Malý slovníček jízdárenských figur a cviků

26. 1. 2011 Katka Lipinská Autor fotek: http://en.wikipedia.org/wiki/Riding_figures

Tématem měsíce února je předsezónní příprava a soustředění. Protože dobří trenéři nejsou jen v naší kotlince, je možné, že v tomto období využijete i někoho, kdo češtinou nevládne. Připravili jsme proto pro vás malý přehled jízdárenských figur a základních cviků nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.

Únor by asi mnoho koní nazvalo měsícem předsezónní přípravy. Pravda, mnozí už díky hale a halovým závodům začali dříve, ale od března začínají i venkovní závody, sportovní kalendář se „zahušťuje" a příprava zintenzivňuje. Proto jsme se rozhodli tentokrát v tématu měsíce věnovat sportovním jezdcům. Postupně si přečtete, co obnáší vydat se na soustředění, jak si ho vybrat a co od něho čekat. Navážeme tréninkovým plánem - zkušení trenéři budou radit, jak sestavit tréninkový plán různých koní pro různé jezdecké disciplíny a co je v předsezónní přípravě to nejdůležitější.

Začneme soustředěními, protože ta jsou v plném proudu. V tomto článku si projdeme úplný základ - drezurní figury a práci na dvou stopách, ovšem vezmeme to trojjazyčně. Dnes už totiž máme možnost využít i renomovaných zahraničních trenérů, a pokud se náhodou na podobnou akci dostanete, abyste nedopadli jako já, když jsem v listopadu vyrážela na soustředění s proslulým vídeňským drezurním mistrem (samozřejmě češtinou nevládnoucím). Večer před soustředěním nervy pracovaly naplno a já zoufale dohledávala, jak se který cvik řekne anglicky. Zbytečně, nakonec jsem samými nervy nerozuměla ani češtině.:-)

 

Základní drezurní figury

„Přímo": dokud trenér nezavelí jinak, jezdec má jezdit po obvodu jízdárny beze změny směru, dobře projíždět rohy a nikam nevybočovat.

Anglicky: full-school
Německy: ganze Bahn

kruh„Velký (dvacetimetrový) kruh": drezurní obdélník má velikost 20 x 40, resp. 20 x 60 metrů. Dvacetimetrový kruh tedy znamená kruh přes celou šířku jízdárny a polovinu, resp. třetinu její délky. Začíná zpravidla v polovině krátké stěny, následující po povelu (písmena A a C) nebo v polovině dlouhé stěny (písmena B a E). Při jízdě na kruhu se nevyjíždějí rohy a nejezdí se po stěně, pouze se jí dotýkáte. Velký kruh se jezdí do odvolání nebo do dalšího povelu, není-li řečeno jinak.

Anglicky: Large (20-meter) circle; další, různě velké kruhy se potom definují velikostmi, např. 15-meter circle (patnáctimetrový kruh).
Německy: Zirkel (je to vyloženě pojem pro velký kruh o průměru 20 m)

maly kruh„Malý kruh": Chce-li být trenér precizní, měl by definovat, jakou velikost požaduje, velikost malého kruhu totiž záleží na aktuální úrovni koně. Musí být dostatečně velký, aby jej byl kůň schopen projet rovnoměrně ohnutý a bez ztráty kmihu. Zatímco pro koně na úrovni Z je „malý kruh" desetimetrový, pro koně na úrovni T se jedná o kruh šestimetrový. Je možné jej provádět kdekoli na stěně i na střední čáře, dle určení trenéra.

Anglicky: Volte, jedná-li se o opravdu malý kruh, tj. šestimetrový, jinak opět definováno velikostmi, např. 10-meter circle (desetimetrový kruh).
Německy: Volte (např. 15-Meter-Volte, 6-Meter-Volte atd.)

osmicka„Kruhy změnit" (osmička): Používá se zpravidla při ježdění na velkých kruzích. Jezdec, jedoucí na velkém kruhu v bodě X (v případě malého obdélníku) opustí stávající kruh a najede na velký kruh na druhou ruku. Platí zásady ježdění na velkých kruzích. Na velkém obdélníku je možno použít variantu „sněhulák".:-) Kruhy změnit lze jezdit i s desetimetrovými kruhy, pak se většinou jezdí napříč jízdárnou a kruhy se mění na střední čáre.

Anglicky: Figure-eight
Německy: aus dem Zirkel wechseln

diagonala„(Dlouhou) diagonálou změnit směr": základní povel pro změnu směru.
Dlouhá diagonála začíná v prvním písmeni po krátké stěně (tj. K, H, M nebo F) a končí v posledním písmeni před protějším rohem (tedy tatáž písmena). Na diagonále by měl být kůň rovný a ta by měla procházet středem jízdárny, tedy písmenem X.

Anglicky: Across the long diagonal
Německy: durch die ganze Bahn wechseln

kratka diagonala„Krátkou diagonálou změnit směr": Nevyužívá se tak často a začíná stejně jako dlouhá diagonála, tedy v prvním písmeni za rohem. Končí ale v polovině protější dlouhé stěny, tedy v písmeni B nebo E.

Anglicky: Across the short diagonal
Německy: durch die halbe Bahn wechseln

oblouk„Obloukem změnit směr": další možnost změny směru při ježdění po celé jízdárně. Jezdec vyjede ze stěny na malý kruh, ale nedokončí jej a pokračuje na stěnu na druhou ruku. Výsledná figura má tvar kapky. Správně provedený oblouk nepřesáhne střední čáru, ale dotkne se jí a na délku odpovídá polovině jízdárny - tedy začínáme-li před rohem, končíme v polovině dlouhé stěny. Tento cvik se často pojí se stranovou prací - ustupováním na holeň nebo polovičním překrokem.

Anglicky: Half-volte to wall
Německy: aus der Ecke kehrt (nebo Kehrvolte či Kehrwendung, popřípadě se uvádí i průměr, např. 10-Meter-Kehrvolte)

v kruhu zmenit smer„V kruhu změnit směr": Tato varianta bývá využita, když jezdec jezdí na velkém kruhu a chce změnit směr bez opuštění kruhu (tedy bez narovnání koně). Skládá se ze dvou desetimetrových půlkruhů a linie prochází středem velkého kruhu. Může být prováděn kdekoli na velkém kruhu. U méně pokročilých koní a jezdců je vhodnější používat pro změnu ruky cvik „obloukem z kruhu ven změnit směr".

Anglicky: Through a circle
Německy: durch den Zirkel wechseln

vlnovka„Vlnovka o třech/čtyřech obloucích": další ze základních ohýbacích cviků. Skládá se z půlkruhů (jejich velikost určuje počet oblouků a délka jízdárny) a rovných linií, kůň tedy střídá ohnutí a narovnání. Nesmí být hranatá, nemá rohy a nejezdí se při ní po stěně. V případě sudého počtu oblouků lze jejím prostřednictvím změnit směr.

Anglicky: A three/four-loop serpentine
Německy: Schlangenlinie durch die Bahn mit drei/vier Bogen

od steny ke stene„Od stěny ke stěně": při tomto cviku nejedeme až na protější dlouhou stěnu, ale vyjedeme pouze ke střední čáře a poté se vracíme zpět na stěnu. Vrchol oblouku je tedy v X, 5 metrů od stěny. Tento cvik je možno dělat i dvakrát na dlouhé stěně, pak je vrchol každého oblouku pouze 2,5 metru od stěny a dlouhé stěny se mezi oblouky dotýkáme v polovině (písmeno B nebo E).

Anglicky: Shallow loop, single serpentine
Německy: einfache Schlangenlinie na der langen Seite (doppelte Schlangenlinie je dvojité od stěny ke stěně)

ze stredu„Ze středu": Cvik, kterým začíná každá drezurní úloha a postrach jezdců, kteří neumějí jezdit rovně. V písmeni A nebo C jezdec opustí stěnu a jede přímo do písmene v polovině protější krátké stěny (tedy opět A nebo C). Nesmí se odchýlit ze střední čáry a musí projet středem jízdárny (písmenem X). Po napojení na stěnu je možno buďto pokračovat na stejné ruce nebo změnit směr.

Anglicky: Down the center line (without) changing directions
Německy: durch die Länge der Bahn wechseln (nebo durch die Länge der Bahn geritten, pokud se směr nemění)

„Půl jízdárny": Při tomto cviku jezdec opustí dlouhou stěnu v polovině (tedy v písmeni B nebo E a jede přímo do poloviny protější dlouhé stěny (B nebo E). Je možno buďto pokračovat na stejné ruce, nebo prostřednictvím tohoto cviku změnit ruce.

Anglicky: Half school (without) changing directions
Německy: durch die halbe Bahn wechseln (nebo durch die halbe Bahn geritten, když se směr nemění)

 

Práce na dvou stopách (work on two tracks, lateral movements)

Ustupování na holeň: Nejjednodušší cvik z práce na dvou stopách, kůň se pohybuje dopředu a do strany, končetiny se kříží. Kůň je rovný, resp. mírně ohnutý proti směru pohybu. Lze jej provádět podél stěny, ke stěně (ze střední čáry) či na kruhu.

Anglicky: leg-yield
Německy: Schenkelweichen

Dovnitř plec: Kůň je sestaven dovnitř, ohnutý kolem vnitřní nohy jezdce, kráčí na třech (nebo čtyřech) stopách. Vnitřní zadní noha podšlapuje pod tělo a nese více váhy (zadní nohy kráčejí rovně).

Anglicky: shoulder-in
Německy: Schulterherein

Plec vpřed: Počáteční varianta dovnitř plec, kdy kůň ještě nedokáže nést na vnitřní zadní noze tolik váhy, úhel od stěny je menší.

Anglicky: shoulder-fore
Německy: Schultervor

Dovnitř záď (travers): Kůň je sestaven dovnitř (ve směru pohybu) a taktéž záď kráčí dovnitř, takže kůň jde na čtyřech stopách (úhel ke stěně je 30°).

Anglicky: haunches-in (travers)
Německy: Kruppeherein (Travers)

Kontra dovnitř záď (renvers): Kůň je opět sestaven ve směru pohybu, ale zádí ke stěně jízdárny, pohybuje se opět na čtyřech stopách.

Anglicky: haunches-out (renvers)
Německy: Kruppeheraus (ale to se snad ani nepoužívá, používá se Renvers)

Poloviční překrok (traverzála): Kůň se pohybuje dopředu a do strany, končetiny se kříží. Kůň je ohnutý ve směru pohybu.

Anglicky: half-pass
Německy: Traversale

Základy chody, přechody, obraty...

česky anglicky německy
pracovní klus/cval working trot/canter Arbeitstrab/Arbeitsgalopp
shromážděný klus/cval collected trot/canter versammelte Trab/Galopp
střední klus/cval medium trot/canter Mitteltrab/Mittelgalopp
prodloužený klus/cval extended trot/canter starke Trab/Galopp
volný krok free walk freie Schritt
přechod transition Übergang
poloviční zádrž half halt die halbe Parade
zádrž halt die ganze Parade
zastavení halt Halten
couvání rein back Rückwärtsrichten
kontracval counter-canter Außengalopp
jednoduchá změna cvalu (přes krok) simple change of lead at canter einfache Galoppwechsel
změna cvalu přes klus change of lead through the trot Galoppwechsel über den Trab
letmá změna (přeskok) flying change fliegende Galoppwechsel
obrat okolo zádě the turn on the haunches Hinterhandwendung
(půl)pirueta (half-)pirouette (halbe) Pirouette
dlouhá otěž long rein lange Zügel

 

Podobné články
Autorka Anika Vogt a její ryzka Dshamilja si focení náramně užívaly. Drezurní klisnu s výkonností S nerušil ani dron

Trénink s kavaletami je super, ale jednoduché řady jsou za chvíli prostě nudné. S tím je teď konec, protože našich deset kombinací jsou všestrannými…

Když nemáte přesný směr, nemáte nic, říká trenér Richard Hinrichs a nabízí tipy, jak přesně vědět, kam chcete jet - ať už při běžné jízdárenské práci…