J. Jahiel: Mám svého koně nechat okovat?

Jsem dospělá, starší začátečnice a nejsem si jistá jak s kováním. Mí koně budou využíváni pouze na vyjížďky, myslíš, že je mám nechat okovat? Pokud ano, mají být okovány přední, zadní nebo všechny čtyři nohy? Jeden koník je kentucký horský kůň a ten druhý plnokrevník. Můžeš mi také poradit, jaký druh podkov?

Dotaz:
Ahoj Jessico,
čtu tvůj magazín pokaždé, takže vím, že dostanu správnou odpověď. Jsem dospělá, starší začátečnice a nejsem si jistá jak s kováním. Mí koně budou využíváni pouze na vyjížďky, myslíš, že je mám nechat okovat? Pokud ano, mají být okovány přední, zadní nebo všechny čtyři nohy? Jeden koník je kentucký horský kůň a ten druhý plnokrevník. Můžeš mi také poradit, jaký druh podkov?
Díky, Mary Finchová

Odpověď:
Ahoj Mary,
gratuluju k začátku ježdění! Podkovy jsou velmi individuální věcí, zda jsou třeba a jaký druh záleží na tvých koních, typu a kvalitě jejich kopyt, terénu, po kterém jezdíš, a také jak i jak moc jezdíš.

Mají-li tví koně kvalitní rohovinu a tvůj kovář udržuje kopyta vystrouhaná a srovnaná, možná podkovy nebudeš vůbec potřebovat, zejména pokud jezdíš jen hodinu či dvě denně na travnatém povrchu. Pokud ale koně mají kopyta měkká nebo mělká, která mají tendenci se odírat a štípat a pokud na každém z nich jezdíš několik hodin denně po tvrdých silnicích a skalnatém terénu, asi budou podkovy potřebovat. Prostě, pokud jezdíš tak dlouho, tak často nebo po tak náročném terénu, že koně by si kopyta dřív ošoupali než by jim stačila dorůstat, budeš podkovy potřebovat.

Pokud už máš dobrého kováře, promluv si s ním. Pokud ne, požádej svého veterináře, ať ti nekoho dobrého doporučí, pak mu zavolej, domluv si návštěvu a popovídejte si o kopytech tvých koníků a tvém ježdění. Dobří kováři mívají víc práce než stačí zvládat a určitě nedoporučí okovat koně, který to nepotřebuje. Pokud dobrý kovář doporučí bosého koně okovat, jistě pro to bude mít dobrý důvod, který bude ochotný vysvětlit.

Obecně řečeno, čím déle tví koně zůstanou neokovaní, tím lépe. Bosým koním se kopyta lépe prokrvují a netrpí kontrahovanými patkami, které postihují tolik koní, kteří jsou celoročně podkováni. A jsou zde i další výhody. Koně, zejména nováčci v určité oblasti nebo ti, co nesou začátečníky mohou venku klopýtnout, zašlápnout se nebo strouhnout. Kůň bez podkovy si přitom ublíží méně než okovaný. Navíc, kůň neokovaný nebo okovaný jen na přední nohy může být pouštěn do výběhu s ostatními, zatímco většina ošetřovatelů a majitelů se obává pustit společně koně okované na všechny čtyři. Koně se na sebe mohou namačkat v určitém prostoru a pokopat, zejména při krmení nebo je-li výběh malý, a riziko vážnějšího zranění je v případě podkov určitě vyšší.

Jaký druh podkov pro tvé koně vybrat, pokud je potřebují - to je něco, co musí rozhodnout spíše tvůj kovář. Budeš mít dost času to s ním probrat, protože léto teprve přichází. I pokud tví koně měli běžný zimní podkovářský režim, tj. strouhání každých osm týdnů, rohovina roste v létě mnohem rychleji a budeš nejspíš muset teď volat kováře každé čtyři nebo šest týdnů. Pozná kvalitu rohoviny a pohyb tvých koní a podle těchto dvou faktorů rozhodne, zda, kdy a jak tvé koně kovat.

Někdy jsou podkovy nezbytné pro zdraví, pohodlí a bezpečnost koně. Pokud můžeš mít své koně zdravé, spokojené a bez problémů neokované, je to výborné, ale neotálej s okováním, pokud se ukáže, že podkovy potřebují. Důležité je zajistit koním co zrovna potřebují. Pokud je máš okované, ač to nepotřebují jen proto, že někdo říkal, že "koně potřebují podkovy", je to pošetilé. Pokud je budeš mít neokované, pokud potřebují okovat jen proto, že někdo jiný řekl "nekování je přirozené a přirozené je lepší", je to pošetilé taky. Každý kůň je jiný a každá situace odlišná. Někdy lidé v tvé situaci nabízejí rady, které nezabírají, protože se hodí na jejich koně a jejich situaci - např. kůň který stojí ve stáji a pracuje v hale s měkkým povrchem - management jeho kopyt bude velmi odlišný od koně, který žije venku a je ježděn denně, rychle tvrdým, skalnatým terénem. Rada, která bude výborná pro první zvíře muže tomu druhému uškodit a naopak. Záleží na okolnostech! Tvůj kovář ti pomůže najít správnou odpověď na specifické potřeby a situaci tvých koní.

Hodně zábavy na vyjížďkách!
Jessica

*** Převzato a přeloženo se svolením Dr. Jessicy Jahiel. Originály všech dotazů naleznete na adrese:www.horse-sense.org***

Podobné články

Mám desetiletou klisnu, kterou jsem koupil loni v září. Když ji krmíme, začne být velmi agresivní k naší druhé kobylce. Krmíme je odděleně v boxech,…

Je mi 14 let a mám svého vlastního koně. V poslední době mám pocit, že se leká úplně všeho. Třeba dlouhých stébel trávy vlajících ve větru,…