Úvod do hiporehabilitace

5. 4. 2024 Redakce Equichannel Autor fotek: Archiv Equichannel

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. zve na kurz Úvod do hiporehabilitace. Kurz je vytvořen pro laickou i odbornou veřejnost, pro rodiče dětí se specifickými potřebami, jiné rodinné příslušníky, poskytovatele či zadavatele sociálních služeb, ale i pro všechny ostatní, kdo se chtějí něco dozvědět o hiporehabilitaci jako takové.

Cílem kurzu je seznámit zájemce o hiporehabilitaci s tím, co hiporehabilitace obnáší, jak se dělí a nabídnout jim možnost si ozkoušet některé činnosti i na vlastní kůži. 

Obsah kurzu:
 • teoreticko-praktický den - teoretická příprava a praktické ukázky a cvičení + závěrečné sdílení.

Hodinová dotace

Celkem 8 hodin výuky (tj. 1 den), z toho:

 • 4 hodiny teoretické výuky
 • 4 hodiny praktických ukázek a cvičení

Organizace kurzu - termíny

Registrace a zápis do kurzu (odeslání závazné přihlášky a uhrazení kurzovného přes e-shop ČHS) do 1. 5. 2024.

Teoreticko-praktický den proběhne u 1. kurzu v termínu 11. 5. 2024 SPV Šerm, z.s. (začátek programu je v 9:00 a konec je v 17:30). 2. samostatný kurz proběhne v termínu 3. 6.  2024 SPV Vladykův dvůr, z.s. (začátek programu je od 10:00 a konec je v 18:30). 

Obsah přednášek

 • Rozdělení hiporehabilitace
 • Účinky hiporehabilitace - na fyzickou i psychickou stránku
 • Rizika a kontraindikace
 • Jak vybrat vhodné hiporehabilitační středisko
 • Požadavky na vzdělání personálu
 • Příprava koní pro hiporehabilitaci
 • Vztahy mezi koněm a člověkem
 • Možnost vyzkoušet si roli asistent/vodič/klient v hiporehabilitaci (pozn. pro sed na koni budou mít daná střediska určité váhové limity)

Absolvent získá potvrzení ČHS o účasti na kurzu. Tento kurz neopravňuje absolventa k samostatné praxi v jakémkoliv oboru hiporehabilitace.

Cílem kurzu je ukázat, jak se v rámci hiporehabilitace dají zvyšovat sociální kompetence a seznámení s rozvojem lidí se specifickými potřebami (po fyzické i psychické stránce). 

Cena je 2.800,- Kč - místo je rezervováno až po připsání kurzovného. 

Více informací a reference získáte zde.

Podobné články

Po hlubším vhledu do problematiky Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) opět zasypávám dotazy paní Bc. Moniku Šťastnou Kohoutovou,…

V úvodním díle seriálu Kůň jako lék jsme si řekli obecně o hiporehabilitaci, zapojení koní do tohoto typu rehabilitace, včetně kritérií výběru. Také…