Co vám může říci fotografie?

30. 1. 2024 The Horse Magazine Autor fotek: Roslyn Neave

Co je a co není správně? Je problém, když je na fotografii kůň kousíček za kolmicí? A co rozklad klusu a cvalu? Je rozdíl, zda je narušen diagonální pohyb a na zem dopadne napřed zadní noha, nebo je toto narušení vždycky špatně? Přečtěte si, co na to říká drezurní expert Johan Hamming.

Jezdci jsou fotografiemi posedlí, a mají k tomu dobrý důvod: fotografie jsou pohledem do správnosti výcviku koně a jezdce a jen velmi zřídka dobrá fotografie lže. Pokud to na fotografii vypadá dobře, je slušná šance, že je výcvik vedený správně – a naopak. Abyste si mohli potrénovat rozlišovací schopnosti, obrátili jsme se na holandského mistra Johana Hammingu, který pro nás analyzoval tyto fotografie jezdkyně Jennifer Sekreve, pořízené Roslyn Neave.

„Když je kůň za kolmicí a k tomu rozpojil svaly horní linie, pak máš velký problém. Tato ztráta spojení svalů horní linie způsobuje, že ztratí zadní nohy. Pak nepostupujete správně.“

„Na tomto obrázku toho můžete hodně vidět. Kůň nese váhu na pravé zadní noze. Cval je standardně třídobý chod. Tady ale také vidíte, že vnitřní zadní noha bude o dva nebo tři centimetry dřív na zemi před vnější přední nohou. Důvod, proč je diagonální pohyb trochu narušen, zhruba o dva nebo tři centimetry, je zvednutí koně v kohoutku. Vidíte to na fotografii také, kůň má kohoutek o pět až deset centimetrů výš než záď. V tuto chvíli kůň nese větší váhu na zadních nohách, a proto se diagonální pohyb trochu naruší tím, že jeho vnitřní zadní noha dopadne na zem o dva nebo tři centimetry dříve (tzv. pozitivní rozklad chodu – pozn. překl.). Často vidíme koně, dokonce i v Grand Prix, kteří dopadají nejprve vnější přední nohou diagonálního páru a potom teprve vnitřní zadní (tzv. negativní rozklad chodu – pozn. překl.). To jsou koně krátcí v krku, s propadlým kohoutkem, a proto dopadají nejprve vnější přední nohou. To je špatně! A je to vidět i na uších a očích a hubě. Tenhle kůň by mohl být ještě trochu víc napřímen v krku, trochu – ale má dobré, stálé přilnutí, a co je důležité, je ten kohoutek výše než záď.“

Komentář fotografa – všimněte si úhlu spěnek v tomto protahovacím cvičení 

„Mezi shromažďováním nechte krk snížit – dál, hlouběji, delší otěž, nechte ho trochu se protáhnout. Nechte ho ale, ať se sníží sám, nestahujte ho dolů, navoďte situaci, ve které kůň chce uvolnit své tělo a spustit krk…“

„Nespěchejte, dejte si čas, aby byl váš kůň uvolněnější, jen tak se může opravdu správně shromáždit.“

„Tady je kůň více v závodním držení. Líbí se mi na něm, že levá přední noha je před tělem, protože kůň je před holení a jde dobře od zádi. Pro drezurní trénink je velmi důležité, aby kůň vždy cítil, že může jít kupředu. Je také pěkný v horní linii, vnitřní zadní noha opět nese větší váhu než její diagonální přední noha. Nos by mohl být o něco více na kolmici.“

„Na tomto obrázku je patrná velká tendence do kopce, zejména na mladého koně, kohoutek je mnohem, mnohem výš než záď, kůň je na stálém přilnutí, na kolmici, možná by mohl být o něco výš v týle. Obzvláště důležité je, že je jeho pravá zadní noha hluboko pod tělem i pod vertikálou jezdkyně. Je blíž k zemi než levá přední noha, ale je to pořád čistý cval. Jak jsem už uvedl výše, někdy ve cvalu je diagonální, tj. vnější přední noha, dříve na zemi než vnitřní zadní noha, a pak je narušený diagonální pohyb a kůň není v rovnováze. Zde vidíte, že vnitřní zadní noha se zvedá na velmi krátkou chvíli a dopadá na zem dříve, proto je kůň tak do kopce.“

„Nohosled ve cvalu má být takový, že napřed dopadá vnější zadní noha, pak diagonální pár (vnitřní zadní s vnější přední společně – pozn. překl.) a nakonec vnitřní přední noha. Ale když je diagonální pohyb trochu narušený, protože vnitřní zadní noha je nad zemí jen krátkou chvíli a dopadá na zem dříve, pak máte nejlepší cval, jaký existuje.“

„Kůň za kolmicí není problém, pokud ho můžete natáhnout, zůstává spojený přes hřbet a následuje vaši ruku. Není to problém, když přitom ohýbá a podsazuje zadní nohy a nese na nich váhu. Pak ho můžete ještě trochu natáhnout a snížit mu krk – ale POUZE pokud máte přilnutí.“

Udržení přilnutí i v protažení a zadní kopyto je stále dříve na zemi.

„Když je ale kůň za kolmicí a k tomu rozpojil svaly horní linie, pak máte velký problém. Tato ztráta spojení svalů horní linie způsobuje, že ztratí zadní nohy. Pak nepostupujete správně.“

Podobné články

Čtenářce časopisu Cavallo Nicole Junga se s jejím haflingem ve cvalu nedaří, protože po nacválání valach zpravidla začne prchat nebo z něj hned…

Čtenářka německého časopisu Cavallo doufala, že problém s vyplazováním jazyka její klisny Rubi dokáže nějak vyřešit sama. Vyzkoušela všechno možné,…