotlivých národních jezdeckých federací svým hlasováním schválili tzv. „progresivní“ seznam léčebných látek, které budou v určitém množství tolerovány u koní během závodů.

Celá situace je doslova tragikomická; z přítomných 105 národních federací se hlasování účastnilo 102, z toho 53 bylo pro, 48 proti a 1 se zdržela hlasování. Poté, co svým hlasováním jednotlivé federace schválily tento převratný seznam povolených medikací, si „uvědomily důsledky svého vlastního hlasování a pojala je hrůza" (cit. FEI Dressage News).

O co se jedná?

Dalo by se říct, že o zrušení snahy chránit soutěžící koně před fyzickým zneužíváním a poškozováním jejich zdraví velkými nároky na závodech.

Dosud platná politika „medikamentózně čistého koně" dostala na frak a tzv. „progresivní" seznam zahrnuje kontrolovanou medikaci, čili umožňuje, aby koně před soutěží v sobě měli určitou hladinu některých nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs). Tyto léky se podle nového seznamu smí koni podat pouze mezi soutěžemi a jejich množství se omezuje na 1 gram za 24 hodin. V plazmě/séru koně nesmí být například zjištěno více než 8 mcg/ml fenylbutazonu (je to trojnásobná hodnota, než jaká byla povolena v 80. letech před zákazem podávání těchto léků), 6,5 mcg/ml kyseliny salicylové (nebo více než 750 mcg/ml moči) a 500 mcg/ml flunixinu, tyto látky zároveň nesmí být použity v kombinaci.

FEI tento návrh vysvětluje následovně: „Světová antidopingová agentura (WADA) neomezuje používání NSAIDs u lidských atletů. Měli bychom jednat nejen s našimi lidskými atlety, jak to stanovuje WADA , ale také za podobných principů i s koňmi účastnících se soutěží. Tyto velmi nízké hladiny byly stanovené na základě vědeckých poznatků tak, aby chránily welfare soutěžících koní. Tyto hodnoty mají pouze poskytnout minimální protizánětlivou úlevu."

Pět dní po shromáždění si národní federace i jejich hodnostáři uvědomili důsledky svého hlasování. Shrnuje to například Frank Kemperman, šéf drezurní komise FEI a ředitel CHIO v Cáchách: „Ve snaze zlepšit situaci jednali naprosto zmateně. Nyní povolili limity určitých látek, které mohou způsobit, že kulhající kůň bude vypadat zdravě. To rozhodně nebylo jejich záměrem."

Například zástupci Británie a Irska usilují o nové hlasování. Prezidentka FEI, princezna Haya, však prohlásila: "Hlasování proběhlo, už to nevezmeme zpět." Začíná se však uvažovat o tom, že se sníží povolené hladiny léčiv; vědci už na tom pracují. Zástupci FEI se tak mohou ptát sami sebe, zda tento postup přispěje k dobré pověsti jezdeckého sportu, která už beztak utrpěla četnými dopingovými aférami.

Co k tomu říct? Raději nic. Protože FEI i zástupci jednotlivých národních federací se opět ukázali jako naprosto „kompetentní". Schválit tak závažné pravidlo, vydávající koně napospas lidské ctižádosti, mohou skutečně jen ti, kteří při hlasováních zvedají ruce snad jen ze zvyku.

Skupina veterinárních lékařů již napsala petici jordánské princezně Haye, v níž se staví zcela zřetelně proti tomuto „progresivnímu" seznamu a uvádějí ty nejzávažnější následky na welfare a zdraví sportovních koní, které s sebou nese jeho přijetí.

Lze jen čekat, jak celá situace dopadne; ve prospěch sportovní politiky a byznysu či koní?

Bližší informace můžete najít například na FEI Dressage News, na stránkách FEI či například Equestrian Victoria nebo TheHorse.com.

Online petici proti tomuto usnesení FEI najdete na stránce http://www.no-fei.com/.

vet-gate na soutěži vytrvalosti

Petici veterinárních lékařů proti tzv. „progresivnímu" seznamu vám nabízíme přeloženou do slovenštiny, původní anglickou verzi naleznete pod článkem jako PDF soubor.

Tuto velmi důležitou informaci plus anglickou a slovenskou verzi petice nám zaslala MVDr. Lucie Kalová, manažerka komise vytrvalosti ČJF, za což jí velmi děkujeme.

Hilton House
10, Stretham Road
Wicken
Cambridgeshire CB7 9XH
Spojené kráľovstvo

23. novembra 2009

Jej Veličenstvo Jordánska princezná Haya
Prezidentka
Medzinárodná jazdecká federácia
c/o p. Alex McLin
Generálny tajomník
Avenue Rumine 37
1005 Lausanne
Švajčiarsko

Zaslané e-mailom

Vaše Veličenstvo,

Politika „nulovej tolerancie" medikácie pre kone zúčastňujúce sa vytrvalostných súťaží FEI od 1. januára 2010

Nedávne rozhodnutie Valného zhromaždenia FEI v Kodani z dňa 19. novembra 2009, ktorým bol prijatý Veterinárny predpis, ktorého súčasťou je „progresívny" zoznam medikácie, je dôvodom pre hlboké obavy veterinárov FEI oprávnených pôsobiť ako členovia veterinárnych komisií a ošetrujúci veterinári na vytrvalostných súťažiach FEI a ktorí sú signatármi tejto petície.

Ustanovenie limitov pre dávky medikácie na zozname látok, ktoré môžu byť použité počas súťaže, vrátane nesteroidných protizápalových liekov (tzv. NSAID látky) tak, že pri týchto dávkach sa už prejaví klinický účinok príslušnej medikácie, bude mať veľmi závažné poškodzujúce dopady na zdravie a pohodu koní a ich dlhodobo udržateľnú športovú využiteľnosť, a to z nasledovných dôvodov:

1. Je pravdepodobné, že použitie liečebných dávok NSAID látok počas súťaže v dôsledku svojho účinku tlmiaceho bolesť zvýši už aj tak alarmujúco stúpajúci výskyt zlomenín a iných ortopedických zranení, ktoré predstavujú ukončenie či obmedzenie kariéry koní. To umožní, aby kone s akútnym poškodením pohybového aparátu, ktorým by malo byť poskytnuté ošetrenie a mali by mať kľudový režim, pokračovali v súťaži.

2. NSAID látky môžu mať toxický účinok na obličky, a to najmä v prípadoch určitého stupňa dehydratácie organizmu. Z klinických údajov vieme, že mnoho vytrvalostných koní prekoná dočasné obmedzenie funkcie obličiek v súvislosti s dehydratáciou. Použitie týchto látok v prípadoch klinického a subklinického stupňa dehydratácie počas súťaže zvýši riziko trvalého poškodenia obličiek, čím sa zvyšuje incidencia metabolických porúch ohrozujúcich život a kariéru koní.

3. Používanie látok uľahčujúcich „manažment" koní maskovaním subklinických metabolických a ortopedických problémov predisponuje ku katastrofickému zlyhaniu organizmu počas súťaže. Je to vysoko pravdepodobné predovšetkým počas dlho trvajúceho športového výkonu v stredných až vysokých rýchlostiach (a za nepriaznivých klimatických podmienok), a to z dôvodu obchádzania prirodzených ochranných mechanizmov organizmu. Pri rýchlych klinických vyšetreniach vo veterinárnych uzáverách to zvýši náročnosť identifikovania koní, ktoré by pre svoj zdravotný stav už nemali pokračovať v súťaži a znemožní to účinnú veterinárnu prehliadku koní pred súťažou. To nepochybne povedie k zvýšenému výskytu katastrofických zranení obmedzujúcich kariéru koní a k úrovni utrpenia, ktorá je absolútne neprípustná.

Z historického pohľadu si vytrvalostné jazdenie už od svojho začlenenia do rodiny disciplín FEI vždy zakladalo na politike „nulovej tolerancie" medikácie, hoci s výnimkou medikácie proti žalúdočným vredom a progestagénovej terapie (Regumate). Vyjadrovalo tým svoje uznanie požiadaviek na zdravie a pohodu koní, ktoré sú charakteristické pre tento šport.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov dôrazne odporúčame, aby Kancelária FEI v súčinnosti s Veterinárnou sekciou a Vytrvalostnou sekciou zachovala politiku „nulovej tolerancie" medikácie, čím bude reflektovať súčasný stav, a to za súčasného prijatia všetkých ostatných aspektov nových schválených Veterinárnych predpisov a Pravidiel pre medikáciu pre disciplínu vytrvalostného jazdenia. V prípade, že naša požiadavka nebude splnená, my, ako klinickí veterinári, očakávame explicitné pokyny od Veterinárnej a Vytrvalostnej sekcie ohľadne toho, ako uplatňovať Veterinárne predpisy a Pravidlá pre vytrvalostné jazdenie v kontexte novej politiky FEI pre povolenú medikáciu.

S úctou,

(podpis)

F.E. Barrelet, DipVMS(Berne),Dr.med.vet.(Berne),MRCVS
Jim Bryant, DVM,
Brian Sheahan, BVSc, MACVSc,
Martha Misheff, DVM
Lluis Monreal, DVM
Hallvard Sommerseth, DVM
C. Mike Tomlinson, DVM
Ray Randall, DVM
Rod Fisher, BVSc, MRCVS
Sarah Coombs, BVetMed, BSc, MRCVS
Kieran OíBrien, MVB, PhD, MA, MRCVS
Annalisa Barrelet, BVetMed, MS, CertESM, MRCVS
Gehard van der Westhuizen, BVSc
Antonia Mota Pereira, DVM
Peter Ward, BVSc
Piotr Szpotanski, DVM
Siddi Sefiane el-Alami, DVM
Dominik Burger, DVM
Christophe Pellisier, DVM
Frans Arts, DVM

Další odkazy na komentáře k této situaci:

časopis St. Georg

časopis Dressur Studien

časopis Reiter-Revue

časopis Cavallo

vyjádření Německé jezdecké federace

časopis Horses and Sport

Podobné články

Vlny letních veder už trápí jižní části Evropy a brzy dorazí i k nám. Jak můžeme zpříjemnit tropické dny našim koním, kteří jsou lépe uzpůsobeni…

Postižení koňských šlach je zdravotní problém vyžadující dlouhodobou léčbu a nezřídka se objevují relapsy. Ve srovnání s tradičními léčebnými…