Řeč těla u koní: 7 základních situací

9. 1. 2022 The Horse Autor fotek: © thehorse, pixabay

Každý kůň je jiný, ale mají společné signály chování, které vám mohou napovědět, jestli je váš kůň šťastný, nemocný nebo bolavý, a také vás pomohou udržet v bezpečí.

Koníku, pojď si povídat. Jak se cítíš? Miluješ, když tě tu drbu, že ano? Ale ne tady? OK. Počkat, nechceš mě teď kousnout, že ne?

Na papíře se to zdá jako jednostranná konverzace. Když něco takového slyšíte ze sousedního boxu, můžete si myslet své. Ale pravda je taková, že koně s lidmi komunikují. A když dostanou šanci, komunikují velmi dobře. Komunikují skrze své tělo – pomocí tváře, uší, nohou, zádi, ocasu a vůbec celým tělem. Není to zkrátka jednostranná konverzace a kamarádka ze stáje není blázen. A když se lidé snaží číst své koně, mohou si vytvořit silnější a bezpečnější mezidruhový vztah se svým koněm.

Rodný jazyk vašeho koně

Hlasová komunikace má své místo ve stádě, ale my většinu jejich denní komunikace rozpoznáváme díky řeči těla. Ta probíhá skrze jemné pohyby uší, nozder, očí, huby, ocasu, kopyt nebo dokonce skrze přesuny váhy a svalové napětí. Takto komunikují.

K tomu doktorka Sue M. McDonnell z New Bolton Center, certifikovaná odbornice na chování zvířat a zakladatelka výzkumného programu chování koní na pennsylvánské univerzitě uvádí: „Koně se vyvinuli takto a jejich řeč těla je tomu uzpůsobená.“ Dodává, že to dává smysl, protože koně jsou lovená zvířata a tichá komunikace jim pomáhá přežít ve světě, kde jakýkoliv zvuk k nim může přitáhnout pozornost predátora.

Pokud dokážeme proniknout do „řeči těla koní“, můžeme zjistit mnoho užitečných informací.

Lekce z jazyka těla koně: prolomení kódu

Když kůň máchá ocasem, je rozčilený, nebo happy? Pokud má napůl zavřené oči, trpí bolestí, nebo relaxuje?

Abychom porozuměli řeči těla koně, musíme si prvně uvědomit, že tu nějaká komunikace vůbec je, což není samozřejmé. Doktorka Sue M. McDonnell říká: „Je to překvapivé, ale někteří lidé, bez ohledu na zkušenosti s koňmi, si nevšimnou, že s nimi koně komunikují celou dobu, zatímco někteří jiní lidé to vnímají intuitivně.“

Za druhé musíme číst jejich řeč těla, aniž bychom projektovali své představy nebo hádali, co tím chtějí říci. Naslouchat koním dobře znamená znát vědecké základy za řečí těla koní, jak míní doktorka Rachele Malavasi z School of Ethical Equitation v italském Moncigoli Di Fivizzano v Itálii. Znalost řeči těla koně také znamená mnoho času stráveného pozorováním vašeho koně. „Mohu doporučit, aby každý koňák pozoroval koně a trávil čas sledováním chování koní ve stádě. Koňáci potřebují vědět, jak koně komunikují a obzvláště jejich vlastní koně.“

Každý kůň je jiný, ale díky našim poznatkům víme základní běžné věci, které s vámi váš kůň může komunikovat prostřednictvím svého těla. Není důležité, že komunikace není záměrná. I když se váš kůň nesnaží s vámi přímo mluvit, stále prostřednictvím svého těla dává najevo informace, které potřebujete znát. Zde je sedm věcí, které vám váš kůň může sdělovat.

1. Necítím se dobře

Kůň, který se necítí dobře nebo je nemocný, může promítat fyzické projevy diskomfortu. Doktorka Sue M. McDonnell vysvětluje: „Nemocný kůň nejspíš nebude příliš pozorný a může stát stranou stáda, jako kdyby nechtěl s nikým komunikovat. Často je to prvním signálem, že se něco děje, předtím, než ztratí chuť k žrádlu.“

Když má kůň bolesti, bude svoji bolavou oblast řešit. Kůň, který má koliku, se často kope nebo kouše do břicha, lehá si a vstává si. Kůň, kterého bolí záda, bude protivný nebo projevovat agresivitu, když ho budete sedlat. Obecně, bolavý kůň se může jevit náladový nebo se chovat obranně vůči lidem nebo ostatním koním.

Doktorka Emanuela Dalla Costa, DVM, Dipl. ECAWBM z fakulty veterinární medicíny italské Università degli Studi di Milano, k tomu doplňuje: „Kůň v bolesti také může snížit svoji aktivitu, nést svoji hlavu níže než kohoutek a nebýt ochotný se hýbat.“

Výraz hlavy koně také může odhalit bolest. Doktorka Emanuela Dalla Costa a její tým vyvinuli škálu výrazu koní, která umožní lidem zkontrolovat výraz koně.

U koní s laminitidou nebo čerstvě vykastrovaných, které vědci pozorovali, zaznamenali, že většina koní s touto bolestí stáhla uši, a části jejich hlavy byly v tenzi nebo napjaté – to se týká svalů kolem očí, huby, nozder a žvýkacích svalů.

Ježdění koně vyjadřují svoji bolest jinými způsoby a výrazy, jak objasňuje Sue Dyson, MA, Vet MB, PhD, DEO, FRCVS, vedoucí klinické ortopedie na Animal Health Trust Centre for Equine Studies v anglickém Newmarketu: „Jejich řeč těla zahrnuje stažené uši, opakované otevírání huby, intenzivní pohled, změny polohy hlavy za nebo nad udidlo, házení hlavy nahoru a dolů a nebo do stran, naklánění hlavy a opakované máchání ocasem.“

2. Jsem ve stresu!

Koně v akutní fázi stresu projevují poměrně snadno rozpoznatelnou řeč těla, jak říká doktorka McDonnell. Nastražené uši, široce otevřené oči, rozšířené oči, vysoko nesená hlava, ztuhlý postoj a vysoko nesený ocas. Mohou frkat a vyměšovat.

Koně se v reakci na prodělanou stresovou situaci často olizují nebo přežvykují, což je nevědomá reakce a nastává, protože dochází ke změně módu. Změna spočívá v tom, že z akutního stresu, kdy je aktivován sympatický nervový systém, kůň přechází do módu „odpočívej a regeneruj“, kdy se zapíná parasympatický nervový systém. To způsobuje, že koně se suchou hubou pak pění; a jak začne slinit, olizuje se a žvýká. Doktorka Sue M. McDonnell upozorňuje, že „v tomhle bodě dochází často k významnému neporozumění řeči koní, zvláště mezi zaříkávači koní, kteří nemají vědecké základy. Koně dostanou do stresové situace a později chybně interpretují olizování a žvýkání koně po prodělané stresové situaci jako známky submisivity nebo navázaného speciálního vztahu. Jenže tak tomu není. Je to signál, že kůň se dostal na nižší úroveň stresu.“

Řeč těla koní v chronickém stresu může být mnohem hůře rozpoznatelná, zvláště u nemocného koně nebo koně v bolestech. Doktorka Sue M. McDonnell důrazně upozorňuje, že tady je situace, která může být matoucí, pokud budete koně posuzovat podle škály grimas. Je dobré se dívat na celou řeč těla koně, ne pouze na hlavu, protože hlava může vykazovat podobné známky pro bolest, nemoc, chronický psychologický nebo fyzický stres.

3. Mám depresi

Dle doktorky Clémence Lesimple, pracující na francouzské univerzitě v Rennes v EthoS Laboratory of Human and Animal Ethology, koně v depresi ukazují specifickou řeč těla, kterou snadno rozeznáte, jakmile už to znáte. „Zaujímají charakteristickou pozici, ve které zůstávají dlouho. Váha těla je posunutá dopředu, s nízko a vodorovně nataženým krkem, otevřenýma očima a nehybnýma ušima. Často zírají do zdi, a zdají se být naprosto lhostejní ke svému okolí, jako kdyby se od něj odřízli.“ Tohle se objevuje dle doktorky Clémence Lesimple hlavně u ustájených koní, kteří jsou ve fázi naučené bezmocnosti. Znamená to, že to „vzdali“ po dlouhém předchozím období chronického stresu.

4. Nelíbí se mi to

Koně s námi ne vždy souhlasí a často neváhají svoji nespokojenost vyjádřit. Pokud náš styl ježdění nebo péče je pro ně nekomfortní, jejich řeč těla je jasná: „Nelíbí se mi to!“

Doktorka Janne Winther Christensen z Aarhus University Department of Animal Science poznamenává: „Koně často švihají ocasem v reakci na nohu jezdce. Je to stejná reakce jako když je obtěžuje létající hmyz. Je to jejich způsob, jak říci: to mě otravuje.“ A dodala, že „koně také mohou v reakci na nežádoucí tlak udidla reagovat potřásáním hlavy, otevíráním huby nebo vytrháváním otěží z rukou jezdce.“ To jsou podle ní případy „vynucené řeči těla“, která se nakonec stane naučeným chováním, protože koně dostanou díky tomu to, co chtějí – snížení tlaku.

Koně při ošetřování také často používají jasné signály, že se jim to nelíbí. Doktorka Léa Lansade z francouzské univerzity v Tours (konkrétně z oddělení French Horse and Riding Institute and the National Institute for Agricultural Research’s behavior science) popisuje, jak se to projevuje: „Našpulí hubu, zvedají krk a mají široce otevřené oči v reakci například na konkrétní styl čistění. Tím říkají, že se jim to nelíbí a je důležité tomu rozumět, protože čištění je považováno za příjemné pro koně. Často si to lidi myslí, i když jim kůň říká, že se mu to nelíbí.“

„Prostě říjí“ – tak tomu není!

Klisny v říji používají jasnou řeč těla vůči hřebcům, projevují zájem o ně jejich následováním, močením před nimi a „blýskáním“. Ale doktorka Sue M. McDonnell upozorňuje na to, že klisny mají často špatnou reputaci pro „náladové chování“ nezaslouženě. „Měli jsme hodně případů problémových klisen, jejichž chování bylo připisováno hormonům, ale obvykle to nebyl ten skutečný problém. Většinou měly bolesti z nějakého důvodu, který byl přehlížen, protože lidé chování připisovali říji. Většinou z toho byl závažný zdravotní problém. Klisny mohou mít tukové nádory na reprodukčních orgánech, které se mohou stát bolavějšími během říje.“ McDonnell tak viděla případy „problémových klisen během říje“, které ve skutečnosti měly závažné zdravotní problémy jako např. rektovaginální píštěl, genetické poruchy pohlaví atd. Doporučuje: „Neignorujte to, co se vám klisna snaží říci během říje jen proto, že je v říji. Je zde šance, že má skutečný problém, který si vyžaduje vaši pozornost a ona vám dává všechny signály o tom – a ty by se neměly jen tak připisovat říji.“

5. Budu zlý

Lidé by se mohli vyhnout mnoha úrazům kolem koní, kdyby věnovali více pozornosti řeči těla koní, jak míní veterinář Jan Ladewig, PhD, profesor z Animal Welfare and Ethology na Copenhagen University’s Department of Large Animal Sciences.

„Tak si představte, že koně vedete cestou, kterou on nechce jít. Pokud si včas všimnete, že otáčí hlavu špatným směrem, můžete ho usměrnit rovnou; a vyhnete se tomu, že vás odvleče nebo pokope. Ale pokud budete čekat, až otočí špatným směrem i rameno, je už pozdě.“ S tím souhlasí doktorka Léa Lansade, která cituje práci Wolyncewicz et al., 2018, která uvádí, že 25 % úrazů, které skončily v nemocnici, je výsledkem nehod při práci s koňmi ze země. „Koně často varují, než zaútočí. Je to součást jejich řeči těla v komunikaci ve stádě. Pokud by lidé dávali pozor, když kůň stáhne uši a vyhrožuje, nebo vykopává zadními, případně vyhrožuje směrem k člověku s otevřenou hubou, tak by bylo mnohem méně nehod.“

6. Miluji to!

Hodně výzkumů chování koní je zaměřeno na komunikaci negativních emocí, ale je čas se zamyslet i nad vyjadřováním pozitivních emocí u koní. A to můžeme vidět u jejich „úsměvů“, dodává doktorka LéaLansade. „Koně mají relativně komplexní obličejové svaly, které jim umožňují širokou škálu výrazů, téměř to samé, co můžeme vidět u mnoha primátů. Jako vědci samozřejmě nemůžeme používat úrazy „úsměv“ či „happy“ u zvířat, ale když se podíváte na výraz tváře koně během pozitivní emoce, je to v podstatě to, co vidíme.“

Šťastní koně vytvářejí „koňský úsměv“ s napůl zavřenýma očima, s široce roztaženou hubou a ušima položenýma v linii s nosem. Někdy mají horní pysk v klidu, někdy s ním cukají. V kombinaci s tímto úsměvem často mírně zvednou nebo nakloní krk. Toto tvrzení má doktorka Léa Lansade založené na výsledku výzkumu jejího týmu, který se věnoval technikám péče o koně. „Musíme také umět hledat aktivně známky pozitivních emocí u koní. Pokud umíme číst jejich řeč těla, můžeme rozeznat, co je činí šťastnými.“

7. Potřebuji pomoc

Zatímco většina popsaného chování koní může být vyjádřením koní bez skutečné snahy s námi komunikovat, pokud od nás něco potřebují, umí komunikovat s námi dost intenzivně.

Doktorka Rachele Malavasi a její tým nedávno provedl výzkum, kde zkoumali koně, kteří se snažili požádat o pomoc člověka, aby se dostali ke žrádlu, které bylo mimo jejich dosah.

„Koně v naší studii demonstrovali, že mohou být velice flexibilní v rámci jejich komunikační strategie. Kývali hlavou, točili ocasem, otáčeli hlavou rychle k požadovanému zdroji… A dělali to, pouze pokud jim člověk věnoval pozornost. Když kůň používá dva nebo více signálů najednou, možná se vám snaží něco sdělit.“

Nicméně pokud nevěnujete pozornost vašemu koni, může snahu o komunikaci s vámi vzdát. Doktorka Rachele Malavasi podotýká, „že je to velmi smutná situace, ale může být napravena. Pokud nevíte, co váš kůň chce, buďte kreativní a zkoušejte možnosti. Učit se komunikační strategie koně je jako snažit se poznat člověka. Nikdy se nepřestanete učit, ale čím více víte, tím více milujete.“

Co si z toho vzít?

Koně přirozeně spoléhají na dobrou komunikaci prostřednictvím řeči těla, která upevňuje jejich sociální vazby a umožňuje jim žít v míru s ostatními a pomáhá jim přežít v predátorském prostředí. Pokud podpoříme jejich snahu o komunikaci věnováním pozornosti tomu, co nám říkají, můžeme prohloubit mezidruhové vztahy a mít zdravější, bezpečnější a uspokojivější vztah s koněm.

Článek autorky Christy Lessté-Lasserre vyšel na webu the Horse.com 1. ledna 2022.

Podobné články

Většina lidí nasedá na koně z levé strany. Pro jezdce zažitá a praktická záležitost, koně si zvyknou na všechno. Kdyby si však mohli vybrat, možná by…

Valach žárlí. Když se ke mně přiblíží jiný kůň, tak ho odežene. Tohle už jsem nejednou slyšela i zažila. Lidé běžně připisují koním komplexní emoce a…