Česká drezúrní společnost

V pondělí 5.listopadu 2001 se konala ustavující členská schůze nově založené České drezúrní společnosti. Schválila mimo jiné její stanovy a zvolila předsednictvo v čele s Vlastou Kadlecovou. ČDS vznikla začátkem listopadu jako samostatná organizace stojící mimo ČJF a klade si za cíl podporu a rozvoj drezúry jako základního odvětví jezdeckého sportu. Nechce suplovat ČJF, ale svými cestami přispívat k rozvoji drezúry spolu s ČJF. Bude usilovat o výraznější prosazování zájmů aktivních drezúrních jezdců, prohlubovat mezinárodní styky v této disciplině a pomáhat mladým talentovaným jezdcům.

Česká drezúrní společnost je otevřenou organizací pro všechny zájemce a tak si všichni ti, kteří by měli o členství zájem, mohou vyžádat stanovy ČDS, popř. přihlášku za člena na adrese: K. Havlíčková, Ke Kladivům 970, 165 00 Praha 6.

Podobné články

Na konci května se do areálu Equine Sport Center Olomouc vrátí již potřetí drezurní Světový pohár. Tento mezinárodní mítink s rovnou třicítkou…

Jak je na tom současná drezura? Má mediální zájem o dění v drezurních obdélnících pozitivní dopad na welfare koní? Jak se zdá, ani halasná kritika na…