Renesance kladrubské tradice

28. 9. 2003 Lenka Gotthardová Autor fotek: Helena Görnerová

Slavné kladrubské jezdecké dny se dočkaly své dílčí obnovy. V sobotu 12. června 2003 se v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem uskutečnila „Letní prezentace starokladrubských koní“ - akce zaměřená na společné představení koní z obou hřebčínů (Kladruby n. L. a Slatiňany) a ze soukromých chovů starokladrubských koní. Zájem diváků předčil očekávání, media, především denní tisk, přinesla mnoho článků a reportáží.

Po dlouhé dvanáctileté odmlce se v areálu Národního hřebčína podařilo zorganizovat "malý jezdecký den". Kladrubské nádvoří se zaplnilo téměř třemi a půl tisíci návštěvníků, kteří dychtivě očekávali odpolední program. Třebaže v tuto dobu probíhalo MČR ve skocích a drezúře, zvolili si mnozí příznivci obou disciplín právě cestu do Národního hřebčína. Kladrubské brány se otevřely pro všechny příznivce koní, nerozlišujíc intenzitu zájmu, národnost, majetek či postavení. Na nádvoří hřebčína se sešli jak zástupci diplomatických sborů, tak parlamentu, ministerstva zemědělství a významných firem a organizací (ASCHK, ČJF, ČZU), tak chovatelé, jezdci, trenéři, inspektoři chovu koní, rozhodčí, obdivovatelé koní... Sjeli se nejen z celé ČR, ale také z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a USA. Kladrubští pamětníci, bývalí zaměstnanci, učňové a mnozí další celou akci v podstatě jednoznačně okomentovali: "Tak jsme se konečně dočkali..."

Po možná poněkud emotivním úvodu, který nelze vynechat, neboť atmosféra akce byla prodchnuta city a pocity, si přiblížíme tříhodinový program.

Od jedné do čtyř hodin

Fanfáry trubačů na koních před impozantní Řečanskou bránou přivítaly po léta neviděné desetispřeží starokladrubských běloušů vedené Petrem Vozábem, po jehož boku seděl mistr opratí Jiří Kocman, který patří společně s Josefem Dymešem k těm výjimečným vozatajům, kteří vedli i dvacetispřeží.

Do kočáru usedl generální konzul Spojených států amerických R. H. Appleton se svou chotí a ředitel Národního hřebčína ing. Milan Vítek, který poté přivítal návštěvníky a vyzdvihl důležitost spoluúčasti soukromých chovatelů starokladrubských koní v programu.

První ukázka byla ryze chovatelská a bylo v ní přestaveno několik plemenných hřebců a to jak z NH, tak ze soukromých chovů. Z Kladrub byl představen Generale Elodia I a Sacramoso Energica II, ze Slatiňan Solo Bardana XVIII a Sacramoso Majorita IV. Z plemeníků či hřebců v soukromém držení mohli diváci spatřit vraníka Siglavi Pakra Sáru VII Ludvíka Filípka z Řitky, vraníka Solo Segu VIII-8 Andrease Ruschitzky z Rakouska, bělouše Gss Santalinu XIII a Favory Erusu XV z Hřebčína Favory Benice, dva mladší hřebce Vladimíra Hrnčíře z Pelhřimova Favory Romiku XV-4 a Porta po Solo Sega XX.

V následné ukázce měli privátní chovatelé příležitost prezentace svých koní v kočárech - na kladrubském nádvoří se sešli manželé Drnkovi (dvojspřeží Falca a Faloria) a Jaroslav Pavel (jednospřeží S Favorina XLI-30) ze statku Kostelec u Tábora, David Haitl (jednospřeží Sacramoso Majka V) z Bernartic nad Odrou či Vladimír Hrnčíř (dvojspřeží - viz výše).

V drezúrních ukázkách vystoupilo hned několik jezdkyň, nejprve Iveta Macková ze Slatiňan na 421 Xantoma (po S XL), která zajela dobře připravený kür. Za ní následovaly dvojice děvčat ze Slatiňan a z Kladrub. Slatiňanské dívky Kateřina Olivová a Monika Flégrová se předvedly v dobových kostýmech a v dámských sedlech na koních S Xenie XLII-14 a S Seico XLII-13, kladrubské jezdkyně Marcela Slavíková a Zdena Urbanová v livrejích na hřebcích G Elodia I a Gss Almerina XXXVII-1. Závěrečnou drezúrní ukázku si připravila Martina Ludvíčková na hřebci Siglavi Pakra Sára VII.

Vděčným číslem byla čtverylka osmi dvojic koní NH a učňů SOUz Kladruby n. L., kteří společně se svými mistry přijeli i v čase prázdnin a "doladili" čtverylku poprvé předváděnou na Dni koní. Národní hřebčín Kladruby nad Labem a Slatiňany si připravil typické číslo pro kočárový hřebčín a to ukázku zápřeží od jednospřeží přes tandemy po randomy. Černá a bílá jednospřeží vedly Drahomíra Bláhová a Ivana Drahorádová, tandemy řídili Martin Kostrouch a Vlastimil Zoul, randomy Jaroslav Kalous a Pavel Pleskot.

Ve skokové ukázce starokladrubských koní se představily především chovné klisny z Kladrub a ze Slatiňan a potom také "esková" klisna Xandra II-5 (po Solo Ela X) MUDr. Michaely Kostkové, kterou v Kladrubech jezdil známý jezdec všestrannosti Jiří Cipra.

Že o akci měli zájem i majitelé starokladrubských koní ze zahraničí, dokládá účast mgr. A. Ruschitzky, který zde společně s J.Valáškem předvedl dvojspřeží starokladrubských bělek (Tina 9,Wendy 8, obě po S XL) a tandem vraníků (Solo Sega VIII-30 a Basilika po S Xerxes). S nimi vystoupili ještě koně manželů Drnkových, zapřažení do tandemu a vedení J. Pavlem.

Speciální číslo si připravili zástupci Hřebčína Favory Benice Tomáš Barták st. a ml. Diváky zaujaly dva randomy, jeden kočárový (S Padrila, F Sempra XV-1, G Espera) a druhý sedlový (F Erusa XV, F Fatima, Gss Santalina XIII). Tomáš Barták st. vedl random jistě a také Tomáš ml. získal již značné zkušenosti s vedením tak netradičně sepřažených koní a ze sedla je velmi dobře ovládal.

Část zvláštního výcviku starokladrubských koní předvedli členové Jízdní policie ČR z Pardubic. Jejich koně (Solo Etara XI-15, G Elodia XLVIII-16 a S Marcima XLVII-10) překonávali překážky v podobě branek, ohně i demonstrantů, nelekali se zvukových efektů ani házených umělohmotných láhví.

Do zcela jiného světa nás zavedl Marian Roden se svým fríským koněm Sietse van Pengjum Biofaktory. V průběhu odpoledne spolu absolvovali tři vstupy, první představení na ruce, druhý na dlouhé oprati a třetí pod sedlem v ukázce stále oblíbenějšího barokního ježdění. Pro tyto účely náramně vyhovují nejen koně fríští, andaluští či lipičtí, ale určitě i koně starokladrubští.

Jistým překvapením (jak bylo uvedeno v programu) a to jak pro diváky tak pro organizátory bylo vystoupení kaskadérů na koních či v rytířské zbroji. Romana Hájková a její přátelé ze společnosti Filmka Praha si připravili řadu ukázek od klasického ježdění po divácky atraktivní džigitovku.

Jak se program chýlil k závěru, došlo také na královskou disciplínu - čtyřspřeží. V ukázkové jízdě vedli starokladrubské čtyřky jezdci z Kladrub n. L. MVDr. Pavel Jadrníček a Martin Kostrouch, ze Slatiňan Vlastimil Zoul, ing.Kateřina Neumannová a z Hřebčína Favory Benice Tomáš Barták st.

Jen takovou malou vsuvkou bylo zahnání stáda klisen s hříbaty z pastvy domů a hned nato pokračoval program posledním číslem - rejem kočárů. Ke čtyřspřežím se přidala ještě další spřežení vystupující v průběhu odpoledne a Tomáš Barták sepřáhl velmi netradiční pětispřeží

Díky

Za to, že se mohla Letní prezentace uskutečnit patří velké díky těm, kteří se podíleli na změnách ve vedení hřebčína, dále novému řediteli ing. M. Vítkovi, že bylo jeho záměrem a přáním takovou akci zrealizovat, soukromým majitelům starokladrubských koní, že přijmuli pozvání, zaměstnancům hřebčína za obětavou přípravu a pomoc, Františku Machkovi, Petrovi Vozábovi a Milanu Starczewskému za organizaci programu, brigádníkům, učňům, zástupcům obce, ing. Františku Petříkovi za fundované moderování, zatím nečetným, ale o to důležitějším sponzorům a především vám divákům. Vy všichni jste dokázali vytvořit nádhernou atmosféru letního odpoledne v Kladrubech nad Labem, na kterou se bude dlouho vzpomínat. A ještě jedna netradiční pochvala na závěr. Třebaže hřebčín navštívilo tak velké množství lidí a počet odpadkových košů místy nestačil, přesto bylo po vašem odchodu mezi lavičkami čisto, jen občas leželo pár kelímků na zemi... i to svědčí o krásném vztahu koňařů ke svému Národnímu hřebčínu, o úctě k tomuto opět se vybrušujícímu skvostu, který se právě navrátil národu.

Související odkazy:

Příbuzné články:

Podobné články

Přímý přenos udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z Nové scény Národního divadla v Praze vysílá stanice ČT Art dne 28.11…

Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst odjely z milovické…