Miguel Tavora o rovnosti koně

5. 3. 2024 The Horse Magazine Zdroj: The Horse Magazine URL zdroje: www.horsemagazine.com

Že koně nejsou od přírody rovní, to je poměrně známý fakt. Proč tomu tak je a co s tím můžeme dělat, se v článku The Horse Magazine zabývá Miguel Tavora.

Koně nejsou rovní. Stejně jako lidé jsou buď praváci, nebo leváci. Staří mistři pro to měli nejrůznější vysvětlení. Jedna teorie praví, že je to proto, že než se kůň narodí, je v břiše matky stočen buď doleva, nebo doprava. Jiným navrhovaným důvodem bylo, že kůň je jednostranný prostě proto, že ho vodíme zleva, sedláme zleva i krmíme zleva. Podle dalšího to bylo proto, že pokud má kůň hodně hustou hřívu na levé straně, tak aby se na tu stranu mohl podívat, musí se přehnaně ohnout. Nebo že je to kvůli tomu, že mají srdce na jedné straně.

 1MiguelTeaching.jpg

Dokonce jsem četl vtipnou historku o jednom trenérovi, který přijel do Austrálie a tvrdil, že všude na světě jsou koně ohnutí doleva, kromě Austrálie, kde jsou ohnutí doprava, protože je to druhý konec světa!

Pravdou je, že jsou koně, kteří jsou jednodušší na jednu stranu a jiní na druhou. Faktem ale zůstává, že koně nejsou rovní. A my se musíme se zamyslet nad starou poučkou: jezděte koně dopředu a narovnejte ho.

Od chvíle, kdy se začneme snažit koně trénovat, je narovnání koně pro trenéra jednou z výzev.

Skutečný problém spočívá v tom, že kůň je na jedné straně silnější a na druhé slabší a dutý. Je pro něj snazší protáhnout silnější stranu, na ní bude spíše ohebný – na slabší straně bude mít tendenci se kroutit a bude pro něj obtížnější ji protáhnout.

Může se také stát, že bude mít jednu zadní nohu silnější než tu druhou. Kůň je schopen silnější nohou unést větší váhu a více od ní posunovat své tělo dopředu. Je mi jedno, jestli daná končetina zesílila proto, že byla silnější jedna strana koně, nebo byla nejdříve silnější jedna strana koně a díky tomu zesílila tato noha. Není zajímavé, co bylo dřív, jestli slepice, nebo vejce. Zajímavý je problém – kůň nechce jednu stranu protahovat a jedna zadní noha není tak ohebná a silná. To je to, co musím řešit.

Podstatné je pochopit, že ohebnost je schopnost protažení; pokud je kůň vlevo dutý a nechce se tolik ohýbat doprava, není problém ve skutečnosti vpravo, ale na levé straně, kterou kůň nechce protahovat.

FeatMiguelTurn.jpg

Abych se s tímto problémem vypořádal, musím pracovat na tom, jak kůň používá zadní nohy. Mám-li koně, který nechce přenášet váhu na pravou zadní nohu a pokaždé, když se ho snažím ohnout doprava, se nechce se protáhnout a místo ohnutí doprava posune jen nos doprava a týl nechá vlevo a vyhýbá se tak působení pravé otěže a neprotahuje levou stranu a nepřenáší plnou váhu na vnitřní pravou zadní nohu, pak musím najít gymnastické cvičení, které jezdci usnadní kontrolovat toto uhýbání koně a zároveň poskytne koni gymnastickou aktivitu, která zlepší schopnost protahovat levou stranu, zvýší jeho ohebnost a posílí pravou zadní nohu.

MiguelPortGrey.jpg

Jedním z cviků, které velmi často používám, je jízda dopředu podél stěny, kdy chci jen velmi malé ohnutí doprava, jen aby bylo vidět trochu pravé oko a pravá nozdra. Není to ani pozice plec vpřed, jen velmi mírná plec vpřed, nechtějte příliš, jen tolik, abyste protáhli vnější stranu a jezdili koně opravdu dopředu.

Toto je také velmi dobrý způsob, jak koně dostat na vnější otěž a přimět ho, aby šel přes hřbet na přilnutí.

Tento cvik byste měli učit v aktivním pracovním klusu – krok nemá dostatek přirozeného kmihu, abyste dosáhli gymnastického účinku, o který se snažím.

Krok používám ke kontrole, pokud se kůň příliš brání, ale prokládám ho klusem, protože v kroku se problém nevyřeší. Může vyřešit problém odporu koně, ale nemá gymnastickou sílu vyřešit problém ohebnosti z dlouhodobého hlediska.

xMiguelGrace.jpg

Existuje mnoho gymnastických cvičení, která se zabývají problémy rovnosti a křivosti. Všechny stranové cviky: dovnitř plec, kontra dovnitř plec, dovnitř záď, kontra dovnitř záď, to vše jsou cviky, které mají přimět koně, aby nesl větší váhu na vnitřní zadní noze, protáhl vnější stranu a došel přes hřbet na přilnutí.

Co je velmi důležité, když žádáme koně, aby povolil slabou stranu, je nikdy tam koně nedržet, nikdy na vnitřní otěži neviset. Jakmile se kůň trochu podvolí, musíte hned uvolnit kontakt na vnitřní otěži, znovu přibrat a povolit, přibrat a povolit, nabídnout a přibrat, pokud se tam pokusíte koně udržet, zůstane vám v tom viset a hned nakloní hlavu na druhou stranu.

Obě holeně jezdce musí koně pobízet dopředu, nezapomeňte, že „nemáme otěže“, otěže pouze doplňují aktivitu nohou jezdce. Nohy jezdce koně tlačí dopředu, a když kůň reaguje a my získáme trochu ohnutí, dáváme a bereme, dáváme a bereme a nesnažíme se ho tam udržet. Nechtějte příliš mnoho příliš brzy. Musí to být postupné a pro některé koně je velmi obtížné se ohnout – někdy proto, že byli předtím špatně trénováni, nebo proto, že mají problémy ve stavbě těla.

2Miguel2.jpg

Zatímco nejprve provádíme tuto gymnastiku v aktivním pracovním klusu, je nutné umět stejný cvik provést i ve cvalu.

Jakmile kůň dobře pracuje v klusu, pak je velmi dobrým cvikem pro narovnání a zvýšení ohebnosti kontracval. Spousta práce v kontracvalu je tím nejlepším, co pro zvýšení ohebnosti můžeme udělat, protože když kůň cválá v kontracvalu, může se sice vyhýbat práci tím, že vystrčí záď ven, ale vy můžete plec velmi snadno představit před záď, takže už jen tím, že kůň půjde rovně, se z toho stane dobrý cvik na zvýšení ohebnosti.

EscolarCounterCWUp.jpg

Ve cvalu nebudeme mít takový problém s nakláněním hlavy, protože cval není tak symetrický podle úhlopříčky a kůň se nemůže při práci tolik vyhýbat. Může se sice úplně vyhnout ohnutí, ale když k tomu dojde, pak by neměl cválat vůbec a měl by se vrátit ke klusu.

Stejně jako kontracval je i dovnitř plec ve správném cvalu fantastickým cvikem, který zlepšuje „prostupnost“ a rovnost koně. Obvykle kombinací dobrého kontracvalu a dovnitř plece ve cvalu můžeme dosáhnout toho, že se kůň velmi narovná.

Pokud se zaseknete v klusu, je někdy dobré přejít do cvalu, ve cvalu se kůň spíše protáhne, a když se pak vrátí do klusu, je ochotnější se pohybovat správně.

ShoulderIn-1.jpg

Dovnitř plec je základním cvičením pro tolik věcí. Je to fantastický cvik pro protažení vnější strany, angažování vnitřní zadní nohy a pro začátek shromáždění. Když je kůň shromážděný, je mnohem snazší udržet ho rovného. Neradím vám, abyste deset týdnů nedělali nic jiného než pozici mírné plece vpřed, a až se vám to podaří, přešli k náročnějším cvikům, jako je dovnitř plec. Ne, hned od začátku kombinujte trochu plece vpřed s dovnitř plecí. Není pochyb o tom, že dovnitř plec je základem jezdectví. Dovnitř plec pomáhá koně narovnat, pomáhá mu s ohnutím, s angažovaností, s uvolněním a ohebností. Je to skutečný základ. 

Pár slov od starých mistrů…

Decarpentry.jpg

Generál Decarpentry si byl ve své práci Academic Equitation (Akademické jezdectví) tohoto problému dobře vědom, zejména ve cvalu:

„Absolutní rovnost v celé délce těla není pro koně kvůli vrozené asymetrii v žádném tempu přirozená, ale právě ve cvalu je ohnutí nejvýraznější a úkol koně narovnat je v tomto chodu obzvláště obtížný. Obvykle kůň, který je přirozeně neohnutý doleva, cválá v pravém cvalu v relativně rovné pozici. Nohy jeho pravé diagonály se budou obě došlapovat víceméně na linii dráhy. Nohy druhé diagonály budou došlapovat po obou stranách této linie, ale zadní noha od ní bude dál než přední. V tomto případě přirozené ohnutí koně působí proti křivosti, která je pravému cvalu vlastní a vytváří tak relativní rovnost. Naopak v levém cvalu se obě odchylky sčítají a je vidět, že kůň jde výrazně křivý i ohnutý.“

A jak uvedl Miguel, speciálním nástrojem proti křivosti je de la Guérinièrův vynález dovnitř plec:

SauvatGueriniere.jpg

„Kůň by měl cválat v pozici dovnitř plec nejen proto, aby byl ohebnější a poslušnější, ale také proto, aby se zabránilo zlozvyku, který mají téměř všichni koně, cválat s vnitřní zadní nohou mimo linii vnitřní přední nohy… Z tohoto důvodu musí kůň cválat v pozici dovnitř plece, aby se naučil držet zadní nohy blízko u sebe a snížit záď. Když je zvíře ohebné a zbaví se tohoto falešného postoje, může snadno cválat s jednotnou zádí, což je správná forma cvalu.“

Škola jezdectví (School of Horsemanship)

A Udo Burger k tomu dodává:

„…kůň je v klusu dokonale rovný pouze tehdy, když má dostatečný kmih. Je zcela nemožné, aby byl kůň rovný při loudavém způsobu cvalu.“

Cesta k dokonalému jezdectví (The Way to Perfect Horsemanship)

A poslední slovo k tomuto tématu nechme Migueli Tavorovi:

„…v jezdectví jsou všechny záležitosti propojeny a mnohé z nich jsou důsledkem jiných. Například kůň nemůže být rovný, aniž by byl dopředný, a aby byl správně dopředný, musí být rovný.“

Drezurní principy a techniky (Dressage Principles and Techniques)

 Descentedemain-1024x740.jpg

Podobné články

Přestože cvik ustupování na holeň, a to především pokud je prováděn na stěně, je záležitost živě diskutovaná a objevují se názory, že jeho přínos je…