Oblastní konference ČJF – zástupci klubů přijďte!

9. 2. 2007 Josef Malinovský

Na vyžádání jsme dnes obdrželi od ČJF termíny oblastních (krajských) konferencí ČJF a připomínáme, že každá z uvedených konferencí je schopná usnášení, je li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím (řadových členů ČJF starších 18ti let, jejichž počet z jednotlivých řádně evidovaných subjektů je určen dle klíče pro konference krajů). Důležitost těchto krajských konferencí před nadcházející celorepublikovou konferencí ČJF netřeba zdůrazňovat... Termíny tedy jsou: 24.2. východní Čechy, 3.3. Vysočina, 11.3. jižní Morava, 15.3. střední Čechy, 17.3. západní Čechy a Zlínský kraj, 22.3. severní Morava, 24.3. jižní Čechy, 26.3. severní Čechy a 2.4. Praha. V Karlovarské oblasti krajská konference již proběhla koncem listopadu 2006... Další podrobnosti najdete na stránkách ČJF, popř. si je neváhejte vyžádat na vašich oblastích.

Podobné články
Michaela Pavlisová a její Franklin

Diamond Czech Pony a Jezdecká stáj U ryzáčka… Co je spojuje? A jak se člověk dostane od vrcholového sportu k chovu connemara pony? Cesta je to velmi…

BRNO, ZNOJMO – Policisté na jižní Moravě se zaměřují na kontroly zazimovaných rekreačních chat. Vzhledem k mnohdy špatně přístupnému terénu do akcí…