Spokojený kůň, kreativní kůň?

13. 10. 2021 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová

V každé druhé stáji na ně narazíte. Na šibaly, kteří fouknou přes každé dveře, branky, ať je zabezpečíte jakkoli. Někteří z těchto dárečků zvládnou i akrobacii s ručkou ohradníku. Nic jim není svaté, vždycky nás znovu a znovu „přečůrají“, zas a znovu vypečou. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to ta háďata vyvádějí? Jsou tak moc nešťastná, že se snaží „prokousat“ ven za každou cenu nebo je to tím, že už roupama neví, co by dělali?

Co myslíte? Bude aktivněji hledat a nacházet nová řešení environmentálních a sociálních výzev a problémů kůň, který má plně uspokojeny všechny své potřeby, nebo naopak ten, kterému se v naplnění jeho potřeb brání? Který z nich bude s vyšší mírou pravděpodobnosti schopen inovací – ten spokojený, nebo ten strádající? Nový vědecký výzkum přinesl překvapivé zjištění!

V rámci behaviorálních výzkumů se stále živě diskutuje o tom, zda zvířata vyvíjejí inovativní řešení především v reakci na potřeby, tj. z nutnosti, nebo zda jsou kreativnější v těch situacích, kdy jsou plně uspokojeny jejich základní životní potřeby a mají dostatek příležitostí k tomu, aby mohli rozvinout nové typy chování. Prof. Konstanze Krüger z Nürtingen-Geislingen University of Economics and Environment a kolegové Laureen Esch a Richard Byrne se právě tuto otázku pokusili zodpovědět v rozsáhlé studii věnované inovativnímu chování koní.

V rámci experimentu tým kontaktoval 632 majitelů a chovatelů koní prostřednictvím podrobného on-line dotazníku a souběžně také na internetových platformách vyhledal a následně analyzoval velké množství videí zobrazujících neobvyklé inovace a „kreativní“ chování koní. Celkem bylo v rámci výzkumu analyzováno chování 427 koní, 3 mul a 4 oslů. Data byla sbírána v období od května 2016 do dubna 2018 a ve výsledku bylo zdokumentováno 1011 případů inovativních aspektů chování koňovitých, které byly následně relevantním způsobem vyhodnoceny.

Výsledky výzkumu

Výsledky tohoto výzkumu v řadě první doložily, že počet různých typů inovací a frekvence prezentace konkrétních inovací neovlivňují individuální charakteristiky (vliv nemá pohlaví, věk, plemeno). Přestože bylo pozorováno několik typů inovací souvisejících s únikovým a potravním kontextem, jako podstatně významnější spouštěč inovativních projevů chování se ukázala vysoká kvalita welfare, pohodlí a možnost koní prožívat hry a sociální stádové aktivity – právě tyto atributy totiž inovativní chování generovaly. A to je v mnoha ohledech překvapivé!

Studie odhalila zajímavý rozpor mezi frekvencí opakujících se typů inovativního chování a počtem různých typů zjištěných inovací: první ukazuje potenciálně inovativní chování v reakci na potřebu, zatímco druhé naznačuje inovace, které se objevují v důsledku příležitostí. Koně v rámci studie vykazovali omezené spektrum zjevně cílených inovací a opakovali je s vysokou frekvencí v pro ně nepříznivých situacích (při útěku, hledání potravy, při vynucených konfliktech, nevhodné manipulaci). 

Ze získaných dat vyplynulo, že koně, kteří byli drženi v podmínkách zvláště vhodných pro daný druh – byla přítomna vysoká kvalita welfare – se projevovali zvláště inovativně. Když nebyli drženi v individuálním ustájení, ale ve skupinách a měli neomezený přístup na pastviny a ke krmivu, objevoval se u nich nejvyšší počet různorodých inovativních typů chování. Zvířata s neomezeným kontaktem s jinými koňmi měla tendenci opakovat inovativní chování častěji (obvykle více než 20krát) než zvířata s omezeným kontaktem (obvykle 11 až 20krát). Tento výsledek koreluje s již prokázaným zjištěním, že management ustájení a způsob, jak je s koňmi manipulováno, významně ovlivňuje chování a emoce koní.

Zjištěno tedy bylo:

  • Nejvyšší míru inovativního chování projevili ti koně, kteří měli každodenní neomezený přístup na pastviny – tito koně vykazovali více typů nového chování než koně, kteří měli přístup na pastvinu omezený. (GLM: N = 746, SE = 0,25, z = 2,12, p = 0,03).
  • Více inovativního chování projevili ti koně, kteří byli krmeni objemovým krmivem neomezeně, tito koně měli tendenci vykazovat více typů inovativního chování než ti, kteří měli omezený přístup k objemovému krmivu. (GLM: N = 746, SE = 0,17, z = 0,25, p = 0,8).
  • Nejvyšší míru inovativního chování projevili ti koně, kteří měli dostek sociálních kontaktů, tito koně projevili více odlišných typů inovací než koně, kteří měli sociální kontakt omezený (GLM: N = 746, SE = 0,28, z = -5,61, p <0,001).

Obrázek: Osa x ukazuje počty různých typů zaznamenaných inovací a osa y frekvenci každého čísla v populaci, přičemž 0 = 0 % a 1 = 100 % testovaných zvířat. Zelené pruhy zobrazují neomezené podmínky chovu a modré pruhy omezené podmínky chovu pro a) omezený nebo neomezený přístup ke krmivu, b) omezený přístup na pastvinu v počtu dní v týdnu nebo dni, c) trvalý nebo dočasný kontakt s jinými koňovitými, a d) individuální nebo skupinové ustájení. Statistické rozdíly mezi zelenými a modrými pruhy jsou v grafu b, c a d symbolizovány * = p <0,05 a *** = p <0,001.

Závěr

Lze tedy říci: koně produkují cílené inovace a opakují toto chování s vysokou frekvencí v reakci na naléhavou potřebu potravy a svobody pohybu nebo v podmínkách sociálního konfliktu. Rozmanitější inovace ale vymýšlí, když mají dostatek příležitostí ke hře a sociálním kontaktům a když jsou drženi v dobrých podmínkách.

Nezdá se vám to? Když se nad výsledky výzkumu trochu zamyslíme, snadno najdeme paralelu. Jestliže budete relativně chudý malopodnikatel, kupříkladu pekař, budete plést a pést housky a den za dnem splácet úvěr. S inovací přijdete až ve chvíli, kdy o vaše housky přestane být zájem. V tu chvíli vymyslíte preclík a zkusíte se tak znovu vrátit do hry, zvítězit v náročném konkurenčním boji o zákazníky. Kdo ale vymyslí lehounký nadýchaný máslový dort? Ten, kdo má nadbytek všech zdrojů, kdo si v klidu a v pohodě pohraje, má náladu, čas a prostředky i na nákladnou a velmi nejistou investici. Tedy ten, kdo bez uzardění klidně všechno stokrát spálí. Tak trochu nadneseně – jen ze spokojeného pekaře může být excelentní cukrář! :) 

Z tohoto úhlu pohledu se jeví jako docela logické, že jen ti koně, kteří mají dostatek sociálních kontaktů a kterým se daří velmi dobře, jsou schopni vykázat obzvláště vysokou míru inovativního chování. Takže – je váš kůň obzvláště kreativní? Vymýšlí pořád nějaké "ptákoviny"? Prima! Daří se mu po všech stránkách skvěle! Má dobrou náladu a dostatek prostoru i příležitostí vyzkoušet i ještě nevyzkoušené! Netruchlete, radujte se! Nemáte doma pekaře, ale cukráře! :D

 

Použité zdroje

  • Konstanze Krueger, Lauree Esch, Richard Byrne: Need or opportunity? A study of innovations in equids. Published September 27, 2021.
  • Kummer H, Goodall J. Conditions of Innovative Behaviour in Primates. Philos Trans R Soc Lond. B Biol Sci. 1985; 308: 203–214.
  • Krueger K, Esch L, Farmer K, Marr I. Basic Needs in Horses?—A Literature Review. Animals 2021; 11 pii: 1798. pmid:34208615
Podobné články

Většina lidí nasedá na koně z levé strany. Pro jezdce zažitá a praktická záležitost, koně si zvyknou na všechno. Kdyby si však mohli vybrat, možná by…

Valach žárlí. Když se ke mně přiblíží jiný kůň, tak ho odežene. Tohle už jsem nejednou slyšela i zažila. Lidé běžně připisují koním komplexní emoce a…