MULTIVAN-CUP - pohár pro školní koně

11. 10. 2001 Pavla Bahníková

Začátečníci nebo jezdci bez vlastního koně mají málo možností změřit síly při soutěžích. V sousedním Německu to dnes již neplatí - časopis Reiter Revue International, Německá jezdecká federace a VW společně přivedli na svět Multivan-Cup, první spolkový seriál speciálních závodů pro školní (provozní) koně, který nabízí týmům napínavé kvalifikační soutěže na stupni Z v rámci atraktivních závodů.

Základní myšlenka projektu byla převzata od anglické jezdecké federace, která podobný, byť zdaleka ne tak obsáhlý projekt odstartovala na jaře 1998. Jednotlivé týmy postupně ukazují své umění v drezúře, jízdě zručnosti a teorii - zábava pro jezdce, diváky a fanoušky je zaručena. Absolutním vrcholem je pak finále, které se například pro Multivan-Cup 2000/2001 odehrálo v rámci Equitany 2001 v Essenu.

Hlavním cílem celého projektu je dlouhodobě zajistit přístup k jezdeckému sportu velkému množství zájemců. Především je to snaha o zajištění dosavadních kapacit školních koní a jejich navýšení a motivace jezdů odkázaných na školní koně k dalšímu vzdělávání a zdokonalování jezdeckých dovedností.
Kvalifikační soutěže probíhají ve dvacítce jezdeckých subjektů, vybraných jezdeckou federací. Soutěže vždy probíhají v rámci "normálních" závodů nebo jezdeckých akcí. Soutěží se mohou účastnit týmy čtyř jezdů a čtyř koní/poníků, za jeden jezdecký subjekt mohou startovat maximálně 2 týmy. Jezdci musí být minimálně 12 letí a nesmí být držiteli cvičitelského průkazu. Každý startující jezdec musí absolvovat všechny části soutěže, i když je nemusí absolvovat na stejném koni, nicméně každý kůň musí absolvovat drezurní část.

Koně nebo poníci do soutěže Multivan-Cupu musí být pětiletí a starší školní (provozní) koně nebo soukromí koně/poníci, kteří prokazatelně pravidelně minimálně 3 krát do týdne chodí do provozu s různými jezdci a nejsou v majetku startujícího jezdce. Jako oblečení pak stačí účelný jezdecký úbor, týmový dres je vítán a povoleny jsou pomocné otěže - martingal.

Podívejme se na jednotlivé části soutěže - jako první jezdci absolvují drezúru stupně Z. Následuje test z teorie čítající 20 otázek pro celý tým. Velmi zajímavou částí je pak "Schulpferdeparcour" neboli jízda zručnosti. Pro jeho sestavení existují přesná pravidla - obsahuje 6 různých úkolů dle vlastního výběru z propozic, z toho minimálně 3 skoky 50 - 60 cm. Během parkuru musí jezdci předvést nejméně 3 přechody na předepsaném místě (klus-cval, cval-klus,klus-zastavení) V pečlivě sestavených propozicích najdeme 12 úkolů - např. křížek, klusové kavalety, in-out, slalom, ale také obrat kolem předku v prostoru ohraničeném kavaletami nebo řadu 3 malých kolmáčků, na které se musí jezdec trefit. Jako poslední úkol pak jednoho vylosovaného jezdce z týmu čeká předvedení koně na ruce.

Zbývá jen dodat, že v jezdeckých disciplínách se počítají vždy 3 nejlepší výsledky, pro parkur se jako 4. známka počítají body za předvedení koně a celkový výsledek týmu se počítá podle vzorce : drezura : teorie : parkur = 3:1:2

Oblíbenost soutěží MULTIVAN-Cupu rychle roste a můžeme doufat, že se tento seriál soutěží stane inspirací i pro Českou jezdeckou federaci. Bližší info můžete získat na internetovém serveru Německé jezdecké federace nebo v redakci Reiter Revue International, fax: 0049 / 211 / 505 2662

Podobné články
Deník

Zanedbané a podvyživené psy, koně a další zvířata odvezli koncem letošního srpna z Křižovatky na Chebsku od jejich majitelky Lenky Spáčilové zástupci…

Idnes.cz

Pomůcky pro strojírenství, stavebnictví i automobilový průmysl dnes už celkem běžně vznikají za pomoci 3D tisku. Jakub Ševčík na 3D tiskárně vyrábí…