Jak dosáhnout shromáždění

28. 1. 2024 Miguel Tavora Zdroj: The Horse Magazine

Miguel Tavora v článku The Horse Magazine radí, jak se dopracovat ke shromáždění pomocí stranové práce.

Aby mohl kůň začít s prací ve shromáždění, musí být uvolněný, pružný, dopředný, rovný a aktivní, mít dobrou rovnováhu a kmih. Všechny tyto kvality většinou stranová práce pomáhá rozvíjet.

InHand.jpg

        Ilustrace jsou od Miguelova učitele Nuno Oliveiry a od Jeana Louise Sauvata

OpenerMiguelGrace.jpg

        Jezdkyní je Miguelova žačka Grace Kay

Se stranovou prací obvykle začínám ve výcviku velmi brzy, dokonce ještě před tím, než se na koni začne jezdit. 

Když kůň umí pracovat na lonži s uzdečkou, obnoskem, sedlem a vyvazovacími otěžemi, začínám ho ze země učit první kroky stranové práce. Začnu například na levou ruku, lonž držím v levé ruce asi deset až patnáct centimetrů od uchycení k obnosku, v pravé ruce držím drezurní tušírku namířenou na střed stehna koně, kterého se jemně dotýkám, aby kůň od bičíku odstoupil. Pokud se kůň snaží pohybovat jen dopředu, což běžně nastane, zabráním mu v tom pomocí obnosku a znovu se ho dotknu tušírkou. Když tuto práci zvládá, mohu toto cvičení provádět s otěžemi v ruce.

MiguelTurn.jpg

Je důležité, aby se kůň při veškeré stranové práci na ruce pohyboval dopředu a do strany. Proto vodiči doporučuji, aby vždy couval a nešel tak proti koni. Tuto práci dělám na obě ruce, přičemž strany často střídám. 

První stranovou lekci, kterou učím pod sedlem, je dovnitř plec. 

Obvykle nepoužívám ustupování na holeň, protože nesouhlasím se stranovou prací bez ohnutí. 

TurnPic1.jpg

Začínám v kroku na malém kruhu kolem mé vnitřní holeně, je to takový druh dovnitř plece na dvou až třímetrovém kruhu. Při této práci je velmi důležité, aby se kůň pohyboval více dopředu než do strany.

TurnRight.jpg

Musím vidět, že se vnější plec pohybuje dopředu, nikdy ne do strany. Toto cvičení budu používat neustále na začátku každé lekce, abych dosáhl tří věcí: aby se kůň ohýbal kolem mé vnitřní holeně, na vnější otěži a na přilnutí. 

Turn3.jpg

Po předchozí práci na ruce se kůň obvykle tento cvik naučí a provádí ho velmi snadno. 

Než požádám o stranovou práci v kroku, ujistím se, že mám jisté přechody nahoru a dolů v rámci klusu. 

Z vysezeného pracovního klusu přejdu na několik kroků do středního lehkého klusu a pak zase zpět do vysezeného pracovního klusu, přičemž je často střídám. Také se ujistím, že mám jisté přechody k klusu do kroku a zpět do klusu. Když je kůň připravený začít se stranovou prací v klusu, jezdím na dvacetimetrovém kruhu v pracovním klusu. Zvýším ohnutí a vnitřní nohou na podbřišníku požádám o několik kroků plece dovnitř. Když kůň poslechne, začnu vysedávat a prodloužím klus, přičemž stále pokračuji na kruhu a odměním ho hlasem a poplácáním. 

Desetimetrové kruhy, dvacetimetrové kruhy, pracovní klus, lehký klus, přidání v klusu, dovnitř plec, to je koktejl, který vede k pružnosti. 

Je velmi důležité udržovat správnou velikost kruhu, aby kůň nevybočoval ven. Kruh si dobře naplánujte a buďte přitom velmi přesní. 

Po jednom nebo dvou kruzích v lehkém delším klusu cvičení zopakuji. Pokud kůň reaguje dobře, mohu začít žádat o cvik častěji a později zvýšit počet krok v pozici plece dovnitř. Dalším krokem je přejít z dvacetimetrového kruhu na desetimetrový, abych si potvrdil vliv mé vnitřní holeně, kterou tlačím do vnější otěže, zatímco záď kontroluji vnější holení. 

Pokud kůň tuto práci provádí jistě, začnu přecházet z dovnitř plece na kruhu na kontra dovnitř plec u stěny, čímž opět v této fázi tréninku zlepšuji ohebnost, poslušnost a angažovanost. 

Práci ukončím plecí dovnitř na kruhu a z kontra dovnitř plece přejdu do lehkého klusu na dvacetimetrovém kruhu se sníženým krkem, jinými slovy kulatě a dolů. Když kůň tyto cviky dělá dobře, je připravený začít se učit dovnitř plec podél stěny.

Circle.jpg

        Kůň by neměl natahovat krk dolů, ale měl by vyklenout a prodloužit horní linii krku

Při přípravě na dovnitř plec podél stěny požádám koně o několik přechodů na dvacetimetrovém kruhu. Přechody z vysezeného pracovního klusu do středního klusu a zpět do pracovního, stejně jako o přechody z klusu do kroku a zpět do klusu. To mi zajistí kmih a poslušnost na poloviční zádrže s pevným, ale měkkým kontaktem. 

Musíte mu dát krk do pozice, kde cítíte větší pružení ve hřbetu. Neblokujte ho rukama, ale donuťte ho, aby se víc poddal. Přiberte a nabídněte, udržujte týl ohnutý a pak požádejte o plec dovnitř.

Po dokončení této úvodní práce pak pokračuji na desetimetrový kruh v druhém rohu krátké stěny. Při návratu do rohu udržuji vnitřní holení ohnutí a kontroluji do vnější otěží, vyvedu plece trochu dovnitř a oběma holeněmi udržuji pohyb dopředu. 

V této pozici plece vpřed se posunuji několik kroků podél stěny. Abych koně odměnil za dobré kroky, udělám desetimetrový kruh, pochválím ho a přejdu do kroku. 

Když si je kůň v tomto cvičení jistý, nejprve zvýším počet kroků a když cítím, že to zvládne, aniž by ztratil rovnováhu, pak zvyšuji úhel od stěny do pozice dovnitř plec. 

Používám cviky, aby se kůň stal poddajný a lehký a abych mu pomohl najít sebenesení.

Samozřejmě nesmíte zapomínat, že všechna cvičení jsou užitečná pouze tehdy, pokud se provádějí správně. Musíte cítit, že plec dovnitř zlepšuje ohebnost koně, angažovanost, kmih a že dává určité shromáždění. Že jde váš kůň korektně víte, pokud je schopný udržet stejný rytmus, stejný kontakt a nesnaží se měnit svůj rámec ani rovnováhu. 

Jako vždy, když koně učíte něčemu novému, musíte mít na paměti staré rčení: žádej často – očekávej málo a štědře odměňuj. V kontextu cviku plec dovnitř to znamená, že ze začátku je podstatné získat v pozici dobré kroky. Neměli byste jich žádat příliš mnoho, ale měli byste je požadovat často. 

Jakmile provádí kůň dovnitř plec správně, je připravený na pokročilejší stranovou práci. Při té se snažíme rozvíjet větší shromáždění. 

Podobné články
Autorka Anika Vogt a její ryzka Dshamilja si focení náramně užívaly. Drezurní klisnu s výkonností S nerušil ani dron

Trénink s kavaletami je super, ale jednoduché řady jsou za chvíli prostě nudné. S tím je teď konec, protože našich deset kombinací jsou všestrannými…

Když nemáte přesný směr, nemáte nic, říká trenér Richard Hinrichs a nabízí tipy, jak přesně vědět, kam chcete jet - ať už při běžné jízdárenské práci…