Pár tipů, jak správně krmit hříbata

30. 11. 2023 Clair Thunes, Kristen M. Janicki Autor fotek: Ines Meier / Adobe Stock Zdroj: The Horse

Dost možná právě řešíte problematiku související s výživou svých letošních odchovů. Mnoho hříbat má odstav před sebou nebo jím prošlo před několika málo týdny.

Přinášíme tedy překlad odpovědi na otázku týkající se výživy odstávčat, na který odpovídá mezinárodně uznávaná odbornice na výživu, paní Clair Thunes PhD, a dále několik tipů, které zpracovala výživová poradkyně paní Kristen M. Janicki, MS, PAS.

Dotaz:

Právě jsme koupili hříbě. Přivezeme si ho ke konci listopadu, až bude odstaveno od matky. Máte doporučení, čím ho máme krmit?

Odpověď:

Gratulujeme! Koupě odstávčete s sebou přináší mnoho zábavy a zároveň vám dává možnost být součástí života vašeho koně od jeho nejútlejšího věku. Spolu s tím však přichází velká zodpovědnost. Přestože všechna obecná pravidla, kterými se ve výživě koní řídíme, jsou stejná jak pro dospělé koně, tak i pro hříbata, existuje několik důležitých bodů, na které je třeba v souvislosti s výživou hříbat pamatovat.

Snad vůbec nejdůležitější je skutečnost, že přestože jsou hříbata v porovnání s dospělými koňmi malá, mají odstávčata mimořádně vysoké nutriční požadavky. Může za to jejich intenzivní růst. Podle Národní rady pro výzkum výživových potřeb koní (National Research Council‘s Nutrient Requirements of Horses) potřebuje odstávče, jehož předpokládaná váha v dospělosti je 500 kg, přijmout 16,5 Mcal využitelné energie a 676 g bílkovin za den. Pro představu – dospělý kůň v běžné zátěži, který váží kolem 500 kg, potřebuje přijmout 16,7 Mcal využitelné energie a 630 g bílkovin denně. Takže navzdory tomu, že odstávče nemusí ještě vážit ani 225 kg, měl by být jeho denní příjem kalorií a bílkovin stejný jako u dospělého koně, jehož hmotnost je dvojnásobná.

Většina hříbat se odstavuje obvykle v rozmezí čtyř až šesti měsíců. Během prvních několika měsíců svého života se hříbata živí převážně mlékem klisny. Od čtyř měsíců pak začínají přijímat i jiný typ potravy, následně dochází u klisny ke zpomalení tvorby mléka. Hříbata se často přikrmují ze žlabů svých matek, i proto se jim chovatelé snaží nabízet jadrné krmivo.

Kolem šestého měsíce jsou již hříbata nezávislá na matce a jejich zažívací systém je schopen zpracovat různorodé typy krmiva. Zadní trávicí trakt hříběte po narození neobsahuje všechny bakterie potřebné k trávení, a proto nejsou hříbata zpočátku schopna využít kompletní krmné směsi, tak jako toho jsou schopni dospělí koně. S věkem se funkčnost trávicího traktu hříbat zvyšuje, ale plnohodnému energetickému příjmu z jadrného krmiva brání skutečnost, že hříbata nemají ještě poměrně dlouho kompletně vyvinutý chrup. První „mléčné“ řezáky se hříbatům objeví během prvního týdne jejich života, v následujících několika měsících se prořezávají další zuby. Během několika prvních týdnů rovněž vyrostou první třenové zuby (premoláry). Až ve stáří 9 - 15 měsíců začínají růst stoličky. Právě kvůli nevyvinuté zadní části trávicího traktu a absenci stoliček se já osobně snažím neodstavovat před dosažením šestého měsíce věku. Avšak ne vždy je to možné.

O zubech mladých koní jsme psali v našem seriálu Koňské zuby.

Absence stoliček a nevyvinutá zadní část zažívacího traktu znamená, že hříbata nejsou ještě schopna plně zpracovat tuhé, zdřevnatělé byliny z pastvin. Tudíž jedna z nejdůležitějších věcí, nad kterou je třeba se hluboce zamyslet, je právě kvalita objemového krmiva, které hříběti předkládáme. Příroda totiž "předpokládala", že v prvních měsících života budou koně spásat čerstvé, měkké traviny.

Takže pokud hříbě krmíte senem, ujistěte se, že ho zvládne skutečně dobře rozkousat. Jestliže jste dělali rozbor sena, které odebíráte, zkrmujte hříbatům jen takové, jehož ADF hodnota (pozn. překladatele - hodnota ADF se vztahuje k částem buněčné stěny, které jsou tvořeny celulózou a ligninem. Tato hodnota je důležitá, protože souvisí se schopností zvířat trávit krmivo. ADF zvyšuje schopnost trávení nebo stravitelnost krmiv snižuje) nepřesahuje 32 % obsahu sušiny. Pokud je pastvina nekvalitní, je dobrý nápad zahrnout do krmné dávky vojtěšku, protože ta je velmi bohatá na bílkoviny a vápník, které jsou velmi významné pro správný růst a vývoj hříběte.  Abyste zachovali vhodný poměr vápníku a fosforu, měl by příjem vojtěšky být menší než 50 % z celkového příjmu objemového krmiva, ideálně 25-30 %. 

Co se týče jadrného krmiva, existují různé názory. Tradičně se krmí 0,45 kg jádra na každý měsíc věku. To znamená, že šestiměsíční odstávče by mělo dostávat asi 2,7 kg jádra. Osobní zkušenosti mě vedou k přesvědčení, že mnoho odstávčat sportovních plemen koní se ale dobře vyvíjí na kvalitním krmivu, které se skládá z minimálního množství obilovin.

Co však nutně mladí koně potřebují, je zdroj kvalitních bílkovin, dostatek lyzinu pro podporu růstu, minerálních látek a vitamínů. Mléko klisen je poměrně chudé na zinek a měď, takže dokud hříbě nemůže samo doplňovat tyto prvky z krmiva, využívá zásoby, které si jeho organismus nahromadil v období prenatálního vývoje. Nicméně asi ve čtyřech měsících už je nutné, aby hříbě tyto stopové minerály přijímalo v krmivu, protože uložené zásoby přestávají stačit. A zatímco krmné směsi jsou navrženy tak, aby strava byla vyvážená, u píce lze tohoto stavu docílit jen s obtížemi.

Pokud tedy vaše hříbě roste bez problémů jen na základě zkrmování kvalitních pícnin, a není nutné ho přikrmovat jadrným krmivem, doporučuji se poohlédnout po kvalitním bílkovinném výživovém doplňku. Ten je možné zkrmovat samostatně nebo spolu s malým množstvím jádra. Tak zajistíte splnění všech nutričních požadavků hříběte.

Pracovala jsem s mnoha hříbaty, především pak s méně náročnými plemeny, která se dobře vyvíjela pouze na kvalitním senu a výživovém doplňku. Nicméně hříbata jiných plemen nebo ročci, které jejich majitelé plánují brzy prodat, mohou potřebovat doplnit kalorie, které jim poskytnou komerčně vyráběné směsi a krmiva.

Ať už své hříbě krmíte čímkoliv, snažte se dávky zvyšovat postupně a změny zavádějte pomalu. Tím zabráníte vzniku a rozvoji vývojových ortopedických onemocnění, fyzitidy a jiných ortopedických poruch. Z tohoto důvodu doporučuji hříbě krmit už před odstavem, aby si co nejvíce zvyklo na stravu, kterou bude přijímat po odstavu. Odstav je stresující pro hříbě i klisnu, bez ohledu na způsob, jakým je prováděn. Nové typy krmiv, které hříbě až do odstavu neznalo, k tomuto stresu rovněž významně přispívají. Pokud hříbě několik týdnů před odstavem naučíte přijímat stejný typ krmiva, které bude dostávat po odstavu, ušetříte si spoustu možných problémů souvisejících s příjmem potravy a zároveň snížíte riziko nežádoucích změn v růstových křivkách.

Postup při koupi hříběte je stejný jako u dospělého koně. Od chovatele zjistěte, čím bylo hříbě krmeno, a tímtéž krmivem hříbě krmte alespoň do doby, než odezní stres z odstavu, transportu a změny prostředí. Pokud vaše odstávče bylo krmeno senem, zkuste požádat chovatele o odprodej jednoho z jeho balíků, aby přechod do nového prostředí byl co nejjednodušší. Se svým veterinářem konzultujte možná opatření, která by mohla zabránit vzniku žaludečních vředů, které u odstavených hříbat bohužel často vznikají.

Pro hříbě je pak samozřejmě nejvhodnějším prostředím pastvina. Ta poskytuje nejen vhodný zdroj živin, ale i dostatek prostoru k pohybu, který má zásadní význam pro zdravý vývoj pohybového aparátu. Kontakt a interakce s ostatními koňmi na pastvině má také klíčový význam pro správný sociální vývoj odstávčete.

Vezmete-li na zřetel všechny výše zmíněné faktory, pak poskytnete vašemu hříběti maximální šanci na zdravý a šťastný život nejen v této rané fázi jeho vývoje, ale i ve všech následujících.

fohlen-01.jpg

Pět tipů, jak krmit ročky

Kristen M. Janicki, MS, PAS: 5 tips for Feeding Weanlings

Několik tipů, jak krmit hříbata v rizikovém období od odstavu až do stáří jednoho roku věku, přináší v časopise The Horse i paní Kristen M. Janicki, MS, PAS. Kristen pracuje jako výživový poradce v oblasti péče o sportovní koně, pro společnost Mars Horsecare, USA, Inc. a Buckeye Nutrition.

Mladí koně jsou považováni za odstávčata od doby, kdy jsou odděleni od svých matek, až do jednoho roku věku. Toto období je v životě mladého koně kritické a výživa v něm hraje důležitou roli. Zde je pět důležitých bodů, které je třeba vzít v úvahu při krmení odstávčete.

Nutriční požadavky

V období od odstavu až do okamžiku, kdy končí svůj první rok života, mají mladí koně nejvyšší nutriční požadavky ze všech etap svého vývoje. Ročci by měli přijmou přibližně 3 % své tělesné hmotnosti (v sušině) za den. Klíčovými složkami výživy jsou:

Energie:

Ročci potřebují pro svůj růst a vývoj energii. Hříbata, která dostávají příliš energetické krmivo, rostou příliš rychle. Pokud dostatečný přísun energie nemají, jejich růst se zpomalí. Oba dva tyto scénáře mohou vést ke vzniku a rozvoji závažných vývojových ortopedických poruch. Pokud nemáte jasno v tom, jak sestavit krmnou dávku vašeho hříběte a kolik energie má tato dávka obsahovat, obraťte se na veterinárního lékaře nebo odborníka na výživu.

Bílkoviny:

Vysoce kvalitní bílkoviny jsou nezbytné pro správný vývoj svalů, vazů a tkání. Dostatek bílkovin v krmné dávce má tedy zásadní význam.

Následující rovnice může pomoci určit ideální množství bílkovin v krmné dávce na den.

Požadované množství surového proteinu (CP) v gramech = (tělesná hmotnost v kilogramech x 1,44) + (průměrný denní přírůstek x 0,2) / E) / 0,79.

V této rovnici 1,44 znamená počet potřebných gramů na kilogram tělesné hmotnosti a E (účinnost využití dietních bílkovin) se odhaduje na 50 %, takže za to připojíme 0,5. Většina mladých koní, kteří by v dospělosti měli mít hmotnost okolo 500 kilogramů, bude tedy ve věku šesti měsíců potřebovat asi 675 gramů bílkovin v denní krmné dávce.

Výzkumy prokázaly, že dieta s nízkým obsahem dvou esenciálních aminokyselin - lyzinu a threoninu způsobí zpomalení růstu a snížení využitelnosti krmiva u mladých, rostoucích koní. Lyzin by měl představovat v krmné dávce odstávčete jen něco málo přes 4 % celkového množství bílkovin. Ačkoliv výzkumy naznačují, že přítomnost esenciální aminokyseliny threoninu je důležitá pro růst odstávčat, Národní rada pro výzkum dietní požadavek na jeho obsah v krmné dávce nestanovila. Přesto je velmi důležité zajistit, aby krmivo po odstavu obsahovalo kvalitní zdroj bílkovin a to včetně odpovídajícího množství lyzinu a threoninu.

Minerály:

Ročci potřebují, aby jejich krmná dávka obsahovala dostatečné zdroje minerálů. Zvláště těch, které se podílejí na kvalitě vývoje kostí (vápník, fosfor, zinek a měď) a jsou nezbytné pro růst. Musíme ale zajistit, aby nedocházelo ke vzniku vývojových ortopedických onemocnění a poruch. Doporučuje se tedy při stanovení ideální krmné dávky odstávčat intenzivně spolupracovat s veterinárním lékařem či odborníkem na výživu.

Individuální přístup ke každému koni

Bez ohledu na plemeno nebo pohlaví by každé odstávče mělo být individuálně sledováno a krmeno podle svých potřeb a požadavků. Krmení každého mladého koně na individuální bázi vám umožní nejen držet náklady spojené s výživou na nejnižší možné úrovni, ale také sestavit nejlepší možný výživový plán pro dané konkrétní zvíře.

Stres a snížení příjmu krmiva

Odstav je pro mladého koně extrémně stresující. Stres je obvykle doprovázen snížením denního příjmu potravy (nechutenství) a zpomalením růstu. Proto je vhodné podávat hříbatům v období odstavu skutečně vysoce kvalitní objemové, ale i koncentrované krmivo (jádro).

Pohyb

Výzkumy prokázaly, že ročci potřebují pro správný růst a vývoj dostatek pohybu. Vědci se domnívají, že pohyb stimuluje a reguluje růst kostí a svalů a je tedy pro vývoj mladých koní nezbytný.

Vedení záznamů

Aby se snížilo riziko vzniku a vývoje ortopedických onemocnění, které souvisí se změnami v růstových křivkách hříbat, jež se běžně vyskytují po odstavu nebo v jiných obdobích stresu, lze hříbata od narození měřit a vážit a vést si o těchto údajích záznamy. Průměrný denní váhový přírůstek, výška v kohoutku, výška kyčelního kloubu jsou míry, které se u mladých koní sledují. Pokud monitorujeme tyto údaje na týdenní bázi, můžeme cíleně nastavit krmnou dávku tak, abychom změny v růstových křivkách minimalizovali.

Odstav je důležité období v životě mladého koně především kvůli zvýšeným požadavkům na energii, kvalitu a množství bílkovin a minerálů. Krmte každé odstávče individuálně tak, abyste byli schopni v tomto kritickém období ovlivnit jeho správný růst a vývoj. Zajistěte hříbatům dostatek pohybu, aby se ideálně stimuloval jejich růst.

Články byly převzaty z magazínu The Horse.

Podobné články

Pokud dojde na diskusi týkající se odměňování a chválení nervózních a vystrašených koní, pak se tábory ve svých názorech prakticky vždy zásadně…

Je vaše seno starší než šest měsíců? Pak mohlo dojít ke ztrátě některých významných živin.