Jezdecký pad: Je dobrý pro sed jezdce?

14. 5. 2024 Nadine Szymanski Autor fotek: Julia Waldenmaier, Shutterstock.com Zdroj: Cavallo

Při zkušební jízdě na jezdeckém simulátoru se ukázalo, že testující jezdkyně sedí jinak na jezdeckém padu než v sedle. Výsledky jsou přinejmenším překvapivé.

Nadine a Nelly si jednou výjimečně nesednou na své koně. V rámci experimentu se posadí na dva cizí: Black Beauty je velký, drezurně nadaný valach s výrazným pohybem a Lady Ladina je všestranná, skokově nadaná klisna s ploššími chody. Oba vraníci chodí výborně narovnaní a vzorně poslouchají – jsou to totiž jezdecké simulátory a patří odbornici na sed jezdce Anje Schade, která s jejich asistencí nabízí jezdcům analýzy a školení sedu.

Naším cílem je zjistit, jak se změní sed jezdce na jezdeckém padu. Kdo chce jezdit bez sedla, používá většinou jezdeckou podložku nebo pad, a to nejen proto, aby měl měkoučko pod zadečkem, ale také pro ochranu koňských zad před špičatými sedacími hrboly. Jezdecké pady mají za úkol nejen odpružit tlak jezdcova pozadí, ale také školit vybalancovaný sed. Jestli používání padu přináší očekávané výsledky, hodnotí většinou sami jezdci a trenéři. Tato subjektivní hodnocení doplní měření jezdeckých simulátorů a odhalí další zajímavá fakta.

Analýzy sedu začínají ve známých sedlech

Testu se zhostily dámy z redakce Cavalla, Nadine Szymanski a Nelly Leitengerger, každá má vlastního koně a jezdí pravidelně několikrát týdně. Parťáky jim budou jezdecké simulátory Black Beauty (drezura, s drezurním sedlem) a Lady Ladina (všestrannost, se skokovým sedlem), vyrobené britskou firmou Racewood. Pohybují se jako reální koně a jsou schopné napodobit všechny chody v různém tempu.

Testující jezdkyně

→ Nadine Szymanski, redaktorka Cavallo, jezdí několikrát týdně vlastního hannoverského valacha Callanda.

← Nelly Leitenberger, praktikantka v Cavallo, jezdí svou teplokrevnou klisnu Sternschnuppe, je aktivní ve voltiži.

„Jezdecký simulátor je výborný nástroj, pomocí kterého lze jasně odhalit slabá místa sedu a z nich vycházející špatné nebo nejasné působení na koně,“ vysvětluje sportovní terapeutka Anja Schade, která provozuje Centrum s jezdeckými simulátory v Langenselboldu u Frankfurtu. „Na skutečném koni stále působí i jiné faktory, které mohou jezdce ovlivňovat.“ Navíc data ze simulátoru ukazují, zda jezdec sedí v těžišti, což je důležitá informace, kterou trenér nemusí ze země nezbytně vidět. 

Pro pokus jsme zvolili dva jezdecké pady, každý z nich reprezentuje jednu skupinu výrobků, které jsou k dispozici na trhu. Za prvé jsou to jezdecké podložky, které umožňují sedět v měkkém a nemají žádné formující elementy, které podporují sed, za druhé pak jezdecké pady s pěnovými vložkami, které odlehčují páteři koně a zároveň podporují anatomickou formu sedu jezdce. V našem testu jsme za zástupce první skupiny zvolili jezdeckou podložku značky Loesdau Bareback Pad Mesh (obrázek vpravo níž) a druhé skupiny pad Inglesa značky La Bona (obrázek vpravo výš).

Redakční kolegyně absolvovaly na každém jezdeckém simulátoru tři identické programy ve všech chodech – první v sedle, druhý s jezdeckou podložkou a třetí s jezdeckým padem. Data z měřicích senzorů byla zpracována na konci každé jízdy, jezdkyním ale byly výsledky předány až po dokončení všech měření, aby zůstaly neovlivněné.

Simulátory nejprve měří stávající stav, tedy zachytí, jak sedí jezdkyně v jimi běžně používaných sedlech. Pro Nadine Szymanski není simulátor Black Beauty s výraznými pohyby pohodlný. Ani s drezurním sedlem se neumí spřátelit. „Připadám si v něm sevřená a nemůžu sedět uvolněně,“ vrtí se. Výsledky měření odpovídají jejím pocitům. Měření ve skokovém sedle ukazují, že ve všech chodech sedí ve středu, i když hodně používá pohyb pánve. V drezurním sedle je oproti tomu její těžiště posunuto dopředu, ale často je i mimo něj. „Razantnější pohyby jezdeckého simulátoru Black Beauty hodně vychýlily Nadine ze stability,“ hodnotí Anja Schade. „Je znát, že toto sedlo pro ni není vhodné, protože ovlivňuje její sed a neumožňuje jí neutrální postavení pánve. Jsem napjatá, jak se její sed změní na jezdeckých padech.“

Data z měření jezdeckého simulátoru se ukazují na monitoru

Nelly sedí v obou sedlech více na levé straně, v kroku více vzadu, v klusu více vepředu. Ve cvalu je výrazně lépe ve středu, ale také s tendencí doleva. Cítí se stejně dobře v drezurním i ve skokovém sedle.

První měření v sedle: vlevo Nadine na Lady Ladina, vpravo Nelly na Black Beauty

Jezdecké pady přinášejí překvapení

Lady a Black Beauty jsou přesedláni. V dalším kole programu vyzkouší jezdkyně na simulátorech oba jezdecké pady.

Black Beauty nejprve nese pad od La Bona, Lady dostane na hřbet jezdeckou podložku od Loesdau. Nadine nyní sedí na Black Beauty, který byl pro ni tak nepohodlný, v jezdeckém padu od La Bona – a vydechne překvapením. „To je mnohem lepší pocit!“ Když se Anja Schade po ukončení programu dívá na výsledky měření, tak je překvapená. „Sedíš mnohem víc ve středu.“ V kroku, v klusu ani ve cvalu nejsou znát žádné nepravidelnosti. Nadine potvrzuje, že se cítila zcela uvolněná, s možností se volně hýbat a cítit se zcela v rovnováze.

Měkká jezdecká podložka se pod Nadine posouvá doprava (obrázek vlevo). Na padu má Nelly dobrý sed a dobře se jí balancuje (obrázek vpravo).

S jezdeckou podložkou od Loesdau zažije Nelly na Lady naprosto odlišné pocity. Odbornice na sed se diví: „Analýza jasně ukazuje, jak moc jsi nestabilní. Sedíš úplně nalevo, takový extrém jsem ještě u nikoho neviděla.“ Její první hodnocení zní, tento model by pro jezdkyni a jejího koně nebyl dobrou volbou. Nadine má na měkké podložce pocit, že nemůže na koně dobře působit holení. Je to téměř stejný pocit jako na silnější podsedlové dečce. Měření jezdeckých simulátorů s měkkým padem ukazují u obou jezdkyň znatelné chyby v sedu: jednou sedí příliš doprava, jindy doleva, jednou hodně vzadu a jindy příliš vepředu. Nadine cítí, že se podložka posouvá, a musí si přesednout, aby zůstala v rovnováze, to je na výsledcích měření jasně vidět. Ale při druhé jízdě na této podložce už se obě dokážou udržet lépe v rovnováze.

Pozice sedu u padu La Bona je díky polstrování vyšší, takže nohy z kyčlí lépe padají dolů a nemusejí být tolik rozkročené. „Jej, to je pohodlné,“ hodnotí i Nelly po prvním vyzkoušení. Potvrzuje to i analýza sedu. Nelly sedí mnohem lépe ve středu – a tentokrát ne doleva, ale spíše trochu napravo. „Pad jezdkyni stabilizuje lépe než sedlo,“ míní Anja Schade.

Co měří simulátor?

Jezdecký simulátor věrně napodobuje základní chody koně. Čtyři senzory měří působení váhy jezdce, zaznamenávají, zda sedí ve středu nebo posouvá svou váhu více dopředu, dozadu nebo do stran. Na levé i pravé straně je senzor v otěži, který měří, jak rovnoměrné je spojení s hubou koně. Na každé straně jsou tři senzory, které snímají pozici holeně a pomůcky jezdce.

Pohybový vzorec se nemění

„Bylo velmi zajímavé sledovat, jak moc sedla ovlivňují sed jezdkyň, nebo ho dokonce omezují,“ hodnotí sportovní terapeutka. Obě jezdkyně byly po několika programech schopny na obou padech lépe zaujmout středovou pozici než v sedle.

Přesto u Nadine a Nelly stále zůstává základní pohybový vzorec, který se projevuje i při přechodu na jezdecký pad. Zatímco Nadine má tendenci se příliš pohybovat v pánvi, Nelly přesouvá svou váhu výrazně na levou stranu.

Měkká jezdecká podložka obě dvě při první jízdě vyvedla z rovnováhy a zdůraznila slabé stránky jejich sedu, říká Anja Schade. Bylo ale vidět, že byly schopné se během dalšího programu na podložce lépe stabilizovat.

Formující jezdecký pad oproti tomu poskytl oběma jezdkyním hned od začátku více stability a podpory k nalezení těžiště ve středu. „Tvar tohoto padu ihned navede jezdce do správné pozice,“ hodnotí Schade.

A závěr testování? Jezdecký pad opravdu mění sed. Na měkké jezdecké podložce se chyby sedu nejprve zviditelní. Pod odborným vedením jsou ale jezdkyně schopny se samy dobře opravit. Pevnější jezdecký pad oběma poskytuje dobrý a stabilní základ. Hned ze začátku dokázaly sedět v rovnováze.

Zajímavý poznatek: sedla sice poskytují více stability, ale ne přirozené rovnováhy. Na jezdeckých padech seděly obě jezdkyně klidněji a lépe vycentrované.

→ Anja Schade, sportovní terapeutka, nabízí školení sedu na jezdeckých simulátorech na www.dressur-reitsimulator.de

ANALÝZY SEDU OBOU JEZDKYŇ

Co naměřily jezdecké simulátory a co z toho vyčetla odbornice.

NELLY

 

Sedlo

Jezdecká podložka

Loesdau Bareback Pad Mesh

Jezdecký pad

La Bona Inglesa

 

Jezdecký simulátor Black Beauty

(drezurní sedlo)

 

Ve všech chodech sedí více nalevo, v kroku vzadu, v klusu vepředu, ve cvalu převážně ve středu.

V kroku a v klusu sedí ve středu, ve cvalu má tendenci sedět napravo.

 

 

Ve všech chodech převážně ve středu, částečně více váhy vpravo, žádné posuny těžiště směrem dopředu nebo dozadu.

Jezdecký simulátor Lady Ladina

(skokové sedlo)

 

Ve všech chodech sedí převážně nalevo, v kroku vzadu, v klusu vepředu, ve cvalu převážně ve středu.

 

Tendence doleva ve všech chodech, v kroku vzadu, v klusu vepředu, ve cvalu ve středu.

V kroku ve středu, tendence doleva pouze v klusu, ve cvalu spíše doprava, žádné posuny těžiště směrem dopředu nebo dozadu.

Dojem odbornice

 

Nelly zřetelně tíhne k zatěžování levé strany sedla. Celkově umí dobře vyrovnávat pohyby koně a má korektní základní sed.

 

Na měkké jezdecké podložce ztrácí Nelly rovnováhu, měření ukazují výkyvy do všech stran. Zvlášť nápadná je její tendence sedět víc vlevo, která je extrémně zesílená. Přesto sedí lépe ve středu těžiště než v sedle.

Tento pad jezdkyni stabilizuje lépe než sedlo. Přesto zůstává zachován základní vzor jejího sedu.

 

NADINE

 

Sedlo

Jezdecká podložka

Loesdau Bareback Pad Mesh

Jezdecký pad

La Bona Inglesa

 

Jezdecký simulátor Black Beauty

(drezurní sedlo)

 

V kroku a v klusu se jezdkyně nechává silně unášet pohybem, ve cvalu sedí převážně více doprava. Celkem je těžiště posunuté dopředu.

V kroku lehké výkyvy doleva a doprava, v klusu více doprava, ve cvalu spíše doprava.

V kroku a v klusu před těžištěm, ve cvalu více vzadu.

Ve středu ve všech chodech.

Jezdecký simulátor Lady Ladina

(skokové sedlo)

 

V kroku hodně pohybu v pánvi, v klusu sedí víc doprava, ve cvalu ve středu.

V klusu více váhy v zadní části sedla.

Jezdkyně sedí v kroku víc vpravo, v klusu a cvalu víc vlevo. V kroku a v klusu před těžištěm, ve cvalu ve středu.

Ve všech chodech spíš vlevo, v kroku a cvalu víc vzadu, v klusu víc vepředu.

Dojem odbornice

 

Nadine se nechává hodně unést pohybem koně a sedí více na stydké kosti než na sedacích kostech. Forma sedla silně ovlivňuje její sed, v drezurním sedle se nemůže tak dobře vybalancovat a sedí znatelně neklidněji než ve skokovém sedle.

Jezdecká podložka zdůrazňuje slabé stránky jejího sedu. Vypadává z rovnováhy, a především v klusu sebou hodně hází dopředu a dozadu a sedí výrazně před těžištěm.

 

Na padu sedí Nadine mnohem klidněji a víc ve středu těžiště. Především na simulátoru Lady vypadá měření opravdu dobře.

 

Podobné články
Závody spřežení jsou adrenalinovou záležitostí a jedinečnou podívanou

Další tři zcela odlišná a naprosto jedinečná jezdecká odvětví, která obohacují jezdecký sport a činí ho naprosto výjimečným. Od klasického ježdění se…

V předchozím článku jsme nakousli poněkud lifestylovější téma týkající se oblečení a vzhledu jezdců. Jeho smyslem bylo připomenout, že ježdění je…