Úvahy o klasickém ježdění II (30): Čistota chodů a cvalová pirueta

14. 11. 2005 Thomas Ritter Autor fotek: Shana Ritter

Otázka: Čistota chodů je jedním z našich hlavních cílů v klasickém ježdění. Pojďme se však podívat na cvalovou piruetu. Víme, že dnes se požaduje, aby byl cval dobrý třídobý chod s fází vznosu, ale cval ve cvalové piruetě má určitě čtyři údery - je proto cvalová pirueta hrubě nesmyslným cvikem z hlediska udržení čistoty chodů?

Odpověď:
Čistota chodů je zajímavé téma, především z hlediska Rytmu. Třídobý cval je součástí základní a kampanní jezdecké školy výcviku koně. Jakmile se kůň dostane dál (pokud je dostatečně talentovaný), tedy do vysoké jezdecké školy, stojí před školním cvalem, kdy se vnitřní zadní noha dotkne země dříve než vnější přední, což je částečně následek výraznějšího zvednutí předku koně, který rozloží diagonálu (tedy vnitřní zadní - vnější přední nohu). Pokud koně ještě více shromáždíte, začnou se obě jeho zadní nohy pohybovat unisono, především tehdy, když budete pobízet vnější zadní nohu a/nebo pojedete v pozici dovnitř záď. V tuto chvíli se mění školní cval v terre-a-terre, jak ho nazval Michael. Právě teď máme v tréninku velmi talentovaného koně, který provádí přechody ze cvalu do terre-a-terre, když se s ním cválá v dovnitř záď na velmi malém kruhu (což je běžný barokní cvik).

Otázka rytmu ve cvalové piruetě je relevantní pouze v kontextu sportovních drezůry. Je to proto, že sportovní drezúra vychází z kampanního ježdění (tedy vojenského ježdění). Na této úrovni je cval vždy třídobý. Ačkoli v úlohách FEI je program kampanní jezdecké školy rozšířen o některé cviky vysoké školy, například o laterální pohyby (na dvou stopách) ve cvalu (přestože se zdaleka nejezdí v takovém shromáždění jako na úrovni vysoké školy) a především o pasáž a piafu. Protože školní krok, školní klus a školní cval se nikdy nestaly součástí programu sportovní drezúry, považují drezurní rozhodčí čtyřdobý cval nebo dvoudobý terre-a-terre za „nekorektní“. V širším pohledu to jsou však perfektně přirozené pohyby a jak čas ukázal, patří k tradičním drezurním chodům. Takže z tradičního hlediska nemá otázka, zda má být cvalová pirueta ve třídobém nebo čtyřdobém rytmu, zdaleka tak velký smysl.

Pokud bychom se na toto zeptali mistra z 18. století, pravděpodobně by odpověděl, že je jedno, v jakém rytmu piruetu provádíte, pokud je dostatečně rychlá, aby pomohla jezdci v bitvě uniknout před zraněním. Tenkrát se poloviční piruety prováděly velmi rychle, pouze v jednom či dvou cvalových skocích. Kůň byl prostě více nebo méně „stržený na stranu“. Moderní toreadoři by pravděpodobně měli stejný názor jako renesanční nebo barokní mistři, protože se jedná i o jejich životy. V moderním jezdeckém umění si však jsme svým životem jistí, takže můžeme provádět pomalé piruety s tolika skoky, kolik se nám zlíbí, protože nás žádný nepřítel nezabije.

Změnu rytmu ve cvalu nepozorujeme pouze ve shromáždění. Když se kroky prodlužují až do trysku, dojde k rozložené takzvané hlavní diagonály. K tomu nedochází proto, že by byl předek koně příliš zvednutý, ale proto, že se kůň velmi natahuje. Trysk dostihových koní je čtyřdobý. Ve starém akademickém a vojenském jezdectví se prodloužený cval stával dvoudobým tak, že vnější zadní noha se pobízela více dopředu a kůň se narovnal. Tento dvoudobý cval se nazýval carriere. Je to další chod, který není zahrnutý do drezurních soutěží, přestože se jedná o klasický cvik, který byl vždy vysoce hodnocen mistry jezdectví v minulých dobách.

Efekt, který má shromáždění na rytmus pohybu, se nepozoruje pouze ve cvalu, ale také v kroku. Staří Mistři si všimli, že pokud v kroku dostatečně zvyšujete shromáždění a kmih, stává diagonálním, takže vypadá jako klus bez fáze vznosu. Někteří autoři ho nazývají školní krok, jiní kroková piafa, protože ho považují (a používají) jako předstupeň piafy nebo pasáže.

Podle mě tyto úvahy nabádají člověka k přemýšlení o způsobu, jak FEI a národní jezdecké organizace vybíraly a řadily jednotlivé chody a cviky ve svých úlohách. Pokud se podíváte na úlohu z historického a výcvikového hlediska, nemůžete si pomoct a najdete tam nedostatek vnitřní logiky a zásadovosti. Mělo by větší smysl buď nezačleňovat vůbec žádné cviky z úrovně vysoké školy, což znamená, že cviky na dvou stopách ve cvalu, změny tempa, piruety, piafy a pasáže by se vyškrtly. Nebo, pokud by se FEI rozhodla, že jsou přece jen velmi pěkné na pohled, měly by se do úloh včlenit i další cviky vysoké školy (přinejmenším cviky „na zemi“). To znamená, že by jezdci museli předvádět dvoudobý školní krok, školní klus, čtyřdobý školní cval na rovných liniích a na malých kruzích, dvoudobý terre-a-terre, dvoudobý carriere a možná i jiné cviky. V tomto případě by bylo logické, kdyby se po všech jezdcích chtělo předvést celou úlohu pouze na páce, otěže v levé ruce, vztyčený bičík v pravé ruce - žádné stihlo.

Samozřejmě taková úloha by byla mnohem obtížnější než současná Grand Prix nebo Grand Prix Special a nebylo by jednoduše dost jezdců a koní, kteří by na této úrovni mohli soutěžit - ale opět jsme u toho, že drezurní umění původně rozhodně nemělo být „sportovní“.

Těšíme se na vaše dotazy a náměty na téma klasického ježdění, ale i ježdění jako takového, výcviku koně i jezdce. Autory tohoto článku můžete navštívit na jejich stránkách Classical Dressage.

Příbuzné články:

 

Podobné články

Finále Super Cupu Global Champions League, kterým vyvrcholila galashow světového parkuru Prague Playoffs v libeňské O2 areně, bylo napínavé až do…

Autorka článku Alena Brandt a její šestiletá hanoverská klisna Dinara

Šestiletá Dinara vyráží se svou majitelkou Alenou na první pořádné dobrodružství – třináctikilometrovou cestu na ranč s přenocováním a absolvováním…