Uspořádejte Den koní - 30. května 2004

10. 3. 2004 Lenka Gotthardová Autor fotek: Helena Görnerová

V letošním roce bude mít Den koní časově velmi blízko ke Dni dětí. Protože se již dlouhou dobu na Den dětí organizovaly v jezdeckých klubech různé akce pro děti a další návštěvníky, vznikla v roce 1998 myšlenka pořádání i samotného Dne koní.

Poslední květnová neděle tak již po šesté bude patřit představování činnosti mnoha jezdeckých společností, klubů a oddílů, chovatelských středisek a soukromých stájí. Tento den mají návštěvníci možnost proniknout do provozu takových center, jejichž majitelé jim většinou nabízejí prohlídku stájí a delší či kratší doprovodný program, při němž prezentují svou činnost.

Koňský server Equichannel.cz od samého počátku vzniku tohoto dne uvádí seznam kontaktů, náplní a míst, kde se tato akce koná. Další propagace Dne koní však většinou spočívá v nápaditosti jednotlivých organizátorů ve svých střediscích. Ne vždy musí Den koní probíhat přímo poslední květnovou neděli, důležité je, že se tato akce vůbec koná a že přivádí ke koním nové zájemce. Neboť čím více lidí bude mít koně rádo a bude se jim snažit porozumět, tím více koní může žít a nemusíme mít tak velké obavy o jejich budoucnost.

Informace o Vašem Dni koní můžete až do poslední chvíle inzerovat prostřednictvím našeho kalendáře akcí.
Rozepište se o programu, jeho časovém sledu, přichystejte hry pro malé návštěvníky, zkrátka předveďte své koně a výsledky své práce v co nejlepším světle :)

Příbuzné články:

Pro informovanost jezdecké veřejnosti je dobré popisek akce zároveň zaslat (zde ovšem do termínu 31. 3. 2004) na adresu redakce časopisu Jezdectví, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8 nebo e-amilem: redakce@jezdectvi.cz).

Podobné články

Narodila se v Mimoni, tedy v místě, kde stál známý hřebčín a kde se ještě nedávno pořádaly dostihy. Koně jí učarovali už v dětství, které trávila…

Přímý přenos udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z Nové scény Národního divadla v Praze vysílá stanice ČT Art dne 28.11…