Mají koně raději muže, anebo ženy?

9. 3. 2021 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová

Že je v našich stájích drtivá převaha žen a muži kolem koní jsou na vymření, je vcelku jasný a nepřehlédnutelný fakt, na jehož verifikaci žádné studie nepotřebujeme. Jsou ale s touto situací koně spokojení? Jak naši příslušnost k danému pohlaví vnímají? Jsou genderově spravedliví a preferují ženy rovným dílem jako muže, nebo mají o něco méně moderní úhel pohledu?

Nevím jak vy, ale já jsem o tom, zda může mít pohlaví jezdce či ošetřovatele vliv na chování koní, docela často přemýšlela. Zjistila jsem, že přestože rozhodně nejsem žádná vášnivá feministka, jsem klidnější, když s mými koňmi manipulují spíše ženy a dívky nežli „řádní chlapi“. Cloumají mou neopodstatněné předsudky, pěstěné averze, anebo mám naopak brilantně vyvinutou emociální vnímavost a intuici? Jsou tyto mé pocity veskrze iracionální, anebo mají reálný základ? Mohla by mít na chování koní a jejich vztah k lidem vliv skutečnost, že jejich jezdci a ošetřovatelé jsou příslušníky jednoho určitého pohlaví? Jak se zdá, nejsem jediná, koho právě tohle zajímalo. Na danou problematiku se zaměřila i jedna z australských studií, která byla publikována začátkem tohoto roku. A výsledky jsou vskutku nadmíru zajímavé!

Dotazník E-BARQ

Abychom si hnedle v úvodu nemysleli, že celá studie stojí jen a jen na marném plácnutí do vody, řekneme si pár slov o metodologii sběru dat, z nichž se vycházelo. V rámci tohoto výzkumu byl ke sběru dat o chování koní použit dotazník Equine Behavior Assessment and Research Questionnaire (E-BARQ) a získaná data byla následně analyzována a vyhodnocena za pomoci kvantitativních metodologických postupů. Tento dotazník je v současné době používán ke sběru objektivních dat v rámci mnoha dalších výzkumů (a to i u jiných živočišných druhů) a ve výsledku umožňuje majitelům koní porovnat chování jejich koní s jinými koňmi v databázi a sledovat změny v chování koní v průběhu času.

Pro účely této studie poskytlo odpovědi 1420 majitelů, jezdců a ošetřovatelů z 33 různých zemí. Šedesát procent koní byla zvířata čistokrevná, příslušející k sedmdesáti šesti plemenům. Výzkumu se účastnilo 38 % klisen, 58 % valachů a zbytek představovali hřebci a hříbata. Více než 83 % respondentů mělo více než osm let zkušeností s jízdou na koni anebo manipulací s nimi. Devadesát procent respondentů bylo ve věku od 18 do 64 let, přičemž více než 80 % respondentů koně vlastnilo nebo s nimi pracovalo před dosažením věku 16 let. Nejednalo se tedy o žádné začátečníky. Respondenti nebyli informováni o tom, za jakým účelem dotazník vyplňují a nic nenaznačovalo, že cílem výzkumu je analýza chování koní v závislosti na pohlaví lidí, kteří s nimi pracují. Chcete-li vědět ještě trochu více, pak prosím nahlédněte přímo do studie.

Proč se příslušností k určitému pohlaví jezdce či ošetřovatele zabývat?

Výzkum toho, zda má pohlaví člověka vliv na chování koní spojené s důvěrou, kvalitou jejich odpovědí na podněty a citlivostí na dotek, může odhalit, zda pohlaví člověka přispívá, alespoň z části, k určitým konkrétním projevům chování koní. A to může být z mnoha hledisek důležité. Pochopení tendencí chování totiž může pomoci majitelům porozumět specifickým potřebám koně a díky tomu k němu lépe a také efektivněji přistupovat. V mnoha případech totiž o efektivitě výcviku a spokojenosti koně rozhoduje celý komplex různých faktorů. Mnozí z nás se s tím setkali. Ve stáji stojí nový přírůstek a nic se nedaří tak, jak by se podle všech očekávání dařit mělo. Co děláme my jinak, než předchozí majitelé? Jaká zkušenost se do chování tohoto konkrétního koně promítá? Proč ta vyčůraná potvora dělá to a ne ono? Každá rada v takových případech dobrá!

Výsledky studie

Účelem této studie bylo zjistit, zda existují rozdíly v chování koní (projevech důvěry, poslušnosti a citlivosti na dotek), na kterých jezdili a s nimiž zacházeli muži&ženy, a to analýzou odpovědí 1420 respondentů na otázky, které obsahoval E–BARQ dotazník.

Výsledky odhalily významné modifikace ve vztazích mezi pohlavím lidí a třemi konkrétními rysy chování koní. Zjistilo se, že u koní, na nichž jezdí muži nebo s nimiž převážně muži manipulují, existuje větší pravděpodobnost, že bude obtížné je chytit. Tito koně se také více brání, když se k nim člověk snaží přiblížit a dotknout se jich a častěji projevují v určitých situacích vyhýbavé, defenzivní, obranné nebo i agresivní chování. Typicky mezi takové projevy patří vyhrožování kousnutím, přiložení uší těsně k hlavě, švihání ocasu a vyhrožování kopnutím či kopnutí. 

Na stranu druhou je ale dle výsledků studie více pravděpodobné, že koně ošetřovaní a ježdění muži budou lépe akceptovat disciplinovanou chůzi na vodítku a při jízdě pod sedlem nebudou tahat za otěže / vytahovat krk nebo házet hlavou, než by tomu bylo, pokud by s nimi manipulovaly převážně ženy.

Z výsledků rovněž vyplývá, že u koní také klesá sociální důvěra, pokud s nimi manipulují častěji anebo výhradně muži, než když jsou v kontaktu se ženami. A naopak. Jestliže s koňmi pracují převážně muži, zvyšuje se pravděpodobnost, že koně budou lépe akceptovat to, co je po nich žádáno.  

Výsledky studie tedy nabídly tyto následující závěry:

  • koně, s nimiž pracují muži, je obtížnější chytit než koně, s nimiž pracují ženy
  • koně, s nimiž pracují muži, vykazují více vyhýbavého, defenzivního a obranného chování než koně, s nimiž pracují ženy
  • koně, s nimiž pracují muži, projevují v rámci výcviku méně často vzdor či neposlušnost – nevytahují tak často/intenzivně otěže a krk a hází méně hlavou

Je důležité si uvědomit, že E-BARQ je anonymní a probíhá online. Proto je možné, že se ve zjištěných výsledcích může projevit určitý stupeň zkreslení daný respondenty. Je možné, že někteří majitelé mohli být v pokušení hlásit chování svého koně pozitivněji (nebo dokonce negativněji), než odpovídá realitě. Autoři studie proto uznávají potřebu opatrnosti při interpretaci údajů a to i proto, že výsledky byly získány od relativně malého počtu respondentů. 

Závěr

Studie odhalila zjevné rozdíly v chování koní, kteří byli v převažující péči mužů a žen. U koní, na kterých jezdí nebo s nimiž manipulují muži, je mnohem větší pravděpodobnost, že je bude obtížné chytit a budou se bránit, když se k nim člověk snaží přiblížit, a je méně pravděpodobné, že budou vzdorovat požadavkům, které jsou na ně kladeny v rámci tréninku. Současně výsledky ukazují, že když s koňmi více manipulují muži, koně jsou disciplinovanější a snáze se s nimi manipuluje, ale sociální důvěra koní v člověka je nižší. 

Výsledky studie tedy naznačují, že chování koní je v určitých parametrech ovlivněno pohlavím osoby, která s nimi pracuje. Samozřejmě bude zapotřebí více podobných studií a relevantních informací, aby bylo možné získaná data zobecnit. Ale to neznamená, že tyto údaje o ničem nevypovídají.

Myslím si, že většina zkušených jezdců a ošetřovatelů by dala zjištěným skutečnostem za pravdu. Muži jsou jiní, než ženy... jejich reakce a chování se v mnoha ohledech diametrálně liší. Zřejmě ne nadarmo se stala světovým bestsellerem kniha Johna Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Touto metaforou totiž Dr. John Gray vysvětluje věčné konflikty, které se rodí mezi muži a ženami, a ukazuje, jak tyto odlišnosti mezi pohlavími mohou bránit v navázání uspokojivých a hlubokých vztahů a porozumění mezi partnery. Netřeba se tedy podivovat nad tím, že tuto skutečnost neodhalil jen Dr. Gray, ale i sociálně velmi vnímaví koně, a proto k nám nejsou ani trochu genderově spravedliví! :) Ovšem pozor! Studie proběhla na univerzitě v Sydney – přestože došlo k vyhodnocení dotazníků z různých částí světa, třeba je přece jen u protinožců všechno všecičko úplně, ale úplně jinak! :D

Použité zdroje

  • The Impact of the Sex of Handlers and Riders on the Reported Social Confidence, Compliance and Touch Sensitivity of Horses in Their Care, Sydney School of Veterinary Science, University of Sydney, Camperdown, NSW 2006, Australia, Community Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 2N2, Canada, Ashley Anzulewicz, Kate Fenner, Michelle Hyde, Susan Heald, Bibiana Burattini, Nicole Romness, Jessica McKenzie, BethanyWilson, Paul D. McGreevy, Animals 2021, 11(1), 130;
Podobné články

Většina lidí nasedá na koně z levé strany. Pro jezdce zažitá a praktická záležitost, koně si zvyknou na všechno. Kdyby si však mohli vybrat, možná by…

Valach žárlí. Když se ke mně přiblíží jiný kůň, tak ho odežene. Tohle už jsem nejednou slyšela i zažila. Lidé běžně připisují koním komplexní emoce a…