Pražský hubert potřetí

14. 9. 2001 Josef Malinovský

Opět se přiblížilo období, kdy se takřka ve všech stájích po celé republice konají "jako velkorysé zakončení" jezdecké sezony Hubertovy jízdy.

Nejinak tomu bude i v JK VÚŽV Uhříněves, kde se 27.října 2001 uskuteční již třetí ročník akce Pražský Hubert.
Stejně tak, jako v předcházejících letech, i letos se jedná o úřady oficiálně povolenou akci, která vede několika městskými částmi. Na rozdíl od loňského roku, je trasa vedena výhradně přírodními úseky, s minimálním počtem přechodů přes veřejné komunikace. Pořadatelé tak vyšli vstříc loňským účastníkům, kterým se zdála cesta do hostivařského lesoparku místy příliš asfaltová.
Slavnostní zahájení se předpokládá v 10 hodin ve dvoře Netluky. Na trase budou kladeny přírodní skoky v maximální výšce 100 cm, kterým se však méně zdatní jezdci mohou bez problémů vyhnout. Závěrečné halali se opět odehraje na Podleských loukách a celý hon by neměl trvat déle než tři hodiny.
Večerní hubertovská show se udkuteční od 19 hodin v kolovratském sále U Boudů, kde bude kromě vystoupení skupiny Flám připravena také videoprojekce Hubertovy jízdy, hudební produkce všech žánrů, soud hříšníků a soutěže o věcné ceny. Budou také předány ceny poroty pro nejupravenějšího jezdce a koně. Startovné činí 200 Kč včetně občerstvení. Pro účastníky honu je vstup na večerní show zdarma, ostatní zaplatí pouze částku 50 Kč za hubertovský guláš.
Jezdci mladší 18-let potřebují písemný souhlas zákonného zástupce se startem na této akci. Koně musí mít platné veterinární osvědčení. Jezdecké oblečení včetně přilby je samozřejmostí. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za případné úrazy, či škody způsobené jezdcům a koním.
Zájemci o účast se mohou přihlásit libovolným způsobem (záznamník, e-mail, SMS) na info-lince 0737 43 00 33 (stačí uvést pouze jméno, příjmení, věk jezdce, jméno koně, název stáje a tel. spojení). Na tomto čísle bude také v den konání do 9 hodin telefonická prezentace.
Třetí ročník Pražského Huberta by se jistě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů, kterými jsou bezpečnostní agentura Griffin (www.griffin.cz), pizzeria Leonardo da Vinci (www.parkHOSTIVAR.cz) a Equichannel na jehož stránkách právě brouzdáte. Podekování patří však i těm, kteří tuto akci povolili. Jsou to Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, OÚ MČ Praha - Uhříněves (odbor životního prostředí a odbor dopravy. Všem těmto organizacím děkujeme a doufáme, že třetí ročník Pražského Huberta bude alespoň stejně úspěšný jako ten předcházející.

Podobné články
Deník

Zanedbané a podvyživené psy, koně a další zvířata odvezli koncem letošního srpna z Křižovatky na Chebsku od jejich majitelky Lenky Spáčilové zástupci…

Idnes.cz

Pomůcky pro strojírenství, stavebnictví i automobilový průmysl dnes už celkem běžně vznikají za pomoci 3D tisku. Jakub Ševčík na 3D tiskárně vyrábí…