VI. ročník Mezinárodního mistrovství policie v jízdě na koni v Brně

V termínu 27. - 29. května 2004 proběhne v jezdeckém areálu Brno - Medlánky VI. ročník "Mezinárodního mistrovství policie v jízdě na koni".

Sport nedílná součást přípravy pro služební úkoly

Objektivní formou kontroly vycvičenosti a připravenosti koní a psů pro služební úkoly je zapojení těchto zvířat, psovodů a jezdců do systému soutěží jezdeckého svazu České republiky a Kynologického svazu. Vedení policejních útvarů u kterých jsou jednotky používající k plnění služebních úkolů koně a psy vytvářejí podmínky pro účast policistů na soutěžích. V minulosti to byly především policisté ze Zlína a následně Brna, kteří první měli odvahu pustit se do organizace samostatných závodů.

První nesmělé začátky umožnily uspořádat soutěže o Pohár ředitele Zlínského a Brněnského ředitelství PČR.

Brněnští policisté ovšem pokračovali v rozvoji jezdeckých schopností svých a svých koní. Tím vznikla potřeba porovnat své schopnosti nejprve s ostatními bezpečnostními útvary České republiky používajícími koně a jak kvalita výcviku narůstala, hledali další soupeře. K možnosti využít srovnávací možnosti s jezdci Jezdecké federace České republiky bylo nutné získat potřebné oprávnění a licence. Tento krok je ovšem pevně spjat s vytvořením právního subjektu. Tato možnost se nabízela v cestě vytvořit samostatný jezdecký oddíl v rámci již fungující sportovní organizace a to Sportovního klubu policie Kometa Brno.

JO SKP KOMETA Brno vznikl v roce 1994 z policistů a zaměstnanců oddělení jízdní Policie MŘ PČR Brno a jejich rodinných příslušníků. Od svého založení prodělal několik podstatných změn až do dnešní podoby. Začátky byly velmi těžké a hlavním problémem bylo ustájení koní a vytvoření podmínek pro výcvik koní a jezdců. Po několika letech živoření v různých nájmech, kde veškerá činnost byla tvrdě kontrolována majitelem a vzápětí následovala faktura za použití i té nejmenší části jezdeckého areálu, se podařil husarský kousek. Oddělení jízdní policie MŘ PČR Brno získalo do zápůjčky od armády ČR bývalý muniční sklad v Brně-Medlánkách. V měsíci dubnu roku 1996 se do areálu tento útvar přestěhoval.

První nadšení bylo vystřídáno zděšením ze stavu v jakém se areál nacházel. Doslova holýma rukama museli policisté MŘ PČR a současně členové jezdeckého oddílu spolu se svými rodinami vybudovat vše od nuly. Přestože se našlo hodně nepřejících, pro které byla činnost jezdeckého oddílu trnem v oku, našli se i lidé, kterým není lhostejná důležitost připravenosti policistů, jejich koní a později i psů, kteří se do areálu v Medlánkách také přemístili. Bývalý muniční sklad ministerstva obrany, umožnil vybudovat velmi dobré výcvikové prostory.

Nelze vyjmenovat všechny, ale současně nelze nejmenovat Sportovní klub policie KOMETA Brno a jeho organizačního ředitele pana Ing. Jana Radoberského, ředitele Policie ČR Okresního ředitelství Hodonín, pana plk. JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, společnost Jihomoravská energetika, Jihomoravská plynárenská, firmy FANN, UNISTAV, hotel Slovan a dále celou řadu přátel a milovníků koní. Dílo se podařilo a areál Medlánky v roce 2000 nabyl konečné podoby základní etapy výstavby.

V roce 2004 dochází k zásadnímu a jsme přesvědčeni, že kvalitativnímu posuvu v činnosti přípravy služebních koní a psů u Policie ČR. Výcvikový areál hipologie a kynologie v Brně Medlánkách přebírá Policejní prezidium ČR a jeho speciální útvar, odbor služební kynologie a hipologie.

V plánech vedoucího tohoto útvaru pplk. Ing. Jiřího Navrátila je spolu s kompetentními pracovišti Policejního prezídia areál dále upravit a plně využít jeho potence k výcviku všech policistů psovodů a jezdců, útvarů Policie České republiky.

Nadále pokračuje spolupráce se Sportovním klubem policie Kometa Brno a jeho prostřednictvím i s Unií sportovních klubů policie UNITOP ČR. Podpisem smlouvy o spolupráci při vytváření podmínek pro další fyzickou připravenost policistů byl vytvořen dobrý základ do budoucna.

Sami policisté tuto oblíbenou formu aktivního odpočinku, jakou jsou služební soutěže, přebory a mistrovství, při kterých si lze ověřit stupeň výcviku koně nebo psa, berou jako samozřejmost a nedovedou si bez ní vlastní služební výcvik představit.

Policejní jezdci a koně se zúčastňují republikových i zahraničních služebních sportovních akcí, na kterých reprezentují Policii České republiky, ale také se účastní jako členové Sportovního klubu KOMETA Brno civilních sportovních jezdeckých závodů, při kterých je nutné jejich jezdeckou dovednost a dosahované sportovní výsledky vyzdvihnout zejména proto, že se lze takových sportovních akcí zúčastnit pouze po splnění všech služebních úkolů v době svého osobního volna.

Jezdecký areál Brno - Medlánky

Největší chloubou činnosti Jezdeckého oddílu SKP Kometa Brno, není jak by mnozí čekali, sportovní medaile nebo odchov závodních koní, ale vybudování ojedinělého a vysoce ceněného sportovního areálu, který slouží ke kvalitnímu výcviku policejních koní a psů, ke sportovnímu výcviku koní a rovněž i k aktivnímu odpočinku členů jezdeckého oddílu.

Klenotem areálu je nově vybudovaná překážková dráha „cross country“, která měří 1.500 m lze na ní absolvovat celkem 16 přírodních překážek. Jedná se o zcela unikátní projekt, který slouží k výcviku služebních koní a jezdců pro plnění náročných služebních úkolů a k výcviku sportovnímu.

V dokončeném jezdeckém areálu je k dispozici pískové kolbiště pro pořádání jezdeckých závodů s kompletními skokovými překážkami, pískové a travnaté opracoviště a velké parkoviště pro osobní i nákladní vozidla.

Při návštěvě jezdeckého areálu JO SKP Kometa Brno stojí za shlédnutí také další technické a přírodní zázemí pro každodenní použití, výcvik a relaxaci služebních koní našeho oddělení. Soustava zatravněných a členitých přírodních výběhů umožňuje koně udržovat v optimální psychické a fyzické kondici.

Jezdecký oddíl je určen především pro zapojení a realizaci sportovních aktivit policistů a zaměstnanců Výcvikového střediska služební hipologie, jízdního oddělení MŘ PČR Brno a dalších policejních útvarů, kteří svými výkony přímo reprezentují a propagují Policii ČR na veřejnosti při účasti na veřejných i služebních sportovních akcích v rámci celé České republiky i v zahraničí.

Nelze jinak, než ocenit každodenní práci policistů i členů jezdeckého oddílu, kteří svojí prací, bez ohledu na pohodlí a jiné zájmy, pracovali mnoho let na budování výběhů, crossové dráhy, lonžovacího kruhu, kolotoči a přitom ještě museli najít dostatek času na kvalitní výcvik koní. Je to tvrdá práce pro opravdové nadšence, která se dělá srdcem a není zde místo pro fajnovky a lenochy.

Historie „Mezinárodní mistrovství Policie ČR v jízdě na koni“

Výcvik policistů a služebních koní Policie ČR vychází ze základů sportovního ježdění na koni a je v určitých fázích naprosto totožný s výcvikem koní ve sportovních stájích. Do základního výcviku patří drezurní, skoková příprava a jízda v terénu. Po zvládnutí těchto základů se přidává speciální výcvik na situace, se kterými se setkávají koně při službě ve městě (tramvaje, auta, hluk dopravy), při sportovních utkáních (dým, pyrotechnické prostředky, velké shromáždění osob atd.)

Je to náročný a systematický výcvik, který se po zvládnutí stává stereotypní a není na škodu si tyto specializace (toto slovo je správně použito, protože naši jezdci i koně jsou specialisty pro řešení mimořádných situací při extrémně těžkých a psychicky náročných podmínkách) trochu zpříjemnit a hlavně se podívat, jak to zvládají i jiné útvary jízdní policie doma i ve světě. K tomu je nejkratší cesta uspořádat služebně sportovní akci, při které se formou soutěží ukáže kdo je dobrý a kdo je nejlepší.

Dne 13. června 1998 se v areálu Brno-Medlánky uskutečnilo, pod záštitou náměstka ministra vnitra pana Vojtěcha Sedláčka, historicky první „Mistrovství Policie ČR v jízdě na koni“ v poválečné době. V soutěži o titul „Mistra“ a „Mistryně“ se zúčastnilo 16 startujících z jízdních oddělení Policie ČR.

Výsledky I. ročníku Mistrovství Policie ČR –1998
Ženy:
1. nstržm. Dana Kuřitková - Pamela OJP MŘ Brno
2. nstržm. Martina Vysloužiová - Jafa OJP MŘ Brno
3. nstržm. Dana Kuřitková - Fontána OJP MŘ Brno
Muži:
1. nstržm. Jaroslav Hlaváček - Zany OJP MŘ Brno
2. kpt. Jiří Navrátil - Amowex-KB OJP MŘ Brno
3. kpt. Jiří Navrátil - Blistr OJP MŘ Brno

Výsledky II. ročníku Mezinárodního mistrovství Policie ČR – 1999
Uskutečnilo se ve dnech 4. – 5. června 1999 v Brně, pod záštitou policejního prezidenta genpor. JUDr. Jiřího Koláře a primátora města Brna RNDr. Petra Duchoně. Zúčastnili se jezdci všech oddělení jízdní policie Policie ČR, městských policií v rámci ČR a oddělení jízdní policie Městské policie Bratislava. Celkem 23 účastníků.

Ženy:
1. pprap. Dana Kuřitková-Part OJP MŘ Brno
2. pprap. Martina Vysloužilová-Blistr OJP MŘ Brno
3. pprap. Dana Kuřitková-Amowex-KB OJP MŘ Brno
Muži:
1. nstržm. Jaroslav Hlaváček-Zany OJP MŘ Brno
2. nstržm. Radim Bodlák-Doly OJP OŘ Zlín
3. prap. Libor Blažek-Baron OJP MŘ Brno

Výsledky III. ročníku Mistrovství Policie ČR– 2000
Uskutečnilo se v Brně ve dnech 9. – 10. června 2000.

Společná kategorie:
1. pprap. Dana Kuřitková-Generali OJP MŘ Brno
2. nstržm. Radim Bodlák-Doly OJP OŘ Zlín
3. nstržm. Radek Šejstal-Blistr OJP MŘ Brno

Výsledky IV. ročníku Mistrovství Policie ČR – 2001
Uskutečnil se v Brně ve dnech 7. – 10. června 2001.

Společná kategorie:
1. pprap. Dana Kuřitková-Major OJP MŘ Brno
2. nstržm. Radek Šejstal-Blistr OJP MŘ Brno
3. pprap. Jaroslav Hlaváček-Zany OJP MŘ Brno

Výsledky V. ročníku Mezinárodního mistrovství Policie ČR – 2002
Uskutečnil se v Brně ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2002. Zúčastnilo se celkem 22 jezdců a koní Policie ČR, městských policií, policisté z Maďarska a Spolkové republiky Německo.

Společná kategorie:
1. pprap. Dana Kuřitková - Major OJP MŘ Brno
2. pprap. Jaroslav Hlaváček - Zany OJP MŘ Brno
3. nstržm.Tomáš Nováček -Blesy OJP MŘ Brno

Jezdecké soutěže „O putovní pohár policejního prezidenta v jízdě na koni“

Je další významnou služebně sportovní akcí i s mezinárodní účastí, která je organizována na podporu služební hipologie Policie ČR.

První ročník této soutěže se uskutečnil v roce 1998 v jezdeckém areálu Humpolec. Na startu bylo 25 jezdců se služebními koňmi ze všech útvarů jízdní policie ČR, Spolkové republiky Německo a Maďarska.

Cennou trofej – putovní pohár policejního prezidenta získalo družstvo Oddělení jízdní policie MŘ PČR Brno ve složení:
Ppor. Dana Kuřitková-PAMELA, pplk. Ing. Jiří Navrátil – AMOWEX-KB a prap. Martina Vysloužilová – JAFA.

Druhý ročník této soutěže se uskutečnil v září roku 2000 v krásném jezdeckém areálu v Kolesích. Na startu bylo 26 účastníků a kromě všech útvarů Policie ČR se zúčastnila i družstva Spolkové republiky Německo, Maďarska, Itálie, Belgie a Nizozemí.

Cenu nejvyšší tentokrát neobhájili domácí jezdci, ale putovní pohár si odvezli, po úporném boji a sečtení konečných výsledků pouze o 2 body, kolegové z Belgie a pohár je vystaven v pracovně policejního ředitele v Bruselu.

Naši jezdci, ve složení družstva:
ppor. Dana Kuřitková-AMOWEX-KB, pprap. Tomáš Nováček-PAMELA, obsadili pěkné druhé místo v celkové klasifikaci.

Sportovní program Mezinárodních jezdeckých závodů

Čtvrtek dne 27. května 2004
10,00 – 15,00 hod. drezúrní úloha – soutěž č. 1 (předvedení předepsaných cviků koně na uzavřeném drezurním obdélníku o rozměrech 20 x 40 m)

Pátek dne 28. května 2004
14,00 – 17,00 hod. přírodní překážková dráha - soutěž č. 2 (překonávání přírodních překážek výšky a šířky do 100cm v lese a na zvlněné louce), atraktivní disciplína, divácky velmi zajímavá.

Sobota dne 29. května 2004
13, 00 hod. - Slavnostní nástup všech účastníků
13,45 hod. - Speciální parkúr policejních dovedností - soutěž č. 3
(policista na koni překonává záludnosti dráhy,na které musí projít přes sklopnou lávku, projít sníženým podhledem, ustát s koněm střelbu, obuškem srážet předměty apod.)
15,00 hod. - Skokový parkúr st. „Z“ – soutěž č. 4
policista s koněm překonává po určené dráze skoky a jejich kombinace. Skoky jsou vysoké široké 100 cm.
16,00 hod. - Slavnostní nástup všech účastníků a vyhlášení výsledků a dekorování soutěží č. 1, 2 a 4.
Vyhlášení výsledků a dekorování MISTRA Policie ČR v jízdě na koni. (titul „MISTR POLICIE ČR“ získá pouze policista Policie ČR, který získal nejmenší počet trestných bodů ze soutěží č. 1. – 4.)
Vyhlášení a dekorování celkového vítěze V. ročníku GRAND PRIX Policie ČR (celkovým vítězem se stane kterýkoliv ze soutěžících, který získá nejmenší počet trestných bodů v soutěžích č. 1.-4.)
17,30 hod. - Kombinovaný parkúr o „Pohár předsedy JO SKP KOMETA Brno“ (kombinace: jízda na koni přes překážky, běh na 60m, jízda na kole přes překážky – vše na čas)

Partneři a pořadatelé Mistrovství

OS MINISTERSTVA VNITRA

Odbor sportu je útvarem ministerstva, který řídí přípravu vybraných sportovců ke sportovní reprezentaci státu Odbor sportu na základě "Zákona o podpoře sportu" č. 115/2001 ze dne 28. února - vytváří podmínky komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Ve své činnosti zodpovídá zejména za:

- vytváření optimálních podmínek k přípravě sportovních reprezentantů České republiky včetně juniorské kategorie ve vybraných sportovních odvětvích a disciplinách
- zabezpečení materiálních, zdravotních, sociálních, organizačních a personálních podmínek
- provoz sportovních zařízení a určených účelových ubytovacích a zdravotních zařízení ministerstva vnitra
- podíl na vytváření celkové strategie dlouhodobého rozvoje sportovní reprezentace ČR v úzké spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem obrany, se sportovními svazy a dalšími subjekty
- Odbor sportu trvale zabezpečuje i rozvoj a propagaci zájmové sportovní činnosti policistů Policie ČR a občanských pracovníků ministerstva vnitra.
- Organizuje ve spolupráci s útvary policie a s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP) celostátní policejní mistrovství, mezinárodní soutěže.

V rámci Světové organizace policejních tělovýchovných složek (U.S.I.P.) a Evropské sportovní organizace policejních sborů (U.S.P.E.) se podílí i na zabezpečení světových a evropských mistrovství policie.

UNITOP ČR

Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR) vznikla v roce 1990 jako občanské sdruženi sportovních klubů policie, tehdy ještě jako UNITOP ČSFR, později, po rozpadu republiky, se přejmenovala na Unii tělovýchovných organizací Policie České republiky.

Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky v současné době sdružuje 115 sportovních klubů Policie České republiky s více jak 30 tisíci členy, z nichž je převážná většina policistů, zaměstnanců ministerstva vnitra nebo jejich rodinných příslušníků.

Posláním Unie je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistům po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky. Hlavně se zaměřuje na masovou sportovní činnosti policistů a pracovníků ministerstva vnitra a Policie ČR ve volném čase, ale také na činnosti jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Veřejností a sdělovacími prostředky je tato činnost velmi pozitivně vnímána. Již několik roků jsou spolupořadateli akcí UNITOP ČR některé významné podniky a organizace České republiky, které se sponzorsky podílejí na zajištění sportovních soutěží.

UNITOP ČR aktivně spolupracuje s odborem sportu Ministerstva vnitra. Na úrovní krajů a okresů pak jednotlivé kluby spolupracují s krajskými a okresními ředitelstvími Policie ČR na zajištění služební přípravy a na organizaci policejních mistrovství České republiky s důrazem na co nejširší zapojení policistů již v postupových kolech. Samostatně, na základě zájmu svých členů, organizuje Unie tělovýchovných organizací Policie ČR každoročně mistrovství UNITOP ČR ve vybraných sportovních odvětvích a řídí sportovní přebory a soutěže mezi členskými kluby.

BRNO
Město uprostřed Evropy ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří

V České republice, v jejím Jihomoravském kraji, v moravské metropoli městě Brně již několik let probíhá na přelomu měsíců května a června velkolepý zábavní festival. Pod brněnskými dominantami hradů Špilberk a Veveří se tradičně setkávají statisíce návštěvníků různého věku i národností. Letošní ročník zábavného festivalu bude probíhat již od začátku května ve slavnostní atmosféře České republiky jako nové členské země Evropské unie.

Tradiční dominantou zábavních festivalových dnů je soutěžní přehlídka pyromuzikálových show. V roce 2004 přivítá soutěžní část přehlídky IGNIS BRUNENSIS na vodní hladině Brněnské přehrady renomované světové společnosti ze Španělska, Itálie a České republiky, které předvedou vrcholná ohňostrojná představení s hudbou vysílanou na vlnách Rádia KISS Hády 88,3 FM. Pátou mezinárodní ohňostrojnou přehlídku rozšíří dvě unikátní prelude a velkolepé závěrečné grandfinále.

Pro návštěvníky jsou v Brně a blízkém okolí připraveny desítky zajímavých akcí. Své brány otevírá na počátku letního období všem zájemcům o příjemné vyžití a také poznání celá jižní Morava s vinařskými oblastmi, množstvím kulturních, historických i technických památek, ale také světoznámé brněnské výstaviště s veletrhem AUTOTEC. Svoji víkendovou sportovní automobilovou nabídku představí také Automotodrom Brno.

SNIP & CO reklamní společnost

Poskytuje pro své klienty komplexní marketingové a reklamní služby - Full service a služby Public relations. Na českém trhu reklamy působí již od dubna 1990, zaměřujeme se především na veletržní a univerzitní město Brno, Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a jižní Moravu. Nabízí komplexní propagační služby v celé České republice s možností zajištění reklamních služeb také v zahraničí. Společnost je hlavním producentem unikátní české ohňostrojné přehlídky IGNIS BRUNENSIS, stejně jako řady dalších prezentačních i soutěžních projektů.

Ve své specializované činnosti zajišťuje projekty spojené se sponzoringem, marketingovými, propagačními a dalšími službami. Kromě služeb pro podnikatelské subjekty zajišťuje Public Relations a prezentační akce pro městské, univerzitní a další nekomerční subjekty a instituce. Naší výraznou doménou je venkovní reklama se specializací na městskou hromadnou dopravu s komplexními službami od návrhu až po realizaci.

Společnost spolu se Sportovním klubem policie Kometa Brno zajistila technicky již V. ročník Mezinárodního mistrovství policie v jízdě na koni.

Kontakty
Ředitel mistrovství:
pplk. Ing. Jiří Navrátil
vedoucí odboru služební kynologie a hipologie PP ČR Praha
( tel.:725 190 022)
Tajemníci:
ing. Jan Radoberský
Ředitel Sportovního klubu Policie KOMETA Brno
(tel.:603 431 286)
plk. JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl
ředitel Okresního ředitelství Policie ČR a předseda Jezdeckého oddílu SKP KOMETA Brno
(tel.:602 541 755)
ing. Petra Drbohlavová
zástupce Odboru sportu MV ČR
(tel.:602 253 835)
pplk. Ing. Jiří Rulc
odbor služební kynologie a hipologie PP ČR Praha
(tel.:725 191 096)

Podobné články
Deník

Zanedbané a podvyživené psy, koně a další zvířata odvezli koncem letošního srpna z Křižovatky na Chebsku od jejich majitelky Lenky Spáčilové zástupci…

Idnes.cz

Pomůcky pro strojírenství, stavebnictví i automobilový průmysl dnes už celkem běžně vznikají za pomoci 3D tisku. Jakub Ševčík na 3D tiskárně vyrábí…