Na koni ve službách zákona

1. 7. 2002 Josef Malinovský Autor fotek: Věra Mannaertsová

Donedávna toho nebylo o pražské jízdní policii napsáno mnoho. Větší mediální zájem vzbudilo v březnu tohoto roku slavnostní otevření nových stájí na Císařském ostrově. Využili jsme této příležitosti a požádali jsme kpt. Soudka z Oddílu jízdní policie Praha o rozhovor.

Jak dlouho u nás vůbec jízdní policie funguje a kde všude jsou její oddíly? Navazovalo se nějakým způsobem na předválečnou historii jízdních oddílů u nás?

Pražská jízdní policie byla znovu založena v červnu roku 1991 po téměř čtyřiceti letech. Poslední, kdo měl v minulosti služební koně, bylo vojsko, které jízdní oddíly zrušilo v roce 1952. Před druhou světovou válkou měl téměř každý obvod Prahy svou jízdní policii. Od roku 1993 začaly vznikat oddíly jízdní policie ČR také v Brně a ve Zlíně a oddíly městské policie v Brně a Ostravě.

Kolik koní máte v současné době k dispozici? Jak dlouho koně u policie slouží?

Nyní vlastníme 19 koní. Jejich počet se však průběžně mění, jelikož se někteří koně postupně vyřazují ze služby a jiní se zase dokupují. Optimální počet je 16 až 19 koní. Jak dlouho u policie slouží, záleží hodně na jednotlivých typech koní. Máme tady koně, kteří zde jsou téměř od začátku, tzn. více jak deset let a někteří vydrží pouze tři roky. V průměru to je však 5 až 10 let.

Jakým způsobem a jak často se provádí nákup nových koní? Máte určitá kritéria, jako jsou barva, věk, výška, cena apod.?

Nákup koní se neprovádí pravidelně, ale především podle toho, zda jsou k dispozici finanční prostředky. V současné době jsme nakoupili koně v rámci finančního daru od Magistrátu hl. m. Prahy, abychom se mohli důkladně připravit na letošní summit NATO. Vždy vybíráme koně od českých chovatelů. Nekupujeme koně s vysokými předpoklady ke sportovní činnosti, naopak není překážkou, jestliže má kůň určitou nechuť ke skákání, či nemá tak prostorné chody potřebné pro drezúru. Potřebujeme koně s vynikajícím zdravotním stavem a povahovými vlastnostmi. Musí být hodný, učenlivý a psychicky odolný. Výkonnost koně by měla zhruba odpovídat výkonnosti sportovního koně stupně Z, ZL, L. Výška by se měla pohybovat kolem 170 cm hůlkové míry. Pokud však kůň bude menší a bude vynikající po všech stránkách, tak samozřejmě není výška překážkou. Až v další řadě se hledí na barvu (ryzák, hnědák, tmavý hnědák) apod. Cena koně by měla odpovídat tržní ceně koní v soukromém sektoru.

Jak dlouho trvá výcvik koně, aby byl vhodný ke služebním účelům? Na co se při výcviku klade důraz?

Doba výcviku je individuální. Některý kůň se vše naučí za dva měsíce, jinému to trvá půl roku. Procvičujeme všechno, s čím se mohou během služby setkat – střelba, kouř, prapory, oheň apod. Samozřejmě přiježďování a skokovou gymnastiku z výcviku nevyjímáme, to potřebuje každý kůň. Na konci výcviku musí všichni absolvovat speciální zkoušky. Poté dostanou osvědčení, které se dělí na dvě kategorie – kůň pro hlídkovou službu a kůň pro hlídkovou službu i akce hromadného charakteru. Tyto zkoušky se opakují pravidelně každé dva roky.

Jak často probíhají nácviky na akce hromadného charakteru, účastní se jich i jiné jednotky policie ČR?

Výcvik koní na akce hromadného charakteru je nepřetržitý. Trvá od doby nákupu koně až po dobu jeho vyřazení a probíhá v různých stupních a intenzitách. Příprava na rušivé jevy jako jsou létající předměty, oheň, kouř, střelba apod. probíhá zhruba dvakrát až třikrát týdně. Pokud je větší intenzita hromadných akcí, výcvik se omezuje na jeden den v týdnu. Další kategorií přípravy jsou součinnostní nácviky s ostatními pořádkovými jednotkami. Ty jsou nepravidelné, podle potřeby tak, aby všechny jednotky byly s koňmi seznámeny a dokázaly navzájem spolupracovat. Zpravidla se konají několikrát v měsíci.

Jak probíhá běžný pracovní den služebního koně?

Běžný pracovní den koně začíná v 6.00 hodin ráno krmením, poté je 1 – 2 hodiny klid, aby měl dostatek času na trávení a zhruba mezi osmou a devátou hodinou se s koněm začíná pracovat. Práce je závislá na tom, zda jde kůň do hlídkové služby, na výcvik, na jízdárnu, nebo na večerní fotbalové utkání. Pokud jde např. hlídkovat na fotbalové utkání, pouští se buď do výběhu, nebo se provádí lonžování apod. Kolem 11 až 12 hodiny dostávají polední krmení, po kterém mají opět 1 – 2 hodiny klid. Mezi jednou a druhou hodinou začíná odpolední práce, která je také závislá na druhu služby – jízdárna, výcvik, výkon hlídkové služby, či příprava na večerní akci. Večerní krmení dostávají v 18.00 hodin. Některé akce se mohou protáhnout i do 22.00 hodin. Tehdy koně dostávají krmení samozřejmě až po návratu ze služby. To se stává zpravidla pouze jednou týdně. Koně by měli pracovat nejdéle 4 hodiny denně. Počítá se však do toho např. i přeprava na akci.

Došlo již při nějaké akci ke zranění koně či jezdce? Jak jste na tuto možnost připraveni?

Ačkoliv demonstranti velice často házejí na koně různé předměty a snaží se jinak destabilizovat jízdní jednotku, k žádnému vážnějšímu zranění koně ani jezdce zatím naštěstí nedošlo. Samozřejmě občas se vyskytnou drobné oděrky či poranění končetin, které si však většinou koně způsobí sami (zašlápnutí apod.). Prvořadým opatřením je prevence. Koně mají při zásazích speciální kamaše z tvrdého plastu, ochranu nosní přepážky, plexisklo jako ochranu očí a nehořlavou bederní deku, která zároveň slouží jako ochrana proti úderům a letícím předmětům. Ochrana jezdců je zajištěna přilbou a protiúderovým kompletem. Pokud by se však přesto přihodil nějaký úraz, vždy je na místě zajištěna veterinární, či zdravotní pomoc.

Pokud by se chtěl někdo stát jízdním policistou, jaké musí splňovat podmínky a co vše musí absolvovat?

Pro práci u jízdní policie je důležitý především kladný vztah ke koním a ovládání jízdy na koni. Samozřejmě musí splňovat všeobecné podmínky pro práci u policie – být bezúhonný, mít čistý trestní rejstřík, starší 21 let (muži musí mít ukončenu základní vojenskou službu), musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (pozn.: v současné době je pro práci u jízdní policie dočasně udělena výjimka pro přijímání nematurantů) a musí absolvovat přijímací zkoušky, které se skládají z tělesných testů, zdravotní prohlídky a psychologických testů. Po splnění těchto podmínek je uchazeč přijat do služebního poměru u policie ČR. Již v této fázi přijímání by se měl dotyčný nechat „náborovat“ u té jízdní policie, kde by chtěl v budoucnu sloužit a napsat si žádost o přidělení k tomuto oddílu. Po přijímacím řízení policista nastupuje na roční základní policejní školu, která je rozdělena na devět měsíců výuky a tři měsíce praxe. Po jejím absolvování se teprve stává plnohodnotným policistou a je zařazen do nástupního čtrnáctidenního kurzu jízdní policie, kde je proškolen z hipologických odborností a dovedností. Na závěr kurzu je přezkoušen z jízdy na koni a teorie o služební hipologii, aby mohl dostat osvědčení pro výkon služby s policejním koněm. Toto přezkoušení se poté opakuje každé dva roky.

Kolik lidí v současné době pracuje u pražské jízdní policie? Jaký je poměr žen?

Je to velice nestabilní, ale počet zaměstnanců se nyní pohybuje kolem třiceti. Optimální počet jsou dva jezdci na jednoho koně. Poměr žen se stále zvyšuje. Nyní jich je zde zaměstnáno sedm. Jejich počet je však omezen, jelikož zde nemáme takové ubytovací kapacity (šatny, sprchy) a navíc ženy nesmějí vykonávat určité práce, jako je např. držení kopyt při kování apod.

Kam by se tedy měli případní zájemci o práci u jízdní policie obrátit?

Bude nejlepší, když kontaktují konkrétní oddíl jízdní policie, u kterého by chtěli sloužit. Zde jim již budou poskytnuty veškeré potřebné informace. V případě pražské jízdní policie mohou zatelefonovat na čísla 02/24312212 a 02/61423888 (mjr. Frýda, kpt. Soudek) a domluvit si osobní návštěvu.

Podobné články
Momentka z lekcí

Denisa Szabóová se svým českým teplokrevníkem Béďou protančila drezurou od úrovně Z po Prix St Georges a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v…

Béďa v téměř 22 letech. Těší se dobrému zdraví a vitalitě

Denisa Szabóová se svým českým teplokrevníkem Béďou protančila drezurou od úrovně Z po Prix St Georges a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v…