Tak trochu jiná tiskovka v Rolince

30. 9. 2008 Josef Malinovský Autor fotek: Josef Malinovský

Již během pátku 19. 9. jsme vás krátce informovali o průběhu tiskové konference v Koňském domově důchodců Rolinka, na kterou mediální zástupce majitelky Zuzany Polákové Jan Široký „lákal slovy“: „Bude veřejně oznámen zánik koňského domova důchodců v Křižanech. Zanedlouho dojde také k zásadnímu snížení počtu koní chovaných Zuzanou Polákovou tamtéž.“ Nakonec se ukázalo, že nic podobného majitelka útulku v plánu nemá a celá tisková konference měla pouze upozornit na spor mezi Z. Polákovou a firmou STA-ZAP.

 

Rozšíření informace, že „většina koní skoční tedy na jatkách“ byl ten nejlepší způsob, jak přilákat co nejvíce médií – přitom jatka by měla být tou nejkrajnější variantou a zástupci Krajské veterinární správy doufají, že k ničemu podobnému nedojde... Proč tedy takový humbuk? Velmi pravděpodobně proto, aby se upozornilo na skutečnost, že bez další pomoci veřejnosti dojde k razantnímu omezení provozu Rolinky, ne-li dokonce k jejímu zrušení. Firma STA-ZAP se totiž nemá k tomu, by dokončila výstavbu nového panelového zastřešení budovy stájí, která má v současnosti jen obvodové zdi a panely jsou položeny pouze na cca 1/3 objektu. Bez střechy však není zajištěno ustájení pro více jak polovinu koní v Rolince a Krajská veterinární správa v takovém případě nařídila snížení jejich počtu na cca 15 – 16 kusů (neznamená to však nařízení jejich utracení, či poslání na jatka – jedna z variant je např. náhradní ustájení). Zhruba 2,6 milionu korun, jež se vybralo po požáru v roce 2007, však již bylo údajně „proinvestováno“ a tak jakékoliv náhradní varianty příliš nepadají v úvahu.

 

Ač to Zuzana Poláková odmítá, nemohu se ubránit myšlence, že právě rozvířením stojatých vod a upozorněním na nekalé praktiky stavební firmy se ve skrytu duše doufá ve zvednutí nové vlny lidské solidarity a nalezení nových sponzorů. Ti původní totiž dle uvedených informací odešli kvůli údajné negativní kampani nejmenované regionální televize. Nikdo se však již nechlubí tím, jak nešťastně byla smlouva s onou stavební firmou sepsaná a jak málo stačilo, aby Zuzana Poláková o značnou část peněz z veřejné sbírky po požáru nepřišla.

 

Bude tedy opět záležet i na přístupu veřejnosti, zda se podaří dokončit započatou nákladnou rekonstrukci bývalého kravína – stavby, která bohužel koním slouží jen minimálně, jelikož jsou převážně na pastevním odchovu, a která navíc podle dostupných informací není v majetku o. s. Rolinka, nýbrž samotné Zuzany Polákové.

 

Peníze opravdu budou potřeba – jak již bylo sděleno, ze zhruba 2,6 milionu korun vybraných po požáru podle sdělení Zuzany Polákové nezbylo nic. „Milion tři sta tisíc bylo zaplaceno firmě STA-ZAP a milion tři sta tisíc bylo proinvestován do přístřešků, kanalizace, elektriky, terénních úprav, které byly nezbytně nutné. Je to vše přes faktury a vše doložitelné...“ Bohužel, ze slibu, jenž dala Zuzana Poláková zhruba před rokem, že do konce roku 2007 doloží podrobné vyúčtování proinvestovaných prostředků z veřejných darů, vč. faktur, nakonec sešlo a uveřejněny byly tehdy jen velmi obecné položky povětšinou v řádech desítek a stovek tisíc korun (např.: tesařské práce + dřevomateriál – 790 tis. Kč, zednické a betonářské práce – 241 tis. Kč, okna – 87 tis. Kč, terénní úpravy – 81 tis. Kč apod. – více viz. www.rolinka.cz).

 

Ač Zuzana Poláková tvrdí, že: „peníze, které byly využity před tím, než se sundala střecha, tak jakákoliv koruna šla opravdu do koní“, tak to zatím vypadá, že většina peněz šla spíše do zvelebování nemovitého majetku Zuzany Polákové. Také účet, který je na internetových stránkách o. s. Rolinka stále uváděn jako „číslo našeho účtu u České spořitelny“ – tedy z logiky věci číslo účtu o. s. Rolinka, je účtem fyzické osoby Zuzany Polákové. Je tedy těžko ověřitelné, které výdaje jdou ve skutečnosti ze soukromých zdrojů a které ze zdrojů získaných od dárců.

 

Jisté je však to, že ačkoliv ustájení pro koně v Rolince nesplňuje minimální standardy pro chov koní, při opravách se myslelo v první řadě na zázemí pro lidi. To bylo totiž hotové jako první. Dřevěné přístřešky přišly na řadu krátce před příchodem, resp. při předčasném příchodu loňské zimy, kdy již také celou situaci řešila Krajská veterinární správa (KVS). Na opravu střechy a budování nových stropů bývalého kravína se dostalo až letos na jaře (tedy více než rok po požáru) a trvá dodnes. Ovšem jak je vidět, na její dokončení nebudou zbývat peníze – pokud se nenajdou noví dárci... „Finance na to určitě nemáme a doufat, že firma STA-ZAP peníze vrátí, to už jsem ztratila trochu ideály. Každopádně jednáme s firmou Prefa, s níž se snad domluvíme na jakémsi splátkovém kalendáři, a budu spoléhat na pomoc rodičů, resp. také dárců,“ prozradila Zuzana Poláková. Celá situace se přitom dala řešit mnohem jednodušeji a asi i výrazně levněji, jelikož pro splnění zmíněných „minimálních standardů“ by stačil větší počet dřevěných staveb, které jsou v některých výbězích. O účelnosti vynaložených prostředků do opravy kravína se dá také v řadě případů pochybovat – výstavní ukázkou jsou např. plastová okna.

 

Problémy se stavební firmou STA-ZAP jsou již jen třešničkou na dortu. Při zalistování v obchodním rejstříku je přitom velmi jednoduché zjistit, že její jednatel Petr Pihík figuruje v nejedné společnosti, na kterou byl uvalen konkurz, či exekuce. „To už teď vím také, ale dozvěděli jsme se to až zpětně,“ uvedla Zuzana Poláková. Jak nám však sama potvrdila, tato firma byla vybrána „přes známého“ a to díky tomu, že „byla schopna nejlaciněji sundat starou střechu“.

 

Skutečnost, že vynaložené prostředky mohly být použity účelněji, lze asi v některých případech omluvit – pokud je ovšem veškeré účetnictví průhledné a dárci mají možnost zjistit, jak bylo s jejich finančními dary naloženo. Toho se bohužel zatím mnozí nedočkali a logicky někteří z nich těžko nesou, že je v současné době veřejnost přímo (např. přes web Rolinky a vybraná média) i nepřímo žádána o další příspěvky, přičemž není zcela jasné, jak bylo naloženo s příspěvky dosavadními.

 

Přílišnou důvěru nevzbuzuje ani způsob informování veřejnosti prostřednictvím médií. – Pojďme si projít zpětně informace, které byly uváděny v pozvánce na tiskovou konferenci a jak posléze vypadala situace v reálu:

 

TZ: „Vážení novináři, dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci, na které bude veřejně oznámen zánik koňského domova důchodců v Křižanech. Zanedlouho dojde také k zásadnímu snížení počtu koní chovaných Zuzanou Polákovou tamtéž.“

 

Zánik občanského sdružení Rolinka oznámen nebyl a pokud to jen trochu půjde, Zuzana Poláková nechce snižovat ani počty koní.

 

TZ: „Nadále není možné zajistit zákonem stanovené podmínky pro chov koní. Nebyl tím také naplněn oprávněný požadavek Krajské veterinární správy, a proto nezbývá, než chov zlikvidovat. Pro stáří či zdravotní stav koní je nereálné očekávat, že si je někdo odkoupí. I zdraví koně se prodávají mnohdy řadu měsíců. Většina koní tedy skončí na jatkách.“

 

Krajská veterinární správa neukládá chov likvidovat – jedno z možných řešení je také ustájit část koní u nějakého jiného chovatele. Taková možnost zmíněna svolávající stranou nebyla. „Jedná se zhruba o dvacet koní a divil bych se, kdyby se pro ně nedalo sehnat náhradní ustájení,“ řekl MVDr. Hrnčiřík z KVS. Zástupci o. s. Rolinka sice neočekávají, že by někdo koně pro jejich zdravotní stav odkoupil, ale věnovat zdarma je chtějí až v té nejkrajnější variantě. Doposud není jasné ani o jaké konkrétní koně by se jednalo. „Určitě to nebylo avizované tak, že všech 36 koní půjde na jatka, ale vzhledem k tomu, že je od KVS nařízena regulace stavu stáda, tak se to bude muset nějak řešit. Není to o tom, že bychom se nebyli schopni domluvit s panem Pihíkem, ale o tom, že firma STA-ZAP neplní smluvní podmínky... - S těmi jatky to bylo řečeno pouze obrazně, když nezbude nic jiného. Lidé chtějí pouze koně, na kterých lze jezdit, což tady jsou asi jen čtyři,“ zdůvodnila Zuzana Poláková.

 

TZ: „Z důvodu negativní a fakty nepodložené mediální kampaně, která byla v poslední době ze strany některých médií proti chovu Zuzany Polákové vedena, došlo k odchodu některých sponzorů. Z důvodu nemožnosti zajistit řádné podmínky pro koně před nadcházející zimou, bylo nutné ukončit komerční ustájení koní. Aktivity koňského domova důchodců byly realizovány z těchto finančních zdrojů.“

 

Zuzana Poláková však novinářům neuvedla, kteří sponzoři skutečně odešli (údajně si to nepřejí), ani nedoložila, že odešli skutečně z důvodu údajné negativní a fakty nepodložené mediální kampaně – zejména, pokud se mělo jednat pouze o vysílání jedné nejmenované regionální televize. Taktéž nebylo doloženo, kolik koní bylo v Rolince ustájeno komerčně a nelze tedy říci, zda by tyto zdroje vystačily na krytí aktivit koňského domova důchodců.

 

TZ: „Není tedy žádná jiná možnost, jak věc řešit.“

 

O možných jiných řešeních již bylo psáno výše. Je jen těžko pochopitelné, že by se za rok a tři čtvrtě v Rolince „proinvestovalo“ 2,6 milionu korun, aniž by provozovatelce zůstala finanční rezerva na řešení nepředvídatelných situací – např. na provizorní zastřešení budovy – a nebyl ohrožen chod zařízení. Pokud tomu tak skutečně je (u kopie výpisu z účtu předloženého novinářům je zakryt konečný zůstatek), tak pak asi s penězi dárců není nakládáno příliš hospodárně. Při pastevním odchovu koní by totiž tato částka společně s dotacemi na pastviny musela vystačit na mnohem delší dobu...

 

TZ: „Na tiskové konferenci se seznámíte mimo jiné s výsledky hloubkové kontroly Finančního úřadu Liberec, budou Vám předložena trestní oznámení, která ve věci řeší Policie ČR a v neposlední řadě se jako první dozvíte, jaké právní kroky budou následovat a co nyní bude s pozemky, kde se rozkládají nynější pastviny.“

 

Na tiskové konferenci jsme nebyli seznámeni s výsledky hloubkové kontroly Finančního úřadu Liberec – dostali jsme pouze okopírovanou Zprávu o vytýkacím řízení pro daňový subjekt Zuzana Poláková. Kontrolované období bylo navíc pouze 4. čtvrtletí r. 2007. Taktéž novinářům nebyla předložená žádná trestní oznámení, která ve věci řeší Policie ČR. Pouze jsme se dozvěděli prostřednictvím ústního sdělení o plánovaných trestných oznámeních. V neposlední řadě jsme se ani nedozvěděli, co bude s pozemky, kde se rozkládají nynější pastviny...

 

TZ: „Jen Vaším prostřednictvím se diváci, posluchači a čtenáři mohou seznámit se skutečným stavem, jeho příčinami i důsledky. Vážení novináři, umožněte, aby zánik koňského domova důchodců Rolinka, o. s. v Křižanech, který je jediným takto velkým zařízením v ČR, doprovázela jasná fakta.“

 

Ano – věřím, že ani ostatní média nebudou k situaci v Rolince nadále slepá, pokusí se, aby ji doprovázela jasná fakta a nebudou se pouze spoléhat na fakta předložená při tiskové konferenci. Nejen minulí, ale i případní budoucí dárci a sponzoři si to totiž zaslouží. Zatím však musím konstatovat – mlha přede mnou, mlha za mnou...

 

Pro dokreslení situace uveřejňujeme další nahrávky rozhovorů se zainteresovanými osobami z období před a po tiskové konferenci:

 

- na úvod připomínáme odkaz na zvukový záznam tiskové konference:

/PR/rolinka/rolinka_080919_MP3_01.mp3

 

- rozhovor se Zuzanou Polákovou:

/PR/rolinka/rolinka_080919_MP3_02_rozhovor_Polakova.mp3

 

- rozhovor s MVDr. Hrnčiříkem z Krajské veterinární správy:

/PR/rolinka/rolinka_080919_MP3_03_rozhovor_Hrncirik_KVS.mp3

 

- rozhovor s jednatelem společnosti STA-ZAP Petrem Pihíkem:

/PR/rolinka/rolinka_080919_MP3_04_rozhovor_majitel_STAZAP.mp3

 

- rozhovor s MVDr. Karlem Hrnčiříkem a MVDr. Boženou Kušnierikovou z Krajské veterinární správy:

/PR/rolinka/rolinka_080919_MP3_05_rozhovor_Hrncirik_a_Kusnierikova_KVS.mp3

 

 

 

Podobné články

Když jsem dělala v roce 2019 první rozhovor s Kateřinou Jindrovou, tušila jsem, že si nepovídáme naposledy. Katčina pracovitost a zápal je totiž…

Blesk

Ve vybraných kinech je stále k vidění Buko, nejnovější film režisérky a scenáristky Alice Nellis. V roli autistky zde exceluje Martha Issová, Anna…