Kůň ve službách Policie ČR IV.

26. 4. 2004 pplk. Ing. Jiří Navrátil Autor fotek: pplk. Ing. Jiří Navrátil

Nákup a výběr koní pro služební účely a práce žen u JP.

Nové služební koně nakupuje odborná komise složená ze zástupců odboru služební kynologie a zástupců jízdního oddělení kam bude nový kůň určen. Nákup koní je realizován standardním postupem přes odborné časopisy, www.stránky o koních a z osobních kontaktů.
Jízdní policie se specializuje pouze na teplokrevníky, koně typu A 1/1 jsou pro policejní práci nepoužitelní (temperament, vysoké požadavky na jezdecké umění apod.), koně chladnokrevní nebo koně kladrubští nejsou pro práci u JP příliš vhodní.
Optimální typ koně: kohoutková výška min. 170 cm, střední rámec, líbivý, flegmatik, bez zjevných vad, zranění, bez zlozvyků.
Koně vykonávající službu u JP se pohybují mezi lidmi, jsou v kontaktu s motorovými vozidly, nelze vyloučit hluk, světla a nenadálé situace zejména při účasti na sportovních utkáních, demonstracích.

Koně určené pro práci v jízdním oddělení si policie cvičí sama ve výcvikovém středisku služební hipologie v Brně Medlánkách, kde se organizují odborné kurzy a zkoušky policejních inspektorů-jezdců a služebních koní.

Koně jsou nakupovány ve věku od 3-6 let, po základním výcviku, který je nadále prohlubován a doplňován o speciální policejní prvky (dýmovnice, střelba, chůze přes lávku, vytlačování davu atd.)

Na remontní výcvik není bohužel čas, koně musí sloužit a podílet se na ochraně osob a majetku. Vlastní chov služebních koní doposud JP nemá. Jedná se o náročnou a drahou záležitost, která vyžaduje potřebné zkušenosti s výchovu hříbat a mít také zajištěnu kvalitní veterinární péči o klisnu po celou dobu březosti, včas se připravit na porod hříbátka a zajistit mu potřebnou péči.
Chov koní přenechávají policisté raději chovatelům, od nichž pak koně kupují podle svých požadavků a potřeb.

Přesto si policie vzhledem k nově vybudovanému zázemí pro sportovní činnost, dovolila vyzkoušet i vlastní odchov koní, kteří by byli v budoucnosti využitelní jak pro sportovní a výcvikovou činnost členů JO, ale i k doplnění počtu koní služebních pro výkon služby u Policie ČR.
Chovatelským úspěchem jsou 4 klisničky a jeden hřebeček. (klisna Energie, nar. 1998, o. Tancarvile, m. Cilka, hřebeček Fann, nar. 1998, o. Renomee, m. Fontána, klisna Mercedes, nar. 2001, o. Faraday, m. Tenessee, klisna Reda, nar. 2002, o. Baxte de Quettehou, m. Poly.

Jezdci nemají přiděleného jednoho konkrétního koně. Důvodem je především střídání policistů ve službě. Při výcviku je vhodné, aby jezdci koně střídali a znali tedy všechny koně na oddělení a uměli na nich jezdit. Do služby pak je vhodné, aby jezdec jezdil na stejném koni, se kterým si nejlépe rozumí a kterému věří. Tento model se snaží JP dodržovat.

Co se týče žen u jízdní policie, v současné době je jich na každém jízdním oddělení cca 1/3. Práce u jízdního oddělení ženám vyhovuje a jediné omezení pro ně je v tom, že nesmí držet nohy koně při podkování. Rozdíly mezi muži a ženami se nedělají, musí odvádět stejnou práci při výcviku i ve službě. Ne však každá žena je ale srozuměna s tím, že bude nosit uniformu a služební zbraň.
Občan nedělá rozdíly mezi pohlavím, ale vidí ve službě policistu, od kterého očekává plnění všech povinností dle zákona o Policii ČR a povinností je připravit policisty jak po stránce teoretické a tak i praktické k výkonu služby na služebním koni.

V samostatném článku, který připravujeme na příští týden, bychom chtěli všechny zájemce o toto zajímavé zaměstnání pozvat na VI. Ročník Mezinárodního mistrovství policie v jízdě na koni, které se bude konat 27. – 29. května 2004 v areálu Brno-Medlánky.

Příbuzné články:

Podobné články

Když jsem dělala v roce 2019 první rozhovor s Kateřinou Jindrovou, tušila jsem, že si nepovídáme naposledy. Katčina pracovitost a zápal je totiž…

Idnes.cz

Divadlo a hraní ho chytly až s věkem, kdy opustil práci prodavače aut v mototechně. Vášní ke koním ochořel spolu s bratrem Karlem mnohem dřív. Rozumí…