Úvahy o klasickém ježdění II (18): Trénované oko

22. 8. 2005 Thomas Ritter Autor fotek: Shana Ritter

Otázka: Zajímalo by mě, jak může trenér poznat, že má jezdec měkké ruce? Samozřejmě to dá najevo kůň, ale jak to pozná trenér?

Odpověď:
Trénované oko to může poznat podle toho, jak kůň používá své tělo. Pokud je ruka jezdce klidná a kůň se brání, pak je ruka obvykle mrtvá. Navíc by měl jezdec také více aktivovat zadní nohy koně a dovolit, aby kmih procházel lépe jeho trupem. Mrtvá ruka má dopad na celé tělo koně. Jeho hřbet nemůže pružit, takže se prohne. Zadní nohy nemají prostor došlapovat pod tělo, takže je kůň začne táhnout za sebou se zvednutou zádí. Důvodem, proč má jezdec těžké ruce je téměř vždy nedostatek rovnováhy, a nedostatek rovnováhy je téměř vždy spojen se ztuhlostí kyčlí a slabým trupem. Je to skutečně řetězová reakce zahrnující jezdce i koně.

Pro srovnání: Jezdec s lehkou rukou bude vybalancovaným jezdcem; jeho paty, sedací kosti a ramena budou nad sebou, což mu umožní dosáhnout „sebenesení“.

Někdy mohou být rozdíly v sedu u obou uvedených jezdců nepatrné. Oba mohou mít klidnou ruku. Oba dva mohou na koni sedět rovně. Avšak jezdec s těžkou rukou má obvykle pánev nakloněnou dopředu, přestože jeho sed vypadá skutečně svislý. Mírné naklonění dopředu však způsobí, že hmotnost jezdce klesá skrze jeho stehna a stydkou kost do lopatek koně: kůň i jezdec nejsou v rovnováze. Jezdec s lehkou rukou, který také sedí vertikálně, má pánev ve vodorovné pozici, bez naklonění, takže jeho hmotnost klesá skrze jeho sedací kosti do zadních nohou koně. I přes zdánlivou podobnost je tak sed obou jezdců nesmírně odlišný tím, jak působí na koně. Netrénované oko možná uvidí, že jeden kůň se pohybuje pěkně, zatímco druhý ne. Vzdělané oko může také postřehnout chyby v pohybu koně v závislosti na chybách sedu jezdce. Proto všechny mé korekce začínají u sedu jezdce. Dokud je sed nedostatečný, tj. nevybalancovaný a křivý, nemá smysl opravovat koně. Nejdříve musí být účelný a účinný sed jezdce. Vnější forma následuje funkci. Proto jezdci s efektivním sedem vždy vypadají elegantně, snad kromě velmi vzácných výjimek.

Těšíme se na vaše dotazy a náměty na téma klasického ježdění, ale i ježdění jako takového, výcviku koně i jezdce. Autory tohoto článku můžete navštívit na jejich stránkách Classical Dressage.

Příbuzné články:

 

Podobné články
První krok jsme učinili. Právě nováčci v přepravě potřebují při první jízdě klid a jistotu.

Ježdění v přívěsu se dá naučit. Alfou – omegou je trénování s citem a rutina. Redaktorka časopisu Cavallo se zeptala třech odborníků, zda je…

Roluje se váš kůň za kolmici, nebo naopak natahuje krk jako žirafa? Se správným obnoskem se vám může podařit vyřešit hned několik nešvarů.