Koně v příslovích celého světa

31. 10. 2023 Helena Görnerová Autor fotek: Shutterstock.com

V době romantismu se národy předháněly v umění popisu reality a vlastních zkušeností pomocí metafory a osobité životní filosofie. Nyní, ve 21. století, ve věku dynamiky a moderních technologií, ustupuje poněkud do pozadí krása a bohatost českého jazyka, lidové poetiky a moudrost našich předků. Jednou z mála oblastí, kde lze toto vše ještě společně nalézt, jsou přísloví.

Pravda, kterou s jejich pomocí lidstvo vyjadřovalo, nás stále láká. Byť na jejich základě již neřídíme své životy, stále nám pomáhají vyjádřit mimo jiné i vlastní etické zásady. Přísloví jsou postupem času oprašována a modifikována, jejich vývoj ukazuje i vývoj okolní společnosti. A jak se do jejich podoby promítlo soužití člověka s koňmi? Posuďte sami v následujících 101 exemplářích z celého světa...:)

 • Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
 • Darovanému koni na zuby nehleď.
 • Nech to koňovi, ten má větší hlavu.
 • Když do pekla, tak na pěkném koni.
 • Každý cikán chválí svého koně.
 • Kůň, žena a flinta se nepůjčují.
 • Nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází.
 • Vojenští koně se těší z bitvy.
 • Kůň je darem božím.
 • Nesuď člověka podle šatu a koně podle sedla.
 • Síla koně se pozná na dlouhé cestě; vůle člověka ve zdlouhavé záležitosti.
 • Nasyp koni obroku, půjde s tebou do skoku.
 • Jaro a léto jezdí na strakaté klisně.
 • Vůl je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran.
 • Cizímu psu, cizímu koni a cizí ženě nikdy nevěř.
 • Když spadnout, tak z dobrého koně.
 • Kůň k tahu, pták k letu a člověk k práci.
 • Kůň jest jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.
 • Neštěstí na koni přijíždí a odchází pěšky.
 • Koně řídíme uzdou, lidi moudrou mluvou.
 • Bystrý kůň brzy se unaví.
 • Koně chval nejprv po měsíci; ženu po roce.
 • Jezero neztěžkne divokou kachnou, která v něm plave. Kůň neztěžkne uzdou. Ovce neztěžkne hřívou. A tělo neztěžkne rozumem.
 • I ze špatného hříběte vyroste často dobrý kůň.
 • Koně k vodě dovést můžeš, ale pít ho nepřinutíš.
 • Nežli slepého koně voditi, lépe jest pěšky choditi.
 • U koně se boj zadku, u ženy předku!
 • Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu na třmeni.
 • Tam vůz musí, kam se koně naprou.
 • Hoď srdce přes překážku a kůň za ním skočí.
 • Přesto, že má čtyři nohy, i kůň upadne.
 • Koňská huba je posvátná.
 • Kdo bývá na koni, bývá i pod koněm.
 • Přední kola kůň táhne, zadní sama běží.
 • Kdo koně koupil, bere i uzdu.
 • Spoléhej na se a svého koně.
 • Kůň se nechválí srstí, ale rychlostí.
 • Uzda pozlacená nečiní lepšího koně.
 • Svůj osud koněm neobejdeš.
 • I když kůň pomalu táhne, vyjede na kopec.
 • Kůň dvou pánův hubenec.
 • Chraň se koňského zadku, panského předku a kněze popředu i pozadu.
 • Mezek se pozná i v koňském postroji.
 • Kůň je k tahu, pták k letu, člověk ku práci.
 • Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl.
 • Je těžké jít na dostihy a vsadit na vítěze, ale je ještě těžší jít na dostihy a nevsadit si vůbec.
 • Kdo má koně, snadno k němu sedlo najde.
 • Pro slíbené jeď na rychlém koni.
 • Ještě nedosedl na koně a už kope nohama.
 • Kůň dobývá slávu kopyty, člověk jazykem.
 • Kůň jest jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.
 • Kůň má čtyři nohy, a přece klopýtne.
 • Rychlý kůň se brzy užene.
 • Samo-li tě štěstí nevyčká, na koni ho nedohoníš.
 • Kdo na cizím koni jezdí, brzo se najezdí.
 • Když nevěsta se rodí, ženich na kůň sedej.
 • Na rychlém koni na námluvy nejezdi.
 • Starý kůň se nenaučí skákati.
 • Koně chromého, psa líného, sluhy opilého stejné jsou služby.
 • Těmi koňmi oř, které máš.
 • Darovanému koni z prdele voní.
 • Dočkaj, psíčku, až skape kůň, dostaneš kosť.
 • Lépe je kůň ve stáji, než hejno vrabců na střeše.
 • Někdy i kůň dobrý na čtyřech nohách se potkne.
 • Býval volem a nyní nechce ostati ani koněm.
 • Kůň, kterýž ovsa dobývá, nejméně ho jí.
 • Šťastný na koni a nešťastný pod koněm.
 • Pozdě závory dělati, když koně vyvedli.
 • Koně uzdou udržíš, ale co sám zle spravíš, toho nenavrátíš.
 • By kůň o své síle věděl, nikdo by na něm neoseděl.
 • Kůň, panna a víno veliké čistoty potřebují.
 • Čí kůň, toho i vůz.
 • Koni, psu a žence nikdy nevěř.
 • Koně nebij, čeledína netup, ženy nepopouzej, chceš-li z nich užitek míti.
 • Kůň o dlouhých otěžích rád z koleje vyskakuje.
 • Mladý kůň roste do peněz, starý z peněz.
 • Kůň ovsem, pes chlebem, sokol masem mnohému se naučí.
 • Zle koňovi, kolem něhož osli hýkají.
 • Z kozla koně neuděláš.
 • Oslu je pěknější osel než arabský kůň.
 • Škoda je pěkný ženy a pěknýho koně, když zestárnou.
 • Volek víc vyleží, nežli kůň vyběží.
 • Je-li osel velký osel, myslí, že je kůň.
 • Cizí kůň má tvrdý hřbet.
 • Není koně bez kopyt.
 • Kdo chce mít koně bez chybičky, musí se bez něj obejít.
 • Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.
 • Ukažte mně vašeho koně. Já vám řeknu co jste.
 • Chamtivému člověku přátelé jsou daleko, lenivému koni místa jsou daleko.
 • Jezdec, který není milován koněm, daleko nedojede.
 • Koně poznáš v horách, přítele v nouzi.
 • Upadne i kůň za sto dukátů.
 • Nestroj koně od ocasu.
 • Koňským kopytům, kočičím drápům a rukám hráče nevěř.
 • Na koňském hřbetě je ráj srdce.
 • Veškerá ušlechtilost pochází z koně.
 • Mrtvému koni ovsa nesypej.
 • Ze sta šedých koní šimla neuděláš.
 • Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně.
 • Kůň zná svého jezdce víc, než jezdec svého koně.
 • Kdyby lidé nemřeli, koně se nedřeli, dávno by svět potřeli.

Zdroje:

František Ladislav Čelakovský - Mudrosloví
Bible Kralická - Kniha Přísloví
Kol. autorů - Česká přísloví
Zahraniční internetové zdroje

Podobné články

Je rok 1933 a k Bílému domu se blíží šestispřeží mohutných koní. Táhnou náklad, který se dlouhých 13 let v amerických ulicích nemohl oficiálně…

Ida a Incredible Boy - CDI Achleiten, 5yo test

Ida Vavříková je sice v drezurním obdélníku jako doma, její doménou ovšem není jen vrcholový drezurní sport. Zaměřuje se i na přípravu a trénink…