Dr. Barnabáš Mandi vedl seminář drezurních rozhodčích

19. 3. 2007 ema jancarova Autor fotek: Ema Jancarova

Na základě příspěvku drezurní komise mohla jihomoravská oblast ČJF uspořádat seminář pro drezurní rozhodčí pod vedením jednoho z významných světových rozhodčích, tato akce se odehrála 17.-18.2. na Panské Líše v Brně. Lektor Dr. Barnabáš Mandi (HUN) je jedním z úzké skupiny olympijských rozhodčích, my ho známe především z brněnského CDI***-W, kde již řadu let působí jako hlavní rozhodčí. Právě pořadatelům z Panské Líchy (konkrétně Ing. Charvátovi a Lence Sekaninové) patří velké díky za zprostředkování kontaktu s ním a zajištění technického zázemí.

1. DEN

První den byl zaměřen na všeobecný teoretický úvod, pak hodnocení jednotlivých cviků a na závěr hodnocení demonstračních jezdců, kteří prováděli vždy jednotlivé cviky dle své úrovně. V úvodu Dr. Mandi především zdůrazňoval základní škálu výcviku a kvalitu jejích jednotlivých stupňů jako výchozí bod rozhodování. Rozdělil pozorovatelné vlastnosti projevu dvojice do několik skupin dle důležitosti, přičemž na prvním místě figuroval samozřejmě rytmus, uvolněnost a kontakt. Tvrdil, že pokud dvojice splňuje všechny předpoklady této skupiny, je známka alespoň 6.

Dále mluvil o sílícím světovém trendu psát poznámky nejen k známkám nižším, ale i k 6 a i výše, aby se protokol z úlohy stal ještě efektivnější pomocí pro další rozvoj dvojice. Rovněž se řešily konkrétní známky u konkrétních chyb jednotlivých cviků - účastníci se dozvěděli, jak postupovat při poruše rytmu, plazení jazyka či při dalších chybách. Samozřejmě vždy uváděl, jak má vypadat správné provedení a nabádal rozhodčí, aby se nebáli využít celou stupnici a neomezovali se pouze na její střední část, a to i v nižších stupních.

Následně měli účastníci možnost si nabyté znalosti vyzkoušet v praxi. Díky několika ochotným dvojicím, jmenovitě to byli Renata Štaifová - Touha, Markétá Vášová - Taarlo, Marie Derflerová - Dasty a Hana Ambrosová - Crazy Girl, mohl Dr. Mandi ukázat, jak co vlastně myslí. Hned na úvod zdůraznil, že dvojici vždy hodnotíme dle aktuálního výkonu na obdélníku, a to zcela nezávisle na jakýchkoli předsudcích z výkonů předchozích. Vždy požádal opakované předvedení jednoho cviku a pak se ptal účastníků na jejich hodnocení a zdůvodnění. Příjemná uvolněná atmosféra vedla k otevřenější diskuzi a rozhodčí se nebáli své názory říkat nahlas či se ptát. Na závěr pochválil stoupající úroveň jezdectví u nás ve srovnání s jeho předchozími zkušenostmi.


Rozhodčí při práci - situaci značně ztížila neúčast zapisovatelů :)


Rozhodčí při práci - situaci značně ztížila neúčast zapisovatelů :)

Jediná méně tmavá fotka demo-dvojice (nicméně rozostřená), na ní Renata Štaifová - Touha, která předváděla S0 a S2.

Jediná méně tmavá fotka demo-dvojice (nicméně rozostřená), na ní Renata Štaifová - Touha, která předváděla S0 a S2.

2. DEN

Druhý den prošli účastníci „zkouškou“, kdy demonstrační jezdci předváděli vždy úlohy odpovídající svému stupni výcviku, a tyto úlohy měli rozhodčí sami hodnotit, následovala pak konfrontace se známkami Dr. Mandiho, který úlohy hodnotil samostatně. Jezdily se úlohy Z - S a na tomto místě patří velké dík za ochotu demonstračních jezdců a jejich trenérů, myslím však, že si ze semináře i sami mnohé odnesli. V závěrečné části se srovnávaly jednotlivé známky s hodnocením Dr. Mandiho a videozáznamem, výsledky značil pro přehlednost na tabuli a účastníky pochválil, protože rozdíly mezi jejich hodnoceními byly minimální, případné větší odchylky řešil podrobněji. Diskuze se mohli účastnit i trenéři a demo-jezdci, kteří se tak dozvěděli více o pozadí hodnocení svých výkonů.

Lektor spokojený s výsledky svých posluchačů, posuďte sami :) Poslední řádek je jeho hodnocení.

Lektor spokojený s výsledky svých posluchačů, posuďte sami :) Poslední řádek je jeho hodnocení.

Přestávka

Přestávka.

Všeobecná odezva byla vynikající, škoda jen, že se této akce přístupné rozhodčím všech oblastí účastnili pouze následující (píši bez titulů):

Vojáčková, Vondrouš, Tvarůžek, Holy, Fialová, Dulínková, Bednářová, Zemanová, Charvátová, Jančářová, Daněk. S Dr. Mandim bude po předběžné domluvě pokračovat spolupráce v tomto duchu u příležitosti CDI***-W Brno, kde se zaměří na vyšší stupně obtížnosti.

Pozn. Akci předkládaly Simona Fialová a Ema Jančářová (autorka článku). Bohužel jsem však jako fotograf selhala a fotky koní jsou z haly tmavé, tak alespoň výběr

Podobné články
S valachem Forrest Gumpem 1 na mistrovství České republiky v drezuře 2023

Ema Kopuletá je dlouholetá stálice české drezurní scény. V loňském roce získala s valachem Forrest Gumpem 1 na mistrovství České republiky v drezuře…

Mezinárodní drezurní závody, jejichž součástí je kvalifikační kolo Světového poháru, hostí olomoucké Equine Sport Center od 23. do 26. května. Na…