Světové jezdecké hry Cáchy 2006 - slavnostní zahájení

29. 8. 2006 Lenka Kerumová Autor fotek: Lenka Kerumová, archiv FEI

Jubilejní Světové jezdecké hry měly při slavnostní ceremonii hned několik světových unikátů. Umění lze těžko slovy popsat, stejně tak jako pocit, který vás zaleje, když vidíte čtverylku 64 státních hřebců. Kdo si však určitě užil své, byli hudební fajnšmekři. Posuďte sami.

Slavnostní zahájení

Živá hudba

Letos, v roce 2006, se poprvé v historii FEI WEG slavnostního zahájení odvíjelo v doprovodu živé hudby, předvednesené 100-členým symfonickým orchestrem, Aachen Symphoniker, pod vedením dirigenta Marcuse Boshe.

Hudbu zkomponovalo, naaranžovalo a vyprodukovalo holandské duo Cees Slings a Victor Kerkhof, a z větší části ji ušilo na míru choreografii vlastní ceremonie. Prakticky se Slings a Kerkhof stali oficiálními skladateli 2006 FEI WEG v Cáchách.

Slings a Kerkhof v posledních 20 letech komponovali hudbu pro mnohé televizní seriály, komedie, dokumenty ze života divokých zvířat a reklamy. Mezinárodnímu publiku budou spíše známí jako autoři omračujících hudebních kousků doprovázejících volné sestavy Anky van Grunsven, a to již od roku 1995.

První hudební skladatelé volné sestavy

Poprvé tito dva omráčili jezdecký svět v roce 1995 "Symfonií pro Bonfire(-ra)" - orchestrálním doprovodem zkomponovaným speciálně pro Anky Van Grunsven a jejího hnědého valacha Bonfire. V roce 1996 si na jubilejních OH v Atlantě (100 let trvání novodobých OH) zmíněná dvojice na tento mistrovský hudební kousek vytancovala olympijské stříbro. Začal tak nebývalý vítězný pochod za olympijským zlatem v Sydney 2000, kde se předvedli na "Something Old, Something New". Vyznamenání však pokračovala zlomením rekordu a dalším olympijským zlatem (Atény 2004), kdy Anky a Bonfire odjeli svou soutěž za doprovodu "L'Espirit Chanson". Při této příležitosti Anky debutovala rovněž jako zpěvačka.

V roce 2005 Slings a Kerkhof produkovali dvě další volné sestavy: "Soul Collective" pro holandskou jezdkyni A-týmu Kirsten Beckers a jejího hřebce Broere Jazz, a "Il Passeggiato" pro jezdce britského týmu Waynea Channona a jeho KWPN hřebce Lorenza CH. Za zvuků na míru šité hudby, vyhrála Beckers CDIO 2005 v Rotterdamu a Channon získal stříbro v CDI-W 2005 v Lipici, aby na tom samém místě o rok později vyhrál. Další úspěchy tohoto dua zahrnují vítězství Imke Schellekens-Bartels a Sunrise v roce 2006 na drezurním Mistrovství Holandska (skóre 79,68%), kde jeli na hudbu původně složenou pro její matku Tineke Bartels a jejího koně Jazz.

Od slavnostní zahajovací hudby…

V roce 2000 Slings a Kerkhof složili hudbu pro slavnostní zahájení CHIO Aachen. Poté ve spolupráci s Mikem Rutherfordem (Genesis, Mike and the Mechanics) složilo duo hudbu pro slavnostní zahájení 2003 FEI ME v Drezúře v Hickstead, Velké Británii.

… po FEI WEG 2006 Aachen

Hudba Světových jezdeckých her 2006 v Cáchách má onen typický slingsovsko-kerkhofský projev: silné tematické motto pozvednuté širokým rozsahem rysů hned filmových a energetických, hned mocných a heroických a náhle hravých a dramatických. Ačkoli jsou témata ve svém hudebním zpracování komplikovaná, lehce jim porozumíte a snadno si je zapamatujete.

Veškerá hudba Slingse & Kerkhofa byla nahrána ve studiích Cášského městského divadla (Aachener Stadtstheater) excelentními hudebníky Cášského symfonického orchestru (Aachen Symphoniker) pod vedením dirigenta Marcuse Bosche. V neděli 20. srpna bylo jejich vystoupení při slavnostním zahájení vysíláno na dvou obrovských video obrazovkách. Je to vůbec poprvé, kdy se takováto monumentální umělecká událost uskutečnila v rámci sportovní akce.

Ceremonie s rekordní čtverylkou

Slavnostní zahájení 2006 FEI WEG Aachen začalo napínavým odpočtem a vyústila v "Invazi koní", působivý panoramatický kousek obsahující motto Her. Je dovedeno do neočekávaně se opakujícího závěru, kdy každý nástroj pozvolna utichal, aby zůstal a zněl jen samotný malý bubínek. Poklidné smyčce uvedou hravý "Tanec dětí". Úvod kousek po kousku roste až do barevné kulminace. A jen co jste měli dojem, že tato extravaganza (fantastické dílo) končí, vrací se vzrušení s další hudební rošťárnou.

Prvních třicet minut ceremonie - kdy se představila společná historie středověkého člověka a jeho partnera koně - uzavřela ukázka Deutche Landgestuts - čtverylka na hudbu v podání 64 hřebců z 10 německých státních hřebčínů. Čtverylku hřebců kontrastně uvedla amazonka, aby znovu rozvinula dramatickou báseň a vylíčení atmosféry a vzkazu celé ceremonie: lásku pro harmonii, která sbližuje jezdce a koně dohromady.

Během onoho poemu nám byla postupně představena minulost města Cáchy, jejíž ústřední postavou a hlavním hrdinou byl Karel Veliký. Nechyběl jeho doprovod, zemanský i šlechtický, dámy v sedle na samém počátku historického novověku, a samozřejmě přítomnost francouzských vojáků za napoleonských válek na německém území. Množství koní a uniforem, dobře vybrané jednoduché cviky, avšak umně vkomponované do působivé choreografie, která se zcela jasně držela motta "méně někdy znamená více", brala dech. Závěr této básně patřil koni v roli reprezentanta nejvyšší společnosti, královsko - císařského ceremonielu.

První část následující čtverylky, v autorství Sacha Eckjans z Německé jezdecké federace, byla předvedena na čtyřech rozích-arénách 20x60m. Čtyři skupiny po 16 jezdcích se následně spojily v rekordní 64koňské čtverylce na obdélníku 100x40 m. Jejich vystoupení doprovázela kompozice několika Mozartových kousků - nezapomínejme, že rok 2006 je rokem Mozarta. Uvedl ji známý Koncert pro roh, tentokrát však okořeněný o burácející saxofon, rokovou kytaru a popové bicí, a uzavřelo ji velmi klasické provedení notoricky známých kousků z Le nozze di Figaro (Figarova svatba), sestavených a upravených dle pohybů a potřeby choreografie tohoto velmi brzo proslaveného rekordu 64koňské čtverylky. Opakující se hudební motiv Her doprovázely vstupy sedmi dvojspřeží, zas a znovu různým způsobem reprezentujících sedm oficiálních FEI disciplín.

Slavnostní zahájení pokračovalo, a na scéně se objevila čtverylka v provedení všech německých top olympijských drezurních jezdců, s programem založeným na původní choreografii z roku 1918. Pro tuto příležitost byl Ceesem & Victorem složen zbrusu nový hudební kousek.

Dejme nyní slovo skladatelům:

"Pracovat na takovém projektu definitivně není pouze o mně a o Victorovi, je to skutečná týmová práce," řekl Cees Slings. "Bez obrovské pomoci a znalostí Henka Huizinga, jako našeho hudebního uměleckého poradce, bychom to nedokázali. Pomohl nám s aranžmá, pracujeme s ním již přes 20 let a je tím nejlepším, kterého můžete mít. Také náš "osobní" technik ve studiu, Hans Weekhout, byl a ještě bude ohromnou pomocí během před a post-produkce. Hudebníci, kteří nám jako pomáhají jako externisté, jsou talentovaný Peter Broekhuizen na saxofonu, Marcel Fisser s kytarami a Theo Tollenaar na bicích a perkusích."

Technický tým, kompletní ve spolupráci s vlastními orchestrálními techniky Aachen Symphoniker tělesa, Olavem Milkem a Moritzem Bergfeldem. "Shoda mezi takovýmto týmem, ředitelem orchestru Henrikem Schroderem a dirigentem Narcisem Boschem, je v produkci jako je tato samozřejmě nezbytností," vysvětlil dále Case. "Není pochyb, že hudebníci Cášského symfonického orchestru to skutečně "rozjedou", a to nejen v oněch dvou nových kusech, které jsme zkomponovali, ale také v obou čtverylkách, které jsme naaranžovali."

Sedm barev FEI

Závěr celého slavnostního zahájení patřil samotným jezdeckým disciplínám. Na centrálním obdélníku probíhaly ukázky drezúry, v levém dolním rohu stadionu byly k vidění skoky, vedle nich westernoví jezdci předváděli ukázky reiningu, v horních rozích voltižéři představovali své umění v jednotlivcích i skupinách, a vše lemovala skupinka vytrvalostních jezdců, čtyřspřeží poníků a jezdci všestrannosti. Hlasatel v každé disciplíně jmenoval - a na jeho hlas oslovený jezdec reagoval zvláštním krátkým intermezzem - mistry či nejlepší jezdce a reprezentanty Německa té které disciplíny. Jeho či její doprovázející skupinku tvořila nadějná německá omladina. Poté, co děti s deštíky vytvořily živý obraz Karliho, maskota Her, začal slavností nástup a představení soutěžících států.

Účastníky ze 61 států slavnostně přivítal pan Klaus Pavel, President Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV), která celé Hry organizuje. Svým projevem pak Hry oficiálně otevřela prezidentka Její královská výsost princezna Haya Bint Al Hussein. Němečtí mistři poté přinesli a za zvuku německé hymny slavnostně vyvěsili vlajky FEI, WEG 2006 Aachen a ALRV. Jako přání všeho nejlepšího soutěžícím koním i jejich jezdcům, rozvila se z jezírka na hlavním stadiónu vysoká fontána. Však jsou Cáchy již od románských dob známy jako město léčivých vod - Aquis Granum.

Závěr pak už patřil opět balonkům, které v barvě každé FEI disciplíny přivezlo sedm čtyřspřeží, a 14 000 barevných symbolů vylétlo až k oblakům. Deset nejlepších německých hřebců pak vytvořilo slavnostní špalír a vzdalo hold naposledy projíždějícímu Karlu Velikému.

Podobné články
Béďa v téměř 22 letech. Těší se dobrému zdraví a vitalitě

Denisa Szabóová se svým českým teplokrevníkem Béďou protančila drezurou od úrovně Z po Prix St Georges a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v…

Nové obyvatele má pastevní rezervace u Mašovic v Národním parku Podyjí. Správa NP Podyjí se společností Česká krajina tam ke skupince divokých koní z…