Úvahy o klasickém ježdění II (24): Příliš dlouhé pomůcky

3. 10. 2005 Thomas Ritter Autor fotek: Sara Stafford

Otázka: Dr. Rittere, vaše poznámky k pomůckám, které trvají příliš dlouho, nebo k povolení, která jsou příliš krátká, mě přiměly zamyslet se nad mým včerejším ježděním. Dával jsem poloviční zádrže v lehkém klusu a načasoval pomůcky s vysedáváním. Například: poloviční zádrž (držet tlak) - vysednout - dosednout - povolit - vysednou - dosednou atd. Střídal jsem poloviční zádrže vnější a vnitřní otěží. Co si myslíte o jejich délce a konstantním vzoru?

Odpověď:
Budu-li interpretovat váš popis korektně, držíte poloviční zádrž celou jednu fázi „vysednutí“, tj. dva kroky zadních nohou (tedy „pravá-levá“). Prosím, opravte mě, pokud nemám pravdu. V tomto případě bude pomůcka trvat jednu až dvě sekundy. To je několikrát déle, než by mělo být. Důvodem je to, že tato poloviční zádrž nepokryje pouze fázi, kdy patřičná zadní noha podpírá tělo, ale také její fázi, kdy tělo sune, a dokonce také fázi podpěru přední nohy (která je současně s fází kmitu stejnostranné zadní nohy). Bude proto interferovat s tokem energie a kůň ji bude buď ignorovat jako trvající stimul nebo bude proti ní bojovat. Pokud jsou pomůcky příliš předvídatelné a monotónní, kůň je bude také ignorovat, stejně jako my automaticky „vypneme“ stimul po několika opakováních, která jsou perfektně pravidelná, v předvídatelném rytmu. Pokud bychom je neignorovali, zbláznili bychom se z nich. To stejné platí i pro koně.

Aby naše pomůcky byly smysluplnou komunikací, musí být do jisté míry různorodé, ve smyslu intenzity i vzájemné kombinace.

Takže když dáte poloviční zádrž, „roztočíte“ odpovídající nohu koně. Např. když jste v lehkém klusu, poloviční zádrž vnitřní otěží, když dosedáte (pokud podle zvyku dosedáte do sedla tehdy, když se vnitřní zadní noha dotýká země), a poloviční zádrž vnější otěží, když vysedáte. Nedávejte stejné poloviční zádrže každý krok, abyste neztratili pozornost koně.

Pokuste se minimalizovat aktivní pomůcky a maximalizovat povolení. Pokud včas povolíte, můžete si koupit čas k nastavení následující aktivní pomůcky. To platí pro každou pomůcku, ne pouze pro otěže. Pokud pomůcka trvá příliš dlouho, jeden z výsledků bude, že se budete neustále dohánět svého koně, zatímco vy byste naopak měli být mentálně stále před koněm. Egon von Neindorff říkával v každé hodině: „Dříve, než kůň ukončí svoji myšlenku, vy už tu musíte být se svojí pomůckou“. To je možné pouze tehdy, když jsou vaše pomůcky tak rychlé, že máte čas pozorovat reakci svého koně a být myslí vždy o krok vepředu.

Doprovoďte každou pomůcku povolením před a po. Čím jasněji jsou pomůcky izolovány povolením, tím více mohou být nápadné, tj. tím jsou pro koně zřetelnější. A čím jsou pro něho zřetelnější, tím mohou být menší. Není nutné křičet v perfektně tichém prostředí, zatímco uprostřed rockového koncertu si můžete vyřvat plíce a váš soused vás neuslyší.

Přesnost pomůcek dobrého jezdce je velmi podobná přesnosti mikrochirurga. Jasnost, přesnost, koordinace, izolovanost všech odpovídajících svalových skupin, které chceme, zabere celý život studia a vývoje, ale je třeba se učit rychlostí jedna pomůcka během jedné hodiny ježdění. Budete překvapen, jak rychle se můžete vyvíjet, když budete trénovat pilně a systematicky.

Těšíme se na vaše dotazy a náměty na téma klasického ježdění, ale i ježdění jako takového, výcviku koně i jezdce. Autory tohoto článku můžete navštívit na jejich stránkách Classical Dressage.

Příbuzné články:

 

Podobné články

Chcete si ověřit, jak váš kůň zvládl základní výcvik a zjistit, jak moc velký je z něj pohodář? Pak je dnešní článek šitý na míru právě vám!

Někteří koně se vyhýbají kontaktu s udidlem

Roluje se váš kůň za kolmici, nebo naopak natahuje krk jako žirafa? Se správným obnoskem se vám může podařit vyřešit hned několik nešvarů.