Česká drezúrní společnost

V pondělí 5.listopadu 2001 se konala ustavující členská schůze nově založené České drezúrní společnosti. Schválila mimo jiné její stanovy a zvolila předsednictvo v čele s Vlastou Kadlecovou. ČDS vznikla začátkem listopadu jako samostatná organizace stojící mimo ČJF a klade si za cíl podporu a rozvoj drezúry jako základního odvětví jezdeckého sportu. Nechce suplovat ČJF, ale svými cestami přispívat k rozvoji drezúry spolu s ČJF. Bude usilovat o výraznější prosazování zájmů aktivních drezúrních jezdců, prohlubovat mezinárodní styky v této disciplině a pomáhat mladým talentovaným jezdcům.

Česká drezúrní společnost je otevřenou organizací pro všechny zájemce a tak si všichni ti, kteří by měli o členství zájem, mohou vyžádat stanovy ČDS, popř. přihlášku za člena na adrese: K. Havlíčková, Ke Kladivům 970, 165 00 Praha 6.

Podobné články

Také jste – alespoň někde a někdy – zaznamenali rozpor v tom, v jaké pozici nosí hlavu někteří úspěšní drezuráci a jak by ji podle všeho nosit měli?…

Vitalis

Je módním trendem mluvit o tom, jak si bohaté paničky koupily svoji cestu na vrchol mezinárodních drezurních závodů. Pravdou je, že to téměř vždy…