Kladrubský trojboj očima pořadatele i účastníka

5. 1. 2006 Lenka Sodomková Autor fotek: archiv autorky

Závody. Pod tímto pojmem si každý z koňařů představí různé druhy závodů z oblasti jezdeckých disciplín, které jsou otevřeny buď pro profesionály, a nebo se organizují tzv. hobby závody či veřejné tréninky pro neprofesionální jezdce a koně. Ne nadarmo se říká, že dobře přiježděný kůň obstojí skoro v každé základní jezdecké disciplíně. Proto jsme přišli s myšlenkou uspořádat atypické závody, které budou složeny z několika disciplín, a tím prověří nejen jezdecké umění, ale i znalosti jezdců nejen z oblasti hipologie, ale i přírody...

Helena a Marek Podlesny spolu se zakladateli útulku Regália, s manželi Sodomkovými vymysleli propozice na závody nesoucí jméno "Kladrubský Trojboj". Jednalo se o čtyři disciplíny a toto klání bylo dvoudenní.

V sobotu 17.9.2005 se nejprve startovalo na parkuru o sedmi skocích s výškou 70 - 90 cm, pak následovala jízda zručnosti - trail, při kterém se překonávaly různé záludnosti a odpoledne byla odstartována orientační jízda - terénní jízda pomocí mapy, projetí několika kontrolních úseků, kde byly součástí soutěže i testy ze základních znalostí o koních a přírodě.

V neděli 18.9.2005 byla odstartována distanční jízda na 20 km. Pro všechny účastníky těchto závodů platila možnost volby mezi soutěží 1 nebo 2 a pokud startující absolvoval obě soutěže, započítával se mu vždy lepší výsledek. Start byl povolen pro čtyřleté a starší koně a mohli se ho účastnit jak hobby jezdci, tak i držitelé licencí. Ze čtyřiceti přihlášených dvojic nakonec odstartovalo 28 koní.

V sobotu všechny účastníky přivítalo nevlídné počasí, neboť pršelo a fičel studený severák. Před začátkem samotných závodů nás přivítala hlavní organizátorka Helena Podlesny, která nás seznámila s průběhem závodů. Všem popřála krásné zážitky a zdůraznila, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Koně také před závody museli projít zdravotní kontrolou.

Poté jezdci obdrželi kartu jezdce, což byla jakási občanka, kam se zapisovaly veškeré výsledky z jednotlivých disciplín. V devět hodin byl souběžně odstartován parkur a trail. Na trailu se nacházely různé překážky, např. couvání do U, přechod přes lávku, v klusu překonání kavalet, přenesení kbelíku z jednoho barelu na druhý atd. Po ukončení obou disciplín byla polední pauza jak pro koně, tak pro jezdce. Od 14 hodin byla odstartována orientační jízda, která vedla nádhernou krajinou v okolí Kladrub. První kontrola byla u rybníka, kde koně a jezdci museli předvést ve vymezeném prostoru rozdíl mezi pracovním a lehkým klusem. Dále absolvovali test z určování větviček stromů a pak pokračovali dále v terénu. Druhá kontrola byla při cestě zpět opět u rybníka, kde koně a jezdci absolvovali projití části rybníka kolem vytyčené trasy a posléze jezdci byli vyzkoušeni ze základních znalostí o koních. Každý z účastníků se v tomto nevlídném dni určitě těšil, až bude v cíli a bude se moci zahřát nějakým teplým drinkem.

V neděli, světe div se, to byla proměna! Vítalo nás sluníčko, bezvětří a hlavně teplo!! Koně ráno opět absolvovali zdravotní kontrolu a díky ní několik z nich neodstartovalo. Každý z účastníků obdržel mapu s vyznačenou tratí distančního závodu. V 10 hodin byl tento závod odstartován. Trať byla výborně značena, ale přesto mnoho účastníků zabloudilo. Trať vedla opět nádhernou podzimní krajinou a všichni účastníci, až na jeden nekorektní incident, se k sobě vzájemně chovali ohleduplně. A byli i tací, kteří si pomáhali. Cestou byla jedna kontrola (tep, dech, kontrola kulhání či otoků), kterou koně absolvovali v pořádku. Všichni se již těšili, až přijdou do cíle, neboť na všech byla znát únava. Půl hodiny po dojetí byli odsedlaní koně opět zkontrolováni a celý organizační tým musel počítat body, aby mohlo dojít k vyhodnocení.

A jak to celé dopadlo?

Kategorie mládež do 15 let
1. místo: Hana Žáčková, pony klisna Nora, 6 let, stáj Štenská
2. místo: Aneta Ponektová, ČT klisna Soneta, 5 let, stáj Sušková, Říčany u Prahy
3. místo: Kristýna Kozlerová, pony valach Lunov, 5 let
4. místo: Marie Ungrová, A1/1 klisna Kerta, 7 let
5. místo: Kateřina Kozíbrádková, pony valach Princ Čenda, 7 let (všichni JO Radouš, Starý Plzenec)

Dospěláci
1. místo: Olina Žáčková, hucul Mates, stáj Štenská
2. místo: Roman Kořán, AQH Tulu, stáj Dvůr Kladruby
3. místo: Karel Žáček, arab valach Hasan, stáj Štenská
4. místo: Kamila Gabríková, ČT Nora klisna, Teplá
5. místo: Lucie Ličmanová, A1/1 klisna Regla
6. místo: Denisa Šindelářová, A1/1 valach Šejk (obě JO Radouš, Starý Plzenec)

Zvláštní kategorie
Cena nejstaršího zúčastněného koně: Zuzana Andrášiová, A1/1 valach Frelon, 21 let
Cena poroty: František Joščík, apaloosa Hombre, 5 let, slepý na obě oči
Cena kondice: Roman Kořán, AQH Tulu klisna, Dvůr Kladruby Podlesny

Regália měla v plánu startovat s několika koňmi také. Ovšem člověk míní a ten nahoře mění. Počet startujících koní se ztenčil "klasickou smůlou": Vamatar silně kulhal, Saga nebyla schopná kvůli svému dýchání, Frelon, který se sice dostavil ke startu, nemohl z důvodu okulhání nakonec závody absolvovat, jindy naprosto pohodový Very Busy byl natolik nekomunikativní, že absolvoval pouze parkur a ze závodů odstoupil. Nakonec za Regálii odstartovali pouze tři koně, a to ve složení Air Rainy Hack v sedle s Jiřinou Malíkovou, byť původně s tímto koněm měla jet Lenka Švábová, která byla natolik šlechetná, jelikož je držitelkou licence, a tak Jiřině, která licenci ještě nemá, "uvolnila sedlo" a za toto gesto jí patří velký dík. Poděkování patří i Háčkovi, který absolvoval jak parkur, tak i trail se Zuzkou Andrášiovou, která nemohla startovat a aby neměla zkažené první závody. Dalším reprezentantem byla shagya arabka Kassey v sedle s Lenkou Sodomkovou a Líbezná se Sebastianem Sehnalem. Všichni koně i jezdci si navzájem pomáhali a byť se u nich projevila startovní tréma, přesto toto klání prošli v klidu.
A jak dopadli?
Jiřina Malíková, Air Rainy Hack, americký klusák, valach, 13 let - 11. místo
Lenka Sodomková, shagya arab Kassey, 4 roky - 13. místo
Sebastian sehnal, ČT, Líbezná, 4 roky - 19. místo

V průběhu těchto závodů skvěle fungovalo občerstvení, výborně pracoval doprovodný i organizační tým a velký dík patří fotografce Magdaleně Šebkové, která se s kamarádkou Hankou Emrovou snažila být všude a jejíž fotky jsou víc než zdařilé. Obrovský dík patří Heleně a Markovi Podlesny, společně s týmem z Regálie, kteří se postarali o velmi dobře zorganizované závody. Soutěžilo se o nádherné poháry i ceny a za to patří obrovský dík těmto sponzorům:

PLANETA ZVÍŘAT - časopis nejen o zvířatech, ale i o koních
JÁ MÁM KONĚ… - měsíčník o koních
PATRON ca, Praha - výrobce kloubních preparátů ALAVIS MSM pro koně a psy
YPER Praha - výroba sportovních pohárů, medailí, diplomů
LUCKY HORSE, Praha - dárkové předměty ve stylu western a country
MARTA MASTNÁ, Dašov - dárkové předměty, malba, pohledy
KRMIVA KŘÍŽ, Kadaň - prodej a rozvoz krmiv pro koně a psy
CHC REGÁLIA - první útulek pro koně v ČR
HELENA A MAREK PODLESNY, Dvůr Kladruby - ustájení, jízda na koni, podkovářské služby, výcvik jezdců a koní

Součástí závodů byla také anketa směřovaná nejen na účastníky, ale i diváky, jak jsou se závody spokojeni. Potěšitelné bylo, že všem se tato akce stoprocentně líbila, jediné připomínky byly na sobotní příšerné počasí. A musíme říct, že od myšlenky k realizaci těchto závodů bylo pouhých šest týdnů. Pevně věříme, že se Kladrubský Trojboj stane do budoucna tradičním setkáváním jezdců a koní a budou to závody, o kterých se bude mluvit široko a daleko. A tak se na vás těšíme na Kladrubském Trojboji 2006 a přejeme Vám všem ať Vám koně přímo letí!!!


A jak celou akci viděl přímý účastník a jezdec, Sebastian Sehnal?
To zjistíte dále v jeho emotivním vyprávění :)

Kladrubský trojboj + orientační závod - očima účastníka

Slovo dalo slovo a paní Sodomková se dohodla s paní Podlesny na uspořádání hobby závodů a veřejného tréninku v disciplínách parkur, trail a vytrvalost na cca 20 km poměrně náročným terénem. Jak k této akci vlastně došlo?

Paní Sodomková provozuje již nějaký rok útulek pro koně Regália v Otročíně a paní Helena Podlesny se vrátila zpět z Německa do ČR a bydlí ve vesnici Kladruby u městečka Teplá (nezaměňovat s Kladruby nad Labem). Jelikož jsou obě kousek od sebe, po několika vzájemných návštěvách je napadlo uspořádat nějakou akci a výsledkem byl Kladrubský trojboj s orientačním závodem.

Přípravy probíhaly několik týdnů a obsahovaly výběr a značení tratě, výrobu zcela nových překážek na parkur a mediální "echo", co kdy a kde se koná. Termín byl nakonec stanoven na 17. - 18. 9. 2005.

A nyní k vlastní účasti.

17.9. ráno zahájil trojboj parkur. Jelikož se mu s kobylkou tolik nevěnujeme, byl jsem "smířen" s možným neúspěchem a pravda byla taková, že nás vycinkali.

Souběžně s parkurem se konal i westernový trail a tak jsme se přesunuli do "fronty" na účast v této soutěži. Úkolem bylo couvaní do U, projetí volně pověšených dlouhých fáborků, překonání dřevěné lávky, proklusání kavaletovým "Z", dále přenesení kýble z barelu na barel a nakonec otočka ve čtverci o 360°. Tohle jsme už zvládli s Líbeznou daleko lépe a nebýt neprojetí přes lávku, mohlo to být ještě lepší, nicméně to bylo dobré povzbuzení do další disciplíny, kterou byla orientační jízda s pár netradičními úkoly navíc.

Před orientační jízdou byla celkem delší pauza, kdy se jezdci i koně občerstvili a nabírali síly do další soutěže (ve které už jsme my dva měli být "jako doma"). Líbezná dostala také svou "koňskou" svačinku a pak už jsme jen čekali, kdy se přesuneme na start. Mezi 14. a 15. hodinou jsme vyrazili ve společné "útulácké skupině". Útuláckou skupinu ("barvy" útulku Regália) jsme tvořili my s Líbeznou, paní Sodomková na Shagya Arabce Kassey a sl. Malíková na americkém klusákovi Air Rainy Hack.

Od začátku jsme nasadili tempo v lehkém klusu. Jako starý matador z klusáckých dostihů nás vedl Air Rainy Hack, za ním Kassey a my uzavírali pole. V ruce jsme měli mapu s vyznačenou trasou a sem tam byl i fáborek, aby z orientační jízdy nebyla jízda bloudící ;-). V průběhu jízdy byla i dvě "samokontrolní stanoviště", kde byly v krabičce připravené fáborky, s nimiž musel každý jezdec dorazit do cíle.

Zhruba v 1/3 trati byly připraveny i úkoly. Na tomto stanovišti musel každý jezdec z klidové pozice uvést koníka do pracovního klusu a poté do lehkého, následně s ním sjet do rybníka, objet kůl ve vodě (voda dosahovala skoro po břicho koně), zodpovědět anatomické otázky (já osobně jsem pohořel - místo kolena jsem řekl stehenní kost….no stane se…..) a určit deset větviček k jakému stromu či keři patří (nic lehkého a má úspěšnost….30%...... docela ostuda). Zbývající trať jsme projeli už v pohodě, fáborky našli a do cíle jsme dojeli bez problémů. Tím byl pro nás sobotní závodní den uzavřen.

18.9. - vytrvalostní jízda na cca 19 km členitým terénem.

Ráno byli zkontrolováni všichni koníci a žádný nebyl ze startu vyloučen. Odstartováno bylo kolem 9:30, jezdci vjížděli na trať po 5 minutách. Opět jsme jeli hlavně na rovnoměrné tempo. Na kontrolním stanovišti, které bylo v podstatě na vrcholu stoupání, jsme dopadli dobře a mohli jsme vyrazit dále. Cesta ubíhala jako po másle a po doběhu do cíle Líbezné naměřili 55 tepů. Poté ještě následovala kontrola koní, zda jsou po doběhu v pořádku a nemají žádné problémy. Osobně nevím, jestli nějaký neprošel, ale my jsme byli OK.

Shrnuto a podtrženo. Na to, že se tato akce konala poprvé, byla velmi dobře připravena a organizátorům patří velký dík, že se jim za tak krátkou dobu vše podařilo. Nevím o ničem, kde by něco drhlo a nefungovalo. Příští rok se bude tato akce konat opět já se jí s Líbeznou určitě zúčastním. A pokud někdo váhal první rok, může letos rozšířit naše řady.

Sebastian Sehnal a Líbezná (ČT)
www.webpark.cz/libezna

Podobné články

Je rok 1933 a k Bílému domu se blíží šestispřeží mohutných koní. Táhnou náklad, který se dlouhých 13 let v amerických ulicích nemohl oficiálně…

Ida a Incredible Boy - CDI Achleiten, 5yo test

Ida Vavříková je sice v drezurním obdélníku jako doma, její doménou ovšem není jen vrcholový drezurní sport. Zaměřuje se i na přípravu a trénink…