Z archivu Jessicy Jahiel - úvodní slovo

Po domluvě s autory tohoto serveru jsem se rozhodla zveřejnit překlady vybraných problémů, které řešila Dr. Jahiel. Myslím si, že se jedná o velice kvalitní texty a měly by být přístupné i těm, kteří neovládají angličtinu natolik, aby si je přečetli v originále. V češtině se bohužel nic podobného nevyskytuje, o to jsou pro nás její rady cennější.

Všechny články jsou přeloženy a budou zveřejněny se svolením Dr. Jessicy Jahiel.

Sice předpokládám, že to pro většinu z vás není zapotřebí, ale přesto úvodem několik slov o Jessice Jahiel.
Dr. Jahiel je v Americe velmi známou trenérkou, instruktorkou a autorkou knih a článků o ježdění a vztahu ke koním. Vyučuje a trénuje podle klasických drezurních zásad. Snaží se pomáhat jezdcům, aby měli dobrý vztah ke svým koním, aby pro ně ježdění bylo potěšením a ne mukami. Její způsob tréningu je založen na navázání a podpoře komunikace mezi jezdcem a koněm. Součástí tohoto přístupu je i pohled na problém koňskýma očima.
Pořádá přednášky o vztahu člověka a koně, drezúře a parkúrovém skákání, věnuje se tréningu koní a přetrénování problémových koní. Její - tzv. holistický - přístup je přínosem ve všech jezdeckých disciplínách pro všechny typy a rasy koní.

Co je to holistický přístup?

(Úryvek z jejího článku Holistic Horsemanship, který najdete zde):
"....Mnoho jezdců se naučilo jezdit, ale nic o vztahu ke svému koni. Učím je uvědomovat si celého koně v celku jeho prostředí. Jak se k němu chovat mimo drezúrní obdélník, mimo těch 45 minut, co je pod sedlem, jak podmínky ve kterých žije ovlivňují jeho zdraví a chování, atd.
Vztah koně a jezdce je ovlivňován mnoha faktory: jak sedí sedlo, jaké je udidlo a jestli koni vyhovuje, jaký je jeho tréningový plán a jestli je momentálně zahřátý, atd. Zabývám se těmito tématy spolu s ježděním. Umění jezdit je pouze jednou z dovedností, potřebných k dobrému partnerství s koněm - důležitou, ale ne jedinou. Holistický přístup učí jezdce uvědomovat si každý aspekt jeho partnerství s koněm. Například, je nesmyslné snažit se zjemnění ruky jezdce, vadí-li koni používaný druh udidla, stejně tak nesmyslné je snažit se prodloužit chod koně speciálními podkovami, nebo vinit jezdce z nedostatečného používání holení, pokud koně tlačí sedlo, což má za následek jeho pomalý a opatrný pohyb, aby způsobovaná bolest byla co nejmenší... Základem toho, aby jezdec a kůň mohli snadno a spokojeně komunikovat, je odstranění veškeré bolesti a nesrozumitelnosti.
Holistický přístup je vlastně vše zahrnující přístup ke koni a jezdci. Do jednotlivých období začleňuji mnoho různých věcí, které považuji za odpovídající koni, jezdci a situaci."

!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Jakékoli neodkladné zdravotní nebo podkovářské problémy a naléhavé případy okamžitě konzultujte se svým veterinářem, příp. podkovářem. Dr. Jahiel není veterinářka a proto nebude vynášet ani potvrzovat diagnózy. Pouze vám ráda poskytne podrobné informace, vysvětlení a doporučí vhodné publikace o daném problému.

Podobné články

Mám desetiletou klisnu, kterou jsem koupil loni v září. Když ji krmíme, začne být velmi agresivní k naší druhé kobylce. Krmíme je odděleně v boxech,…

Je mi 14 let a mám svého vlastního koně. V poslední době mám pocit, že se leká úplně všeho. Třeba dlouhých stébel trávy vlajících ve větru,…