Ach ta medializace...

29. 5. 2006 Josef Malinovský

Dostat informace z jezdeckých závodů do médií není, stejně jako v případě ostatních menšinových sportů, vůbec snadná záležitost. O tom se již jistě přesvědčili všichni pořadatelé, co se o to pokoušeli. Vždy je třeba zpracovat co nejpoutavější a současně nejstručnější tiskovou informaci (říká se, že pokud zpráva často vytíženého redaktora nezaujme do pěti sekund, již většinou ve čtení nepokračuje). I to ale zdaleka není záruka, že tyto informace budou použity. Závisí to ještě na mnoha jiných faktorech a jedním z nich jsou i osobní kontakty s konkrétními redakcemi.

Je tedy chvályhodné, že se Česká jezdecká federace snaží podpořit medializaci nejdůležitějších jezdeckých závodů (mistrovské a mezinárodní soutěže) angažováním profesionálů. Ti mají za úkol dle dodaných informací právě zpracovat tiskové zprávy a následně kontaktovat co nejvíce médií, aby se o akci zmínila. Výdaje na takové pracovníky jsou nezanedbatelné, a tak by mělo být snahou zodpovědných osob, aby finanční prostředky určené k tomuto účelu byly vynaložené co nejúčelněji.

To se bohužel nepodařilo v případě agentury Peron, která měla tuto funkci svěřenou zhruba rok a půl. Z rozpočtu ČJF vyinkasovala několik set tisíc, ale výsledky nebyly právě uspokojivé. To nakonec potvrdila i Rada ČJF (viz zápis ze 7. prosince 2005): „Rada rozhodla na návrh VV ukončit smlouvu s reklamní agenturou Peron pro neuspokojivé výsledky. Situace bude řešena uzavřením smlouvy s jinou agenturou nebo spoluprací s fyzickou osobou.“ A tak se i stalo. Zápis z 12. dubna nás již informoval o skutečnosti, že: „Ing. Pecháček informoval o schůzce 6. 4. s paní Kůrkovou a paní Mikeskovou, které byly požádány o spolupráci na mediálním úseku.“

Výsledkem schůzky bylo navázání spolupráce s paní Mikeskovou, která bude pro ČJF zajišťovat styk s médii před významnými událostmi, tj. mistrovství republiky a mezinárodní závody. (Neošetřena zatím zůstává otázka široké medializace a propagace jezdeckého sportu ve společnosti.) Pro trochu zasvěceného čtenáře to byla vskutku překvapivá informace. Právě zmíněné dvě dámy totiž pracovaly ve stejné funkci pro agenturu Peron!

Nabízí se tedy otázka, v čem tedy spočívala ona nespokojenost? Takto to vypadá, že snad jen v dnešní době poněkud „nevšedním“ způsobu úhrady služeb, kdy agentura Peron fakturovala paušální měsíční částky, aniž by se jich výše odvíjela od množství vykonané práce za dané období.. „Špatná byla komunikace a spolupráce s firmou Peron, konkrétně s majitelem panem Machem. Naopak z minulosti byly s paní Mikeskovou a Kůrkovou jako soukromými osobami dobré zkušenosti. Kdyby tomu tak nebylo, tak by je nikdo z ČJF neoslovoval,“ vysvětlil situaci ing. Lomský. Zda však vykázané výsledky byly skutečně prací lidí, kteří za to byli federací honorováni, je otázkou. Mnozí pořadatelé si totiž současně platili vlastní mediální pracovníky a o možnosti ze strany ČJF ani netušili. Pravda, lepší je oslovit média dvakrát, než ani jednou...

Zeptali jsme se proto osobně paní Mikeskové, jak si představuje spolupráci s pořadateli mistrovských a mezinárodních soutěží: „Mě zadává práci Česká jezdecká federace, takže ta mi bude dodávat konkrétní podklady.“ A s konkrétními pořadateli tedy nebudete v kontaktu? „To samozřejmě budu, ale kontaktujte raději pana Pecháčka, mám s vámi negativní zkušenosti, takže vám nechci sdělovat, jak to bude konkrétně probíhat.“

Zavolali jsme tedy samotnému prezidentovi ČJF. Ani od něj jsme se toho příliš nedozvěděli a byli jsme odkázáni na generálního sekretáře ing. Lomského. Ještě, že nás ing. Pecháček osobně informoval v příspěvku uveřejněném v květnovém čísle Jezdectví, že: „v případě nejasností stačí kdykoli zvednout telefonní sluchátko.“ Takže zvedáme... Tentokrát jsme již uspěli více. „Mediální spolupráce s paní Mikeskovou, se bude týkat všech mezinárodních jezdeckých závodů a mistrovství ČR. Zhruba týden dopředu bude paní Mikesková kontaktovat pořadatele konkrétních závodů, od kterých zjistí potřebné informace a ty bude dále poskytovat médiím,“ informoval nás ing. Lomský. Na kolik tyto služby Českou jezdeckou federaci vyjdou zatím přesně známo není. „Paní Mikesková bude standardně tuto činnost fakturovat jako dodavatelsky zajištěnou službu, protože ČJF nemá personální kapacity na to, aby ji sama pokryla. Návrh rozpočtu pro rok 2006 na celkovou propagaci, do níž jsou zahrnuty i jiné náklady, např. na podporu večerů Kůň roku jednotlivých disciplin (pozn. redakce – 10 tisíc na 1 disciplínu) a na propagační předměty, je 280 tisíc korun.“ Kdo však očekává záruku úspěchu, bude asi zklamán. „Samozřejmě nelze počítat, že se od teď všechny zmiňované závody automaticky objeví v televizi a celostátních médiích. Tak jednoduché to zase není. Vše se odvíjí od síly sportovního odvětví, jeho popularity ve společnosti a ekonomického zázemí,“ dodal ing. Lomský.

Doufejme tedy, že alespoň nějaké zlepšení oproti minulým letům zaznamenáme a po sezoně si budeme moci říci: „Stálo to za to!“

 

Anketa od BlueBoard.cz
Podobné články

Knižní dárečky – a hlavně ty s koňskou tematikou – jsou u vás Equichanneláků velice oblíbené. A my to víme, proto jsme si pro vás připravili milé…

Hasiči přijeli v sobotu do obce Nosislav na Brněnsku. Kůň ležel uvnitř stáje na zemi a nemohl se několik hodin zvednout.