FEI odložila platnost tzv. "progresivního seznamu" + vyjádření FEI

AKTUALIZOVÁNO 14:00! Již od 25. listopadu pro vás sledujeme a překládáme nejnovější aktuality, týkající se rozhodnutí FEI povolit určitý obsah nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs) v krvi koní v průběhu závodů. Po velkém tlaku veřejnosti nakonec včera odložila FEI platnost tohoto tzv. "progresivního seznamu". /více.../

O celé záležitosti získáte více podrobností v našich článcích:

25. 11. 2009 12:00 - FEI opět šokuje: schválila seznam povolených dopingových látek koní

27. 11. 2009 12:00 - Vyjádření ČJF k antidopingovým a medikačním pravidlům FEI

28. 11. 2009 11:00 - Rollkur a progresivní seznam léčiv: svět stále více kritizuje FEI

Předsednictví FEI kvůli rozruchu, který nastal kolem schvalování povolených dopingových látek, počká se schválením „progresivního" seznamu do dubna 2010. FEI uznává, že tyto obavy jsou oprávněné, a domnívá se, že je třeba o této otázce ještě diskutovat. Odložení nového seznamu zakázaných látek rovněž umožní, aby byly provedené další výzkumy NSAIDs u koní v souvislosti s účastí na soutěžích.

Děkujeme naší čtenářce Lucii Hýblové za upozornění na tuto důležtou a hlavně pozitivní informaci!

Překlad tiskové zprávy FEI, kterou lze v originálu přečíst na oficiálních sktránkách FEI

Tisková zpráva FEI

1. prosince 2009

FEI odkládá realizaci nového seznamu zakázaných látek do 5. dubna 2010.

FEI dnes oznámila (1. prosince), že její předsednictví schválilo Rozhodnutí o odložení realizace nového Seznamu zakázaných látek koní a doprovodná Antidopingová a medikační pravidla do 5. dubna 2010. Toto Rozhodnutí bylo schváleno, aby bylo možno více diskutovat a konzultovat metodické změny odsouhlasené na posledním valném shromáždění FEI, týkající se omezeného používání několika nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs).

FEI uznává, že se vynořily četné sporné otázky jako reakce na tyto metodické změny, které byly odhlasovány většinou 53-48 na shromáždění v Kodani 19. listopadu. Tyto změny postihnou národní federace a organizátory, kteří se budou muset přizpůsobit zákonům jednotlivých států i mezinárodním soutěžním pravidlům. Mají dopad na chov a výběr koní a mohou narazit na problematiku ochrany zvířat. Postihují také laboratoře, které provádějí i jiná testování. Rozhodnutí, které zrušilo zákaz fenybutazonu z roku 1993, vyprovokovalo významnou debatu mezi sponzory FEI.

FEI uznává, že všechny tyto obavy jsou oprávněné, a cítí, že je potřeba pokračovat v debatě na toto téma. Odložení realizace nového Seznamu zakázaných látek koní také umožní, aby proběhly dodatečné výzkumy zabývající se použitím NSAIDs u soutěžících koní.

„FEI byla kritizována za to, že neposkytla dostatek času pro konzultace ohledně látek, které odlišují nová pravidla od starých, a také existuje velká nejednotnost v názorech na poslední podobu progresivního seznamu," řekla dnes prezidentka FEI princezna Haya. „Názory, které se objevily po hlasování, bere FEI naprosto vážně jako oprávněné obavy o welfare a přisuzujeme stejnou důležitost také rozhodnutí našich členů ovlivnit metodické změny. Z obou dvou uvedených důvodů cítíme, že bude spravedlivé odložit realizaci nového seznamu, aby se k němu mohl každý vyjádřit a aby se ostatní veterinární odborníci mohli podívat na vědecké podklady, z nichž tyto změny vycházejí."

„Spory ohledně Seznamu téměř zakryly kampaň za čistý sport, která byla valným shromážděním přijatá z drtivé většiny. Nyní bychom měli zaměřit svoji pozornost k výborné práci, kterou vykonala tzv. „Joint-Commission" pod vedením profesora Arne Ljungqvista a Lorda Stevense a která poskytla jasný návod, jak zaručit čistý sport."

Poznámky pro redaktory:

Podle článku 20.4 pravidel FEI může předsednictví FEI, dvoutřetinovou většinou, nechat projít Rozhodnutí, která normálně prošla valným shromážděním. V takových případech mohou národní federace nakonec anulovat rozhodnutí předsednictví, pokud většina národních federací vyjádří nesouhlas během 30 dní od Rozhodnutí.

Zatím FEI neobdržela od národních federací žádné specifické žádosti na toto téma. Včera (30. listopadu), přeposlaly FEI tiskové zprávy se svými stanovisky dvě národní federace, British Equestrian Federation (BEF) a United States Equestrian Federation (USEF). Tímto pokračovaly v debatách na toto téma, a to tak, že BEF vyjádřila nesouhlas s novým Seznamem zakázaných látek koní a USEF vyjádřila podporu. Obě dvě federace požadovaly odložení realizace Seznamu.

Konec

Podobné články

Vlny letních veder už trápí jižní části Evropy a brzy dorazí i k nám. Jak můžeme zpříjemnit tropické dny našim koním, kteří jsou lépe uzpůsobeni…

Postižení koňských šlach je zdravotní problém vyžadující dlouhodobou léčbu a nezřídka se objevují relapsy. Ve srovnání s tradičními léčebnými…