Česká jezdecká federace udělí poprvé výroční ceny v Radiopaláci

23. 11. 2012 Tisková informace

Výkonný výbor České jezdecké federace rozhodl na svém listopadovém zasedání o udílení výročních cen za rok 2012 v rámci všech sedmi jezdeckých disciplín, které zastřešuje. Stane se tak 2. února 2013 v pražském Radiopaláci.

Je to vůbec poprvé, co budou vyhodnocovány obdobné ceny současně napříč všemi disciplínami pod hlavičkou ČJF. Doposud se v rámci několika samostatných galavečerů předávala ocenění nanejvýše ve dvou jezdeckých odvětvích současně a stejným způsobem by měly dílčí ceremoniály probíhat i do budoucna. „Výroční ceny České jezdecké federace tuto skladbu pouze doplní pěti hlavními kategoriemi dle vzoru Mezinárodní jezdecké federace, která od roku 2009 každoročně vyhlašuje tzv. ‚FEI Awards'. Jedná se o ceny pro sportovce roku, vycházející hvězdu roku, ošetřovatele roku, cenu za rozvoj jezdectví a cenu pro jezdce navzdory všemu," uvedl organizátor slavnostního večera Josef Malinovský.

galavečer„Sportovcem roku" se může stát jezdec, nebo kůň či dvojice tvořená jezdcem a koněm, která v uplynulém roce prokázala výjimečné schopnosti v některé z disciplín pod taktovkou ČJF. Ocenění nazvané „Vycházející hvězda roku" je určené pro jezdce od 14 do 21 let s výjimečným talentem a zápalem pro věc. V kategorii „Ošetřovatel roku" budou vyzdvihnuty zásluhy osoby, která loajálně, s nadšením a naprostým respektem k blahu koně, pracuje v zákulisí jezdeckého sportu. „Cena za rozvoj jezdectví" v České republice čeká na jednotlivce, či zástupce organizace, který prokázal schopnosti, nadšení a energii pro rozvoj jezdeckého sportu. „Cena pro jezdce navzdory všemu" je pro toho, kdo se věnuje koním a jezdectví i přes svůj tělesný, nebo mentální handicap, příp. jiné extrémně obtížné osobní okolnosti.

„Komise všech disciplín nominují do prosincového zasedání VV ČJF v každé kategorii jednoho kandidáta, u něhož uvede podrobné zdůvodnění, proč byl vybrán za danou jezdeckou sekci právě on. Nepovinná je pouze kategorie ‚navzdory všemu', u níž nemusí být zastoupena všechna odvětví. Porota složená z členů Výkonného výboru ČJF a jednoho zástupce z každé disciplíny, kterého určí příslušná komise, jednotlivě a utajeně oboduje do stanoveného termínu všechny kandidáty ve všech kategoriích dle vlastního uvážení předložených zdůvodnění. Kandidáti s nejvyšším počtem bodů obdrží v dané kategorii hlavní ceny ČJF, ostatní si převezmou pamětní trofeje připomínající jejich nominace," popisuje Josef Malinovský. Trochu jiná situace bude u ceny pro „jezdce navzdory všemu", kdy vítěz vzejde ze společného rozhodnutí členů poroty bez určování pořadí dalších navržených adeptů, jejichž jména v této souvislosti nebudou zveřejňována.

Slavnostní ceremoniál se odehraje v sobotu 2. února ve velkém sále pražského Radiopaláce nacházejícího se na Vinohradské třídě. „Galavečer, jehož součástí je i II. ročník plesu Jezdci v gala, bude oficiálně zahájen v 19.00 hodin. Předprodej vstupenek odstartuje 2. prosince a jejich ceny budou v rozmezí od 290 do 390 korun. Při objednávce celého stolu pro 10 - 12 osob bude do 31. 12. 2012 poskytována sleva 10 %." Podrobnosti zájemci najdou mj. na stránkách pořadatele www.jezdci.cz.

Podobné články

Přímý přenos udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z Nové scény Národního divadla v Praze vysílá stanice ČT Art dne 28.11…

Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst odjely z milovické…