Úvahy o klasickém ježdění II (6): Jak shromáždit koně

30. 5. 2005 Thomas Ritter Autor fotek: Sara Stafford

Otázka: Jak lze shromáždit koně? Nechci napodobovat to, co tak často vidím: vepředu držet, zezadu tlačit!

Odpověď:
Na téma shromáždění by se dala napsat celá kniha. Existuje však pár postřehů, které vám mohou v rozvoji shromáždění pomoct.

Určitě všichni víte, že shromážděný kůň nese zadníma nohama větší část společné hmotnosti koně a jezdce, a že horní klouby zadních nohou se více ohýbají. Zapomíná se však často na to, že pravé shromáždění nelze provést bez pravého uvolnění. Pouze relaxované svaly umožní kloubům se ohýbat a natahovat jako pružina. Shromáždění je také nemyslitelné bez kmihu, protože pokud se kůň nepohybuje skutečně energicky, jeho pohyb bude pomalý a kroky krátké a bez života: podstata, duch shromáždění bude chybět. Shromáždění je také nemyslitelné bez funkčního narovnání. Obě zadní nohy musí směřovat svoji hnací sílu k těžišti. U křivého koně bude síla jedné zadní nohy směřovat do strany a mine těžiště; to způsobí nerovnoměrné zatížení zadních nohou, což má zase za následek nepravidelnosti chodu, nedostatečné uvolnění/pružnost i celkovou prostupnost koně. Další prvky výcvikové pyramidy, rytmus a rovnováha/sebenesení/lehkost, vymizí také. Víceméně vše, co byste měli dělat, je zlepšit prvních pět bodů výcvikové pyramidy a šestý bod, shromáždění, vám sám spadne z nebe.

Je zde ještě jedna, trochu praktičtější rada. Pokuste se každým krokem více zvednou hřbet koně a zadní nohu tím, že budete aktivně trochu zvedat svoji pánev (umožníte hřbetu koně se zvednout) ve chvíli, kdy pobídnete holení. Tím zvýrazníte výšku kroku a skoro automaticky ho zkrátíte. Aby kůň tento požadavek splnil, bude muset více ohýbat klouby zadních nohou a podsazovat pánev. Tak skoro určitě shromáždíte koně, u nichž je třeba zlepšit i posun. Zjistil jsem, že tato metoda působí dobře především v klusu a cvalu.

Může vám pomoct také to, že budete myslet na směr pohybu koně. Nepředstavujte si, že se kůň pohybuje vodorovně, ale pokuste se ve své mysli nasměrovat jeho pohyb nahoru. Vašim pupkem prochází osa; pokud ji nasměrujete nahoru do nebe, ucítíte, jak váš kůň před vámi roste a jak se pohybuje více „do kopce“. Tato metoda nejlépe funguje ve cvalu.

Jezdci příliš často kazí chody koně, protože ve snaze dosáhnout shromáždění používají ruce, aby zkrátili a/nebo zpomalili jeho pohyb. Já se naopak pokouším ve shromáždění pohyb zvýraznit, ale místo toho, abych kroky koně prodlužoval, pokouším se přesměrovat energii pohybu více nahoru. Můžete si to představovat jako „vertikální prodloužení“. Podle toho je zřejmé, že čím více shromáždění chceme dosáhnout, tím více se musí zlepšovat také kmih koně. Zvedání kohoutku musí být provázené roztahováním hrudního koše koně. Můžete si tak představovat, že podporujete růst koně do výška i šířky.

Dodržíte-li výše zmíněná doporučení, hřbet koně a jeho horní linie se ve shromáždění natáhne. Je to velmi podobné protahovacímu cviku „long and low“ (dopředu a dolů). Rozdíl je ten, že ve shromáždění se krk natahuje rovnoměrným obloukem dopředu a nahoru, místo dopředu a dolů. Kůň však může krk takto natáhnout pouze tehdy, když se pomůcky otěží povolí. Bez povolení otěží se ničí uvolnění a kmih a v konečném důsledku nebude možné dosáhnout ani shromáždění.

Těšíme se na vaše dotazy a náměty na téma klasického ježdění, ale i ježdění jako takového, výcviku koně i jezdce. Autory tohoto článku můžete navštívit na jejich stránkách Classical Dressage.

Příbuzné články:

 

Podobné články
První krok jsme učinili. Právě nováčci v přepravě potřebují při první jízdě klid a jistotu.

Ježdění v přívěsu se dá naučit. Alfou – omegou je trénování s citem a rutina. Redaktorka časopisu Cavallo se zeptala třech odborníků, zda je…

Roluje se váš kůň za kolmici, nebo naopak natahuje krk jako žirafa? Se správným obnoskem se vám může podařit vyřešit hned několik nešvarů.