Quo vadis, madam endurance?

22. 12. 2013 Michaela Burdová Autor fotek: Michaela Litovová

Světové jezdecké hry v Normandii klepou na dveře. Jak moc bude vytrvalost hostem vítaným a váženým, záleží na tom, jak pregnantně se vypořádá mezinárodní střecha jezdeckého sportu se současnou špatnou pověstí této disciplíny. A dopingovým aférám není konce...

„Normálně by měla být pro vytrvalostní zpravodajství v této době okurková sezóna. Jenže není. Dva vítězní jezdci z polského Zakrzowa, kteří zde v říjnu startovali, jsou v seznamu pozitivních dopingových případů FEI. To si musí v sídle FEI Lausanne rvát vlasy. Dva koně ze Spojených arabských emirátů, oba ze stáje Mohameda Al Subooshi. První kůň ve 160 km, U Violino s jezdcem Mo Ahmed Bin Suroor Al Mazrooi. Druhý, Cinnamon Sky, v jeho sedle Saeed Hamooud Al Khayari. Vítěz 160 km a 120 km YR. Je zvláštní, že v žebříčku FEI jsou tito koně stále uvedeni jako vítězové těchto závodů. Pokud má FEI nějaké potíže s IT vybavením nebo IT projekty, je mnoho dobrých firem, které bych mohl doporučit," píše neúnavný bojovník za čistotu a férovost druhé největší jezdecké disciplíny hned po parkurech, Pierre Arnould.

Quo Vadis, Endurance"Vytrvalost láme dopingové rekordy. Velmi smutné. A tyto prokázané případy jsou přitom jen špičkou ledovce. Strašná pravda, monstrum, se skrývá hluboko v písku vytrvalostních tratí na Středním východě. Přitom, jak rychle se skupují koně všude po světě, musí být nyní zničených tisíce koní. Je nepřijatelné vidět smrt koně během soutěže. Kdo z nás neviděl koně ležícího v ošetřovacím boxu na závodech? Na tenhle zážitek se nedá zapomenout! Jak je možné, že jsou jezdci, kteří koně vedou až k metabolickému kolapsu, k fraktuře končetiny? Jak mohou tito lidé spát, jak mohou znovu jezdit? Pro co? Pro zabití dalšího...," další slova Pierra Arnoulda, kouče belgické vytrvalosti a člena výboru FEI.

Jeden z posledních případů jsme publikovali ZDE. Smutné je, že vedle běžného porušování pravidel si "VIP jezdci" zazávodí, i když jsou suspendováni - po šampionátu v Eusten 2009 si uspořádají vlastní privátní dostih "Ride with Stars" za aktivní spolupráce představitelů, funkcionářů a veterinářů FEI.

Kolik posledních hřebíčků do rakve zatlučou jezdci ze Středního východu, než vytrvalost definitivně pohřbí? Je schopna sama FEI vytrvalost zachránit?

Ledy FEI se pohnuly

Mezinárodní jezdecká federace pod tlakem lidí, významných autorit vytrvalostního ježdění, které už nemohly mlčky přecházet dopingové aféry, fraktury a úmrtí koní, roztočila zatím pomalý a skřípějící kolotoč jednání.

Na FEI Sport Forum 2012 byla vytrvalost jedním z hlavních témat. Výsledkem jednání byly změny směrem k welfare koní. Zahrnovaly kvalifikace jezdců a koní, povinné přestávky, dostupnost veterinární péče pro vytrvalostní koně se zavedením ošetřujících veterinárních lékařů na všech soutěžích pod FEI. Tyto změny byly jednomyslně přijaty na Generálním shromáždění FEI 2012.

Začátkem června 2013 byly navrhované změny pro rok 2014 projednávány na dvoudenní schůzce Vytrvalostního výboru FEI v Lausanne. Zahrnovaly omezení počtu wranglerů ve vet gate, zvýšení povinných přestávek pro koně, posílení nezávislosti zahraničních funkcionářů a zvýšení kvalifikačních požadavků pro ošetřující veterináře. Vytrvalostní výbor také doporučil realizovat výzkum zranění ve vytrvalosti.

Reakcí FEI na četné stížnosti národních federací na situaci v disciplíně bylo další jednání u kulatého stolku, kde bylo jednomyslně schváleno:

 • Plná podpora pro změny pravidel navržených technickou komisí
 • Podpora navrhovaného výzkumu zranění vytrvalostních koní, což již běží ve spolupráci s univerzitou v Glasgow
 • Vytvoření skupiny pro strategické plánování Endurance Strategic Planning Group (ESPG), jejímž úkolem bude identifikovat problémy a přijít se solidním konstruktivním řešením pro budoucnost (v čele Brit Andrew Finding)

6. listopadu 2013 na Generálním shromáždění v Montreaux (Švýcarsko) při zasedání o vytrvalosti ESPG prezentovala své návrhy. Jedná se o 37 doporučení na 7 stranách. Ta nyní leží na stole národních federací, které se k nim vyjádří, ESPG doporučení národních federací zapracuje do tohoto materiálu koncem ledna 2014 a pro poskytnutí dalšího prostoru k diskuzi se bude konat Vytrvalostní konference v Lausanne 9. února. Výstupy z těchto jednání budou taktéž zapracovány do finální verze změn, které ESPG předloží Sekretariátu FEI. Schválená opatření budou prezentována na Zasedání o vytrvalosti na Sport Forum 28.-29. dubna 2014.

Hlasy zdola

Slovy Pierra Arnoulda (Belgie): "I když jsme byli velmi sarkastičtí na adresu vzniku skupiny ESPG, musíme připustit, že hlas některých jejích členů v Montreaux byl silný. Silný vůči FEI, která byla v tomto případě pasivní, silný vůči autorům podvádění a týrání koní. Nyní jsou zaslány na národní federace dotazníky doprovázené pěknou prezentací v PowerPoint, s akcemi krátkých termínů i dlouhodobých. Než obdrží odpovědi, po zasedání, po fóru, po aktualizacích a změnách, po FEI Byro, po vypracování návrhů, bude sezóna na Blízkém východě u konce. Věci se nezmění ani po - byť dramatických - změnách pravidel. Oni jsou zvyklí na poslušnost, požadovat, obcházet pravidla, kupovat nebo korumpovat, pokud je to nutné. Nejprve byli kolonizováni, pak vládci, obklopeni dvořany. Teď si kupují všechno - společnosti, koně, fotbalové kluby, úředníky. My věříme, že někteří funkcionáři budou striktní v Perském zálivu? Mýlíme se. Možná, že některé soutěže v Evropě budou podléhat přísným pravidlům, ale zapomeňme na to, že budou platit na místech nebo akcích sponzorovaných Středním východem."

Quo Vadis EArnould je také skeptický k návrhu ESPG na registr trenérů vytrvalosti: "Navíc spravování těchto databází včetně monitoringu zranění znamená další administrativní zátěž. Další důvody pro FEI a její omluvy za nečinnost. A samotný seznam trenérů... Kdo v Evropě zná jezdce, který by si koně netrénoval sám? Tenhle koncept nás nezajímá. Je to jen jasný důkaz, že UAE nechtějí změnit systém vytrvalostních dostihů. Ona už to ani není vytrvalost. Jsou to vytrvalostní rovinové dostihy! Převzali stejnou strukturu jako v dostihovém průmyslu: majitelé, stáje, trenéři, žokejové a personál. V případě týrání to bude ubohý pákistánský trenér, kterého vykopnou a pošlou zpátky do vlasti, ne místní, který tahá za nitky. Ten zůstane ve stínu a samozřejmě nepotrestán! ESPG nejsou idioti a tohle vědí moc dobře."

A doporučení Belgie?
 • Žádné statusy VIP, žádné extra stanoviště pro péči o koně o přestávkách.
 • Neúplatní a nekompromisní stewardi, kteří jsou schopni okamžitě vytáhnout žlutou kartu pro jezdce, který nerespektuje pravidla.
 • Chladicí místa organizuje pořadatel - zajišťuje tanky s vodou, doplňování, omezený počet a velikost, pouze tři členové týmu, jakékoliv sebemenší porušení znamená okamžitě trestat žlutou kartou.
 • Pouze jeden až dva servisní body na jednom okruhu.
 • Koně ve stájích aspoň 48 hodin před startem, 48 hodin před startem žádné kapačky, žádné vitamíny, nic. Okamžitá eliminace při porušení pravidla a předání tribunálu FEI pro další sankce.
 • Přísné omezení přístupu do prostorů soutěže - start a cíl, prostor pro chlazení, vet gate, odpočinková zóna (mohou se snad lidé procházet po kolbišti? Dá se courat po golfovém greenu?).
 • Uzavřený evropský šampionát pouze pro evropské jezdce.
Doporučení americké národní federace (USEF)

Od AERC (American Endurance Riding Conference) vzešlo několik návrhů na změnu materiálu ESPG:

 • Protože chápeme, že některé navrhované změny přinesou měřitelné výsledky za více než několik měsíců, doporučujeme okamžitou demonstraci návrhu změnou vedení FEI, především v rámci vedení vytrvalosti, což prokáže a symbolizuje odhodlanost k nápravě zvýšeného mezinárodního vnímání ohrožené integrity uvnitř FEI.
 • Transparentnost fatálních případů koní. AERC předložila vzor transparentní evidence všech známých fatalit koní souvisejících se závodem nebo se vyskytujících během závodu. Navíc, AERC podporuje nekropsie pro všechny tyto fatální případy za účelem lepšího pochopení zásadních příčin smrti. Doporučujeme FEI, aby FEI přijala za své podobný postup a výsledky vyšetřování fatálních případů publikovala na svých webových stránkách. Navíc, vyžadujeme, aby statistika fraktur při vytrvalosti byla podobně zaznamenána pro veřejnost, vědeckou a veterinární komunitu.
 • Návrh na zákaz doprovázení koní na vozidlech - koně nesmí být doprovázeni jakýmkoliv způsobem během soutěže jedním nebo více vozidly. Nejen že tato praxe ohrožuje všechny účastníky soutěže v bezprostřední blízkosti, ale také vytváří tlak na koně, aby běžel rychleji, což není spravedlivé. Kůň a jezdec, jehož servisní tým toto pravidlo poruší, jsou okamžitě diskvalifikováni.
 • Sponzorským subjektům poskytujícím významnou finanční podporu na akci, což představuje střet zájmů, nesmí být poskytovány zvláštní výsady nebo úlevy z důvodu jejich sponzorství. Nesmí být vydány žádné VIP průkazy, které by přinášely nespravedlivou výhodu týmu, se kterým mohou být držitelé VIP průkazu spojováni, nebo jinak narušily zajištění rovných podmínek pro všechny startující.
 • Otázka kvalifikace versus obtížnost terénu. AERC doporučuje, aby časový limit pro kvalifikace odrážel obtížnost tratě jednotlivých závodů. Obáváme se, že výsledkem současných požadavků se upřednostňují tratě v podobě rozšířené dostihové dráhy s cílem maximalizovat rychlost. To vede k nárůstu výskytu a typu vážných zranění, která byla dříve spojována s rovinovými dostihy. Doporučujeme, aby kvalifikační kritéria byla přehodnocena a zahrnovala a upřednostňovala technické tratě.

Quo Vadis 3

Quo vadis?

Co vytrvalostní jezdce čeká, je patrné z výše uvedeného. Národní federace mají možnost zasáhnout do podoby moderního vytrvalostního ježdění, do podoby nových pravidel, k čemuž svět dohnaly tři arabské státy. Průkopnické a nadšenecké doby jsou za námi. Časy, kdy v této disciplíně nebyly žádné peníze, alespoň na mezinárodní scéně pomíjejí - především kvůli Střednímu východu, jehož zdroje dnes přijímáme se skřípěním zubů, neboť daň začíná být příliš vysoká. Buď ji zaplatí koně, nebo ji budeme platit my - další administrativou, zvýšenými požadavky na pořadatele, všechno bude o to dražší. Ale odpověď na otázku, kde na to vezmeme, mi připomíná slavnou píseň Michala Tučného „Vědro má ve dně díru, milá Lízo...".

Předseda ESPG, Andrew Finding, na posledním zasedání znovu opakoval svou výzvu z Lausanne:
„Přijměte za své tyto hodnoty čistého sportu, welfare, integrity a partnerství a budeme společně žít a pracovat. Pokud se pod ně nepodepíšete, naší jedinou odpovědí je - opusťte nás." A končí větou: „Selhání není naše volba". (Tento citát vzešel z příběhu Apollo 13. Jak příhodné!)

Nejnovější vývoj v boji proti dopingu

Dalším pometlem, které by mělo vysmejčit dopingovou špínu i z vytrvalostních tratí, je nový článek pravidel světové antidopingové agentury (WADA), jimiž by se měla řídit FEI od roku 2015.

Článek 2.10 říká: „Zákaz komukoliv, kdo se účastní soutěží ve vrcholovém sportu, udržovat profesionální vztahy se suspendovanou osobou." A WADA jde ještě dále ve výkladu tohoto článku - dopingoví hříšníci by nemohli poskytovat atletům ani pomoc zdarma.

Zdroje:

Podobné články

Španělsko je jejím druhým domovem, pouště kolem Dubaje má proježděné křížem krážem. Potěší vás milý a inspirativní rozhovor s Táňou Terberovou tak…

Jezdecká stáj Hrdina – Borotín srdečně zve na seminář pro začínající jezdce vytrvalosti.