FEI a doping: Rok poté

Je tomu rok, co vody vztahu jezdecké veřejnosti vůči FEI rozbouřil tzv. „progresivní seznam“ kontrolovaných a zakázaných látek, který na loňském valném shromáždění FEI odsouhlasili zástupci národních jezdeckých federací. Uplynul rok a v této „kauze“ došlo k jistým změnám.

Černým bodem na „progresivním seznamu" z listopadu 2009 bylo především obnovené rozhodnutí povolit sportovním koním účastnit se soutěží s určitou hladinou tří známých protizánětlivých a protibolestivých látek (nesteroidní antiflogistika, NSAIDs): fenylbutazonu, flunixin megluminátu a kyseliny acetylsalicylové. Právě tyto látky FEI zakázala v roce 1994; od toho roku směli na soutěžích FEI startovat pouze „čistí" koně. Samozřejmě obnovení možnosti startovat s koňmi „pod vlivem" protizánětlivých a protibolestivých léků zvedlo četné hlasy velkého nesouhlasu a sepisovaly se petice. O této události jsme vás informovali ve článcích FEI opět šokuje: schválila seznam povolených dopingových látek koní a Rollkur a progresivní seznam léčiv: svět stále více kritizuje FEI.

Dá se říct, že na nátlak zástupců většiny evropských jezdeckých federací a samozřejmě i jezdecké veřejnosti byla platnost tohoto seznamu odložená do dubna 2010, jak informuje i článek FEI odložila platnost tzv. "progresivního seznamu" + vyjádření FEI.

Jenže tím to (naštěstí) neskončilo. Dne 16. a 17. srpna 2010 se totiž pod záštitou FEI konal v Lausanne výjimečný mezinárodní kongres, který projednával právě a jen téma NSAIDs. Prezidentka FEI, princezna Haya, to vysvětlila takto: „Od roku 1994, kdy FEI zastavila používání NSAIDs během soutěží, se nahromadilo mnoho nových vědeckých poznatků a přišel čas, abychom si udělali přehled, jaký to může mít vliv na naše současné názory."

Cílem kongresu bylo ze všech stran prodiskutovat účinky těchto léčebných látek na zdraví, welfare a soutěžní výkony koní a tím co nejlépe informovat členy FEI, kteří měli na letošním listopadovém valném shromáždění FEI v čínském Taipei v této věci znovu hlasovat.

Na tzv. „FEI NSAIDs kongresu" se tak setkaly dvě strany: obhájci používání NSAIDs, vedeni Timem Oberem, DVM, veterinářem jezdecké federace USA, a Mikem Gallagherem, prezidentem kanadské jezdecké federace. Druhou stranu představovali odpůrci těchto praktik, vedeni Christianem Paillotem, viceprezidentem francouzské jezdecké federace, a Peterem Kallingsem, DVM, Ph.D., ředitelem výzkumu švédsko-norské nadace pro výzkum koní.

„Otázka používání NSAIDs během závodů zasahuje do welfare koní a rozhodnutí může být vyneseno pouze tehdy, když všechny zúčastněné strany pochopí podstatu celého problému," řekla princezna Haya. „Je úkolem FEI, aby zaváděla metody založené na vědeckých údajích a důkladně probrala všechny úhly pohledu."

Na kongresu diskutovali nejen zástupci FEI, ale především vědci, veterináři či samotní soutěžící. Přestože byly představené výsledky některých výzkumů, které podporovaly bezpečnost používání těchto léků během soutěží, členové skupiny FEI zvané „List Group", která má za úkol sestavovat seznam kontrolovaných a zakázaných látek, těmito argumenty nebyli přesvědčeni. John McEwen, BVMS, MRCVS, vedoucí této skupiny a zároveň vedoucí veterinární komise FEI i týmový veterinář britské jezdecké federace k tomu řekl: „Stále nemáme dostatek vědeckých důkazů, které by prokázaly, že používání nesteroidních léků lze používat během soutěží a přitom bude možné stále respektovat welfare koní a výkonnostní kritéria, která jsme si stanovili. Naše skupina se v tomto bodě jednohlasně shoduje."

Oponenty používání NSAIDs nejvíce znepokojuje, že tyto léky mohou u koně zamaskovat zdravotní problém. „NSAIDs může ohrozit welfare koní maskováním bolesti a kulhání," řekl Peter Kallings. „Nemluvíme o fatálních zraněních, ale jedná se o onemocnění z opotřebování a každodenní zvyšování rizika zranění, stresové fraktury, opožděnou svalovou bolest nebo natažení svalu s poškozenými svalovými vlákny a pojivovou tkání, které nesteroidní látky nevyléčí."

Naopak zastánci používání NSAIDS mají na tuto problematiku názor odlišný: neschvalují používání NSAIDs během samotné soutěže nebo pro zotavení po zranění, ale považují je za velmi užitečný prostředek pro zmírnění zánětu, který mohl vzniknout následkem přepravy a vlastního soutěžení - tak jako si mohou lidští atleti vzít aspirin po náročném běhu. Jako příklad uváděli koně na úrovni Grand Prix, kteří procházejí velmi nabitým závodním kalendářem. „V současné době nemám možnost pomoct koni, který závodil v neděli, aby se mohl připravit na soutěže konané následující víkend," řekl k tomu Tim Ober. „Chceme, aby koně v kolbišti byli šťastní a fit a cítili se co nejpohodlněji. Tato přísná omezení to neumožní."

Obě strany diskutujících však souhlasily, že v žádném případě nelze použít NSAIDs pro kompenzování nedostatečného managementu a tréninku sportovních koní.

Informovaní zástupci FEI se tak mohli s čistým svědomím zúčastnit 1. - 5. listopadu valného shromáždění FEI a hlasovat pro či proti přepracovanému návrhu nového seznamu kontrolovaných a zakázaných látek. Ten sestavila skupina „List Group", vedená Johnem McEwenem, BVMS, MRCVS v září 2010.

Výsledek hlasování byl jednoznačný: Používání nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs) během mezinárodních soutěží je definitivně zakázáno. Povolená je pouze detekovatelná hladina salicylové kyseliny (např. aspirin) odpovídající úrovni, jaká je povolená v mezinárodním dostihovém sportu.

Závěry hlavních rozhodnutí valného shromáždění FEI 2010 najdete přiložené pod článkem.

Stránky FEI CleanSport.

Videozáznamy 1. dne FEI NSAIDs kongresu v Lausanne 2010: jednotlivé přednášky a diskuse (anglicky).

Videozáznamy 2. dne FEI NSAIDs kongresu.

Podobné články

Do našich tréninkových lekcí nebývá strečink zařazován až tak pravidelně a v takovém rozsahu, jak by si zasloužil. A to přestože je jeho přínos…

Na fotodermatitidu bývá náchylná málo osrstěná a/nebo nepigmentovaná kůže

Letošní jaro přineslo s nadmírou slunečních paprsků radosti i starosti. Pokud se totiž účinky slunečního záření spojí s určitými látkami obsaženými…