Muži nebo ženy? Jsou koně genderově spravedliví?

6. 6. 2024 Redakce Equichannel Autor fotek: Gabriela Rotová

Co myslíte? Mohla by mít na chování koní a jejich vztah k lidem vliv skutečnost, že jejich jezdci a ošetřovatelé jsou příslušníky jednoho určitého pohlaví? Právě na tuto otázku se zaměřila nedávno publikovaná australská studie.

Proč se příslušností k určitému pohlaví jezdce či ošetřovatele zabývat?

Výzkum toho, zda má pohlaví člověka vliv na chování koní spojené s důvěrou, kvalitou jejich odpovědí na podněty a citlivostí na dotek, může odhalit, zda pohlaví člověka přispívá, alespoň z části, k určitým konkrétním projevům chování koní. A to může být z mnoha hledisek důležité. Pochopení tendencí chování totiž může pomoci majitelům porozumět specifickým potřebám koně a díky tomu k němu lépe a také efektivněji přistupovat. V mnoha případech totiž o efektivitě výcviku a spokojenosti koně rozhoduje celý komplex různých faktorů. Mnozí z nás se s tím setkali. Ve stáji stojí nový přírůstek a nic se nedaří tak, jak by se podle všech očekávání dařit mělo. Co děláme my jinak, než chovatel nebo předchozí majitelé? Jaká zkušenost se do chování tohoto konkrétního koně promítá? Každé vodítko, byť i tenké, je v takových případech nadmíru užitečné! :)

Existují rozdíly?

Účelem nedávno publikované australské studie bylo zjistit, zda existují rozdíly v chování koní (projevech důvěry, poslušnosti a citlivosti na dotek), na kterých jezdili a s nimiž převážně manipulovali muži&ženy, a to analýzou odpovědí 1420 respondentů na otázky, které obsahoval E–BARQ dotazník. Výzkumu se účastnilo 38 % klisen, 58 % valachů a zbytek představovali hřebci a hříbata. Více než 83 % respondentů mělo více než osm let zkušeností s jízdou na koni anebo manipulací s nimi. Devadesát procent respondentů bylo ve věku od 18 do 64 let, přičemž více než 80 % respondentů koně vlastnilo nebo s nimi pracovalo před dosažením věku 16 let. Nejednalo se tedy o žádné začátečníky. Respondenti, z 33 různých zemí světa, nebyli informováni o tom, za jakým účelem dotazník vyplňují a nic nenaznačovalo, že cílem výzkumu je analýza chování koní v závislosti na pohlaví lidí, kteří s nimi pracují.

Muži nebo ženy?

Analýza odpovědí odhalila významné modifikace ve vztazích mezi pohlavím lidí a třemi konkrétními rysy chování koní. Zjistilo se, že u koní, na nichž jezdí muži nebo s nimiž převážně muži manipulují, existuje větší pravděpodobnost, že bude obtížné je chytit. Tito koně se také více brání, když se k nim člověk snaží přiblížit a dotknout se jich a častěji projevují v určitých situacích vyhýbavé, defenzivní, obranné nebo i agresivní chování. Typicky mezi takové projevy patří vyhrožování kousnutím, přiložení uší těsně k hlavě, švihání ocasu a vyhrožování kopnutím či kopnutí.

Na stranu druhou je ale dle výsledků studie více pravděpodobné, že koně ošetřovaní a ježdění muži budou lépe akceptovat disciplinovanou chůzi na vodítku a při jízdě pod sedlem nebudou tahat za otěže / vytahovat krk nebo házet hlavou, než by tomu bylo, pokud by s nimi manipulovaly převážně ženy.

Z výsledků rovněž vyplývá, že u koní také klesá sociální důvěra, pokud s nimi manipulují častěji anebo výhradně muži, než když jsou v kontaktu se ženami. A naopak. Jestliže s koňmi pracují převážně muži, zvyšuje se pravděpodobnost, že koně budou lépe akceptovat to, co je po nich žádáno.

Výsledky studie tedy nabídly tyto následující závěry:

  • koně, s nimiž pracují muži, vykazují menší ochotu k vzájemné interakci - například je obtížnější chytit je ve výběhu
  • koně, s nimiž pracují muži, vykazují více vyhýbavého, defenzivního a obranného chování než koně, s nimiž pracují ženy
  • koně, s nimiž pracují muži, projevují v rámci výcviku méně často vzdor či neposlušnost - jsou disciplinovanější a snáze se s nimi manipuluje - například nevytahují tak často/intenzivně otěže a krk a hází méně hlavou

0K0X2532.JPG

Výsledky studie tedy naznačují, že chování koní je v určitých parametrech ovlivněno pohlavím osoby, která s nimi pracuje.

Je ale důležité si uvědomit, že E-BARQ je anonymní a probíhá online. Proto je možné, že se ve zjištěných výsledcích může projevit určitý stupeň zkreslení daný respondenty. Rovněž není vyloučeno, že někteří majitelé mohli být v pokušení hlásit chování svého koně pozitivněji (nebo negativněji), než odpovídá realitě. Autoři studie proto uznávají potřebu opatrnosti při interpretaci údajů a to i proto, že výsledky byly získány od relativně malého počtu respondentů. Samozřejmě proto bude zapotřebí více podobných studií a relevantních informací, než bude možné získaná data zobecnit. Ale to neznamená, že tyto údaje o ničem nevypovídají!

Většina zkušených jezdců a ošetřovatelů by pravděpodobně dala zjištěným skutečnostem za pravdu. Muži jsou jiní, než ženy... jejich reakce a chování se v mnoha ohledech diametrálně liší. Zřejmě ne nadarmo se stala světovým bestsellerem kniha Johna Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Touto metaforou totiž Dr. John Gray vysvětluje věčné konflikty, které se rodí mezi muži a ženami, a ukazuje, jak tyto odlišnosti mezi pohlavími mohou bránit v navázání uspokojivých a hlubokých vztahů a porozumění mezi partnery. Netřeba se tedy podivovat nad tím, že tuto skutečnost neodhalil jen Dr. Gray, ale i sociálně velmi vnímaví koně, a proto k nám nejsou ani trochu genderově spravedliví! :)

Ovšem pozor! Studie proběhla na univerzitě v Sydney – přestože došlo k vyhodnocení dotazníků z různých částí světa, třeba je přece jen u protinožců všechno všecičko úplně, ale úplně jinak! :D

Použité zdroje

Studie: The Impact of the Sex of Handlers and Riders on the Reported Social Confidence, Compliance and Touch Sensitivity of Horses in Their Care, Sydney School of Veterinary Science, University of Sydney, Camperdown, NSW 2006, Australia, Community Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 2N2, Canada, Ashley Anzulewicz, Kate Fenner, Michelle Hyde, Susan Heald, Bibiana Burattini, Nicole Romness, Jessica McKenzie, BethanyWilson, Paul D. McGreevy, Animals 2021, 11(1), 130;

Podobné články

Většina lidí nasedá na koně z levé strany. Pro jezdce zažitá a praktická záležitost, koně si zvyknou na všechno. Kdyby si však mohli vybrat, možná by…

Valach žárlí. Když se ke mně přiblíží jiný kůň, tak ho odežene. Tohle už jsem nejednou slyšela i zažila. Lidé běžně připisují koním komplexní emoce a…