Světová konference o přirozené úpravě kopyt a celostní péči o koně

8. 11. 2010 Pavel Mádr Autor fotek: archiv autora

Příznivci a vyznavači přírodní péče o koně se sešli ve dnech 30. září až 2. října 2010 v Gdaňsku. Konala se zde celosvětová konference zaměřená na přirozenou úpravu kopyt a celostní péči o koně. Z bohatého programu konference mě zaujalo několik zajímavých příspěvků, o které bych se s vámi rád podělil.

Gdaňsk Glenn Ramsey z Nového Zélandu prezentoval svoji velmi zajímavou práci. Vytvořil matematický model kopyta a pomocí tohoto modelu rozvíjel nejrůznější dopady úpravy na funkci kopyta. Dále přispěl i další zajímavou přednáškou týkající se mechanismu skoku, přičemž opět vychází z matematického modelu kopyta.

Brian Hampson - přednáška o zdivočelých australských koních BrumbyVelmi přínosná byla přednáška Briana Hampsona z Austrálie, ve které popisoval výzkumy prováděné na australských zdivočelých koních - brumbies, které provádí společně s profesorem Christopherem Pollittem z Queenslandské univerzity. Koně žijící v různých oblastech, v různých terénech, na různém povrchu, s různými typy a režimy vegetace mají zcela rozdílné problémy s kopyty. Výzkumy ukazují, že nejprospěšnější pro zdraví kopyt je tvrdý povrch, na kterém se kopyta snadno a pravidelně obrušují. Současně se potvrzuje prospěšnost prostředí stimulujícího pohyb, kde musí koně putovat poměrně velké vzdálenosti za relativně chudou vegetací.

Georgina Pankhurst z Austrálie přispěla rozborem případových studií ze své praxe. Popsala velmi těžký případ koně šampióna s diagnózou podotrochlózy. Po převedení koně do režimu 24/7 a důsledném dodržování přírodní úpravy kopyt dle Dr. Strasserové došlo k vymizení příznaků tohoto onemocnění.

IrenIrén Bastholm z Norska přednesla svůj přístup k přirozenému ošetřování zubů u koní. Vysvětlila, že zažitá představa, že se stářím u koně zmenšuje úhel kontaktu řezáků, je nesprávná. U koní žijících v přírodě a konzumujících přirozenou potravu s hlavou skloněnou k zemi dochází k opotřebení řezáků ve větší míře a tím i úhly jejich skusu zůstávají po celý život stejné. U koní chovaných v boxech je potřeba pravidelně upravovat zdravý skus a vždy začínat především od řezáků, které se v důsledku jiné nutriční skladby a jiné pozice hlavy při krmení opotřebovávají pomaleji než je optimální. Celostní péče o koně by měla zahrnovat i nabízení krmiva z úrovně země a podávání krmiv stimulujících rovnoměrnost opotřebení zubů.

Dr. StrasserVelmi zajímavá byla přednáška Dr. Hiltrud Strasser, která popisovala případové studie zahojení zlomenin u koní. Jednalo se o zlomeniny kopytních kostí, zlomeninu pažní a hlezenní kosti. Ve všech případech bylo využito celostního přístupu v léčbě a bez fixace a chirurgických zásahů byly případy uspokojivě vyléčeny a koním zůstaly jen minimální následky.

Z České republiky se konference zúčastnili tři zástupci. Známý příznivce přírodního chovu koní, vyznavač bosých kopyt a jízdy bez udidla i ohlávky, pan Václav Vydra, specialistka v oblasti přirozené komunikace s koňmi paní Ilona Barešová a autor článku, propagátor celostního přístupu k léčbě nemocí koní, MVDr. Pavel Mádr.

Exkurze v rezervaciZ diskuze, kdy si zástupci jednotlivých zemí vyměňovali zkušenosti, vyplynulo, že počty chovatelů koní praktikující přirozenou úpravu kopyt a celostní přístup k chovu koní v posledních letech významně narůstají. Majitelé koní si přejí, aby se jejich koně dožívali vyššího věku, byli zdraví a šťastní.

Konference byla velmi milým setkáním lidí s nekonformními životními hodnotami a životním stylem.

 

MVDr. Pavel Mádr

http://www.strasser-kopyta.cz

Podobné články

Hasiči přijeli v sobotu do obce Nosislav na Brněnsku. Kůň ležel uvnitř stáje na zemi a nemohl se několik hodin zvednout.

Michaela Pavlisová a její Franklin

Diamond Czech Pony a Jezdecká stáj U ryzáčka… Co je spojuje? A jak se člověk dostane od vrcholového sportu k chovu connemara pony? Cesta je to velmi…