Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 7 - Ohýbají se koně?

3. 1. 2003 Nancy Nicholson

Krátká odpověď zní: ano, samozřejmě! Delší odpověď je, že ohýbání je pouze jedním z pohybů, který umí páteř / hrudní koš / trup / krk provést.

Hrudní koš je důmyslná pružina, která se umí ohýbat třemi směry. Její pohyb je limitován vazy (spojujícími dvě kosti) a chrupavkami (prsní kost a dolní části žeber, na následujícím obrázku znázorněné jasně žlutou barvou).

Na následujícím obrázku je páteř / hrudní koš / elastický kruh koně, který je vytvarován tak, aby nejdříve uschoval a potom uvolnil dostatek potenciální energie, potřebné pro shození jezdce.

Ohýbání hrudní páteře je zřetelné zhruba mezi 4. až 18. hrudním obratlem, kde chrupavčité části žeber (žeberního oblouku) a prsní kost slouží jako "pružiny" pro pružné ohnutí. Také vazy mají svoji úlohu ve zprostředkování ohnutí a rotace.

Kloubový model v ohnutí

Drezurní jezdci říkají: tento kůň velice dobře pracuje vnitřní zadní nohou!
(původní černobílá fotografie je převzatá z Rodeo Magazine 1989)

Kloubový model, který jsem vyvinula pro biomechaniku, ukazuje, jak si vzájemně překážejí žebra a obratle, pokud je požadováno větší ohnutí. Existují vědecké studie, které kvantifikují pohyby páteře; prováděly se na kadáverech koní. U mrtvého koně jsou mezi každými dvěma obratly možné nejméně 2 různé pohyby. Jiní autoři vypracovali studie o třídimenzní aktivitě páteře koně během kroku, klusu a cvalu a zjistili asi 5 různých pohybů, kterých jsou schopny obratle hrudní páteře živých koní (přímé měření pomocí markerů upevněných k obratlům jehlami z nerezové oceli, což je lepší než markery připevněné na kůži).

Všimněte si, že páteř koně má mnoho kloubů. Proč? Pokud by se neohýbala, proč by měla klouby? Pohyb mezi obratli se obvykle měří na kadáverech, jejichž žebra jsou odstraněná, protože velikost hrudního koše by znemožnila měření. Pohyb kloubů mezi hrudním košem a páteří nebo prsní kostí je omezen na několik milimetrů. Mírná změna pozice na jednom místě se přičítá k mírné změně pozice na sousedním místě a tak dále, až nám vznikne výraznější změna polohy hrudní páteře jako celku.

Jaké jsou hlavní funkce hrudního koše obratlovců? Chrání srdce a plíce před poraněním během pohybu zvířete. Může také přispět dynamicky k uschování potenciální energie a uvolnění kinetické energie a podílet se tak na pohybu.

Z obratlovců mají pevné hrudní koše ptáci a dinosauři: někteří dinosauři (např. carnosaurus a sauropodus) mají navíc sternální žebra, která celou oblast ještě vyztuží. Taková maličkost: koně, carnosaurus a pštrosi mají překvapivě podobné pánevní končetiny! Vyvstává zde otázka relativní rychlosti zvířete a jeho anatomie: máme zde téma, o kterém diskutuje McNeill Alexander, Gregory Paul a jiní. Mnoho studií Miltona Hildebranda se zabývá anatomickými vzorci jednotlivých chodů a rychlostí.

Součástí důmyslného hrudního koše a páteře koní jsou klouby s omezeným pohybem. Další součástí těchto struktur je množství chrupavek (pružnost pro absorpci gravitační potenciální energie ve chvíli dopadu končetiny na zem). Pokaždé, když je hrudní končetina na zemi, dojde ke stlačení hrudního koše a uschová se v něm potenciální energie. Tato energie se ve fázi kmitu téže končetiny může přeměnit na kinetickou energii, která zvýší amplitudu následujícího kroku. Rooney v The Lame Horse píše o některých vztazích mezi pozicí končetiny a energií chodů.

Základní třídimenziální kinematika páteře koní

V technických studiích mluví autoři o pohybech "po směru a proti směru hodinových ručiček" okolo osy (x, y nebo z). Drezurní rozhodčí však budou mluvit o ohnutí "vpravo" nebo "vlevo". Pokud kůň rotuje po směru hodinových ručiček, bude konkávní jeho pravá strana (ohnutí vlevo na levou ruku) a konvexní jeho levá strana (jezdec se dívá stejným směrem jako hlava koně).

Chování hrudního koše je znázorněno na následujícím obrázku a detailně se o něm zmiňuje článek od J.-M. Denoix (Spinal biomechanics and funktional anatomy. Veterinary Clinics of N. Am.: Equine Practice Vol. 15 No. 1 April 1999, str. 27-60). Výsledkem této studie je to, že díky tvaru a spojení obratlů je laterální ohnutí spojeno s určitou rotací páteře. Zde jsou dvě schémata obratlů, která ukazují, jak tyto pohyby probíhají:

Ohnutí koně
Ohnutí koně

Představu o těchto pohybech si můžeš získat tak, že si položíš ruku na žebra a ohneš se. Na rozdíl od koní však mají lidé některá žebra volná a taky mnohem kratší boční výběžky na bederních obratlích.

To, jak funguje ohnutí, můžeš cítit, když půjdeš po čtyřech - na rukou a kolenou - v kroku (opravdu pomalém 4-dobém kroku). Všimni si, jak se tvoje páteř / hrudní koš houpe ze strany na stranu, jako u aligátora. Ohýbání můžeš zabránit tím, že zatneš svaly mezi žebry (vnitřní mezižeberní svaly) a sevřeš čelisti. To je přesně to, co dělají ztuhlí koně! Mnoho drezurních cviků má za úkol přímo posilovat a stabilizovat různé polohy páteře, které kůň potřebuje pro vykonání požadovaných pohybů.

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…