ČHS vzdělává specialisty na výcvik koní

25. 2. 2021 Tým ČHS Autor fotek: archiv ČHS

Kůň je nejdůležitějším členem hiporehabilitačního týmu a jeho výběru a přípravě musí být věnována velká pozornost. Aby bylo zařazení koně bezpečné, musí být na tuto činnost cíleně vybrán a připravován. Nelze vycházet z běžné přípravy koně pro jezdecké disciplíny.

Každý obor hiporehabilitace má odlišné specifické požadavky na koně a ty se v přípravě koní zohledňují. Do přípravy koní se v současnosti, vedle klasických postupů výcviku podle jezdecké doktríny, zavádějí postupy vycházející z etologie koní, které mění pohled na komunikaci s koněm. Zařazení metod výcviku na etologickém principu představuje pro mnoho instruktorů jezdectví inovativní změnu v myšlení a koncepce práce s koňmi.

Česká hiporehabilitační společnosti se zapojila do projektu Erasmus+ KA2 - 2020-1-CZ01-KA204-078277 - Training specialists for the preparation of therapy horses for Equine Facilitated Therapies and Activities. Projekt odstartoval 1. 9. 2020 a bude ukončen 31. 8. 2023. Řeší dosud otevřenou potřebu odborného vzdělávání specialistů na přípravu hiporehabilitačních koní.

Koordinátorem projektu je Česká hiporehabilitační společnost, z.s., partnery jsou

  • TheKidsFellows-Research Group in Anthrozoology z Portugalska, 
  • Nevsehir Haci Bektas Veli University z Turecka,
  • Neigaliuju jojimo asociacija z Litvy,
  • Suomen ratsastusterapeutit ry z Finska a
  • Asociación Proyecto Caballo ze Španělska.  

Těšíme se na obohacení na základě vzájemné spolupráce, sdílení a výměny zkušeností zavedených postupů a metod prostřednictvím ukázek dobré praxe v zemích s odlišnou jezdeckou kulturou a praxí ve výcviku koní. Vzhledem k tomu, že každý partner vychází z jiných tradic a nastavení zdravotní péče, sociálních služeb, jezdecké kultury, otevírá se zde značný prostor pro vzájemnou inspiraci a obohacení.

Projekt na přípravu koní ČHS vychází ze zkušeností s projektem strategických partnerství KA 2, 2018-1-CZ01-KA204 Inovation of education in hippotherapy, který je zaměřený na vzdělávání dospělých a rozšíření kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace. Provádění hiporehabilitace patří do rukou profesních odborníků, protože pokud je realizovaná laikem, je tu velké riziko poškození zdraví uživatele služeb. Proto je potřeba mít vzdělané poskytovatele – odborníky.

Našimi partnery byly turecká univerzita Nevsehir Haci Bektas Veli University a Horse Therapy Association, která stála za tvořící se bulharskou hiporehabilitační asociací – Bulgarian Equine Therapy Association. Účast v projektu pomohla partnerským organizacím získat know-how v oblasti vzdělávání, projekt podpořil jejich aktivity s cílem získat kvalitnější a vzdělanější pracovníky v hiporehabilitaci. Díky tomu budou moci podpořit zavedení/provádění metod hiporehabilitace mnohem dříve a mohou se vyvarovat mnoha začátečnických chyb. Pro český tým bylo největším pozitivní změnou zavedení e-learningu do výuky, což umožnilo realizovat část vzdělávacích aktivit i v době opatření spojených s pandemií covid-19. Pozitivním výsledkem projektu je založení bulharské hiporehabilitační asociace Bulgarian Equine Therapy Association (BETA), která bude zastřešující organizací podporující rozvoj hiporehabilitace v Bulharsku. Pro tureckého partnera otevření nového praktického střediska hiporehablitace na univerzitě v Nevsehiru v Turecku. Dále vytvoření metodiky pro výuku hiporehabilitace a vytvořené koncepce vzdělávání pro partnerské organizace.

Kůň je součástí lidské společnosti již tisíce let. I když se v posledních stoletích výrazně proměnila jeho role, stále je pro nás důležitým pomocníkem a partnerem v mnoha činnostech, včetně těch, které souvisejí se zdravím člověka. Vytěsnění živého světa a jeho náhražka virtuálním počítačovým prostředím přineslo prokazatelné škody pro lidské zdraví. Kůň jako součást světa živých bytostí navrací člověka k přírodě a jejímu přirozenému řádu. Člověk a kůň mohou provozovat mnoho aktivit, při kterých nemusí být kůň jen spoluúčastníkem při společenských příležitostech a sportu. Je také schopen stát se také pomocníkem terapeuta při hiporehabilitaci, která představuje dlouhodobě rozvíjený způsob práce s koněm pro podporu osob se specifickými potřebami. Tuto schopnost je nezbytné podpořit odpovídajícím vzděláním a kvalifikací osob, které ji provádějí nebo školí další pracovníky – terapeuty, trenéry, instruktory, vodiče.

Podobné články

Každý majitel hiporehabilitačního koně si jednoho dne musí položit otázku: Co dělat, když můj kůň zestárne, onemocní nebo ho už práce nebaví? Tato…

Genová léčba je poměrně nová záležitost a v kombinaci s fyzioterapií a hipoterapií se zatím v celosvětovém měřítku neposuzovala

Je to již 3 roky, kdy byla poprvé v České republice podána genová léčby Zolgensma dětem se Spinální muskulární atrofií (SMA). Celkem 18 dětí ve věku…