Memorial generála G. A. Custera

Rok utekl jako voda v řece Little Big Horn a Drtinův statek Hněvšín si dovoluje všechny pozvat na další "Memorial generála G. A. Custera".

Chcete v sólovém nájezdu rozetnout šavlí meloun či hlávku zelí?
Chcete zkusit dovednost svého koně ve slalomu či v objezdu barelů?
Nebo si chcete skočit maý parkur či několik přírodních překážek?
Nebo chcete jen tak sedět na louce vedle vašeho pasoucího se koně a jen se dívat?
Chcete si chvíli hrát?
Chcete zažít jízdu kavalerie romantickou krajinou pod americkou vlajkou v náznaku uniforem, za signálu trubky?
Chcete zažít jízdu bok po boku, v řadě koní, hlava–hlava, v útoku na imaginárního nepřítele?

Přijeďte v sobotu 23. 8. 2003 na Drtinův statek Hněvšín.

Program:

8.00–10.00 hod. - Budíček a příprava k tažení za zvuku trubky
10.30 hod. - "Do sedel!" - zavelí generál 60 kavaleristům
11.00 hod. - Přehlídka švadron, manévry za doprovodu vojenské kapely
11.30 hod. - Terénní jízda, parkur, jízda zručnosti, sekání melounů šavlí, rekonstrukce bitvy u Little Big Horn skautskými oddíly
13.30 hod. - Ukončení dopolední části

Dále k vidění: Vojenský tábor US, indiánské ležení

15.30 hod. - 3. letní tažení kavalerie na Kobylníky a zpět
18.00 hod. - Návrat vítězných jednotek na statek
20.00 hod. - Večerní program – udílení vyznamenání, povýšení, popřípadě... degradace, grilování, hudba, volná zábava.

Během dopoledního programu jsou pro děti připraveny hry, jízdy na ponících, pro všechny občerstvení a hlavně prima podívaná.
Vstupné dobrovolné!

Za pořadatele se těší a srdečně zvou: Pavel Korecký, Václav Vydra, Helena Korecká

"17. května opouští Bismarck, město, kde je Sedmá kavalerie trvale domovem, jedna švadrona kavaleristů za druhou. V jejich čele generál Custer v dokonalé uniformě. Dámy mávají. Město se loučí s budoucími hrdiny a kavaleristé do omrzení vyzpěvují svou tradi4ní hymnu „Garry Owen“, která opěvuje Sedmou kavalerii. „...Spatřil jsem, bratři, ve snu stovky bílých jezdců. Nespočetně. Ale uviděl jsem, bratři - všichni, všiichni do jednoho v boji s námi zahynuli...“ 14. června 1876 předpověděl tedy Sedící býk příchod amerických jezdců. V jejich čele jel na nádherném koni „Žlutý vlas“, jak indiáni říkali nenáviděnému Custerovi... ...Vedle neznámé mrtvé ženy byl však na bojišti nalezen jeden žijící účastník bitvy. Byl to kůň Comanche kapitána Keogha, onoho zřejmě posledního bránícího se muže zničené Sedmé kavalerie, jehož proto Siuxové neskalpovali. Stejné pohnutky patrně přiměly vítěze k tomu, aby ušetřili i koně tohoto statečného bojovníka. Comanche byl pak zvláštním rozkazem jmenován „doživotním“ čestným příslušníkem nové Sedmé kavalerie. Nastupoval při všech jejích slavnostech, podle zvláštního rozkazu však slavného vraníka nesměl nikdo osedlat nebo na něm dokonce jezdit. Tak se legendární veterán stejné legendární bitvy na rozdíl od svého pána a jeho druhů, dožil mimořádně vysokého věku..."
Úryvek z knihy Mil. Štingla „Války rudého muže“.

Pomiňme nyní historické pozadí pro Sedmou kavalerii nešťastné bitvy u Little Big Horn i kontroverzní osobnost gen. Custera, pomiňme nesmyslnost a krutost indiánských válek i válek vůbec. Pomiňme utrpení zvířat i lidí. Nemyslím tím, abychom zapomněli. Naopak. Ale podívejme se na to romanticky klukovskýma očima. Uvidíme muže na koních, v uniformách, pod vlajícím praporem, jedoucí v sevřeném šiku za zvuků trubky nádhernou panenskou krajinou. Tenhle pohled by měl být už navždycky jen radostná hra – nikdy už bolest, krev a utrpení. A koně, koně, kteří věrnű sloužili padouchům i hrdinům v dobrém i zlém, dostávalo se jim lásky i krutosti, kteří zakusili od lidí mnoho příkoří a viděli mnoho utrpení, na něž se museli dívat svýma krásnýma, moudrýma očima. Nechme i jim nahlédnout do jejich historie a nechme je si s námi hrát. Hru, která... doufejme, už vždycky zůstane jen hrou. V našem případě, s tasenými šavlemi, už určitě.

Nezbytné informace:

Startovné 500 Kč (zahrnuje občerstvení v Kobylníkách, oběd a večeři bez nápojů).
Ustájení koní po domluvě s paní Helenou Koreckou, tel.: 603 802 384.
Nocleh možno zajistit v okolí po předběžné dohodě s paní Koreckou (hostinec Kobylníky, příp. hotel Hladina, hotel Sport Živohošť).
Veterinární osvědčení o zdravotním stavu koní nutné!
Jezdecké kalhoty vlastní – černé, modré, hnědé nebo šedé.

Kontaktní adresa:
Helena Korecká, Hněvšín 4, 262 03 Nový Knín, tel.: 603 802 384
Václav Vydra, Janáčkovo nábřeží 39, 150 00 Praha 5, tel.: 602 211 680
Pro návštěvníky bez koní doporučujeme příjezd na statek přibližně v 10.00 hodin.
1. švadronu 7. kavalerie povede praporečník v hod. plk. pan Pavel Korecký
a trubač v hod. gen. pan Václav Vydra.

Podobné články
Vlastní odchovaný plemenný hřebec

Lucie společně se svým manželem vybudovala vlastní domovskou stáj v Nizozemsku a v prostředí s vysokými equinároky a equistandardy se jí podařilo…

Baloo při CCI3-S ve Strzegomi

Adéla svého valacha Chestertona od základů připravila na úroveň S v drezuře, ST* ve skocích a ST ve všestrannosti a Chesterton je aktuálně třetí…