Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 24. - Klasické ježdění a kruhy

18. 4. 2003 Nancy Nicholson

Na dvou stopách nemusíme pracovat pouze na dlouhé stěně nebo diagonále. Kruhy nebo čtverce jsou jízdárenské figury, na kterých své koně přiježďovali už staří mistři klasického jezdeckého umění.

Klasické cviky na čtvercích a kruzích jsou velmi prospěšné pro zlepšení poddajnosti a ohebnosti koně.

V této kapitole nabízím nějaký materiál pro jezdce, kteří se rozhodnou trénovat koně pro Vysokou školu. Ráda bych pouze zdůraznila význam shromážděného kroku při těchto cvicích, který spojuje shromážděný krok s piafou, pasáží a piruetou. Na konci kapitoly jsou videozáznamy, na nichž předvádím klasické cviky v kroku. Jezdím na nich na valachovi plemene morgan. Doufám, že časem přidám další videozáznamy dvou teplokrevných valachů. Pokud čas a možnosti počítače dovolí, přidám také cviky na kruzích v klusu a cvalu. Pro správné provedení klasických cviků je důležité:

  • aby jezdec i kůň byl uvolněný,
  • aby se postupně zlepšovalo tempo, rovnováha, koordinace a relativní vzpřímení.

Nejdříve bych ráda ukázala dva příklady malých kruhů z klasických monografií La Guériniereho Ecole de Cavalerie: Tome Premier (1769) a Sauniereho L´Art de la Cavalerie. Gaspard de Saunier (1663 - 1748) a François Robichon de la Guériniere (? - 1751) používali různé jízdárenské figury kombinované s laterálními pohyby (čili práci na dvou stopách), aby zlepšili poddajnost, ohebnost a rovnováho koně. Kombinují se zde požadavky práce na malých kruzích a laterálních pohybů.

Saunier La Guériniere

Jak ukazuje následující obrázek ze Saunierovy L´Art de la Cavalerie, klasický sed a relativní vzpřímení je trochu odlišné od moderní verze drezurního sedu. Saunier se cítil poněkud povznesen nad pozici jezdce a dával detailní instrukce ohledně výstroje a držení otěží. Jeho bič v levé ruce směřuje nahoru:

Saunier: rytina jezdce

Text pod rytinou znamená v překladu: "Pozice jezdce, který se začíná učit a který jezdí bez ostruh a třmenů." To ukazuje, že jeho metody tréninku byly bez násilí. V té doby ještě neexistovaly fotografie, ale krk koně se zdá být poměrně krátký, což může být dáno nepřesnými proporcemi jednotlivých částí těla koně, způsobených uměleckou zkratkou. Podle pozice pánevních končetin kůň asi předvádí piafu. Přestože je dnešní sed i výstroj jiná, prastaré cviky jsou stále vhodné pro trénink dnešních koní.

Následuje vyobrazení z La Guériniereho Ecole de Cavalerie: Tome Premier, na kterém je klasický sed a požadavky pro relativní vzpřímení o trochu bližší moderní verzi drezurního sedu:

La Guériniere: klasický sed

Pozice jezdce, výstroj a držení otěží je podobné Saunierovi, přestože jezdec používá třmeny a ostruhy. Bičík drží v pravé ruce otočený směrem nahoru. Přestože se nejedná o fotografii, krk koně na obrázku se zdá být poněkud delší, než na obrázku Sauniera, avšak podle jiných tělesných proporcí koně se může jednat o uměleckou zkratku. Podle pozice pánevních končetin kůň předvádí piafu.

Linie odtěží a ruky jezdce je jiná, než u Sauniera a u mě. To je věc, kterou já pragmaticky nechávám na koni při Vysoké škole: nechej koně, aby si sám zvolil pohodlný kontakt.

Na obrázku dole je autorka na valachovi plemene morgan Raynyday Maximillian. Předvádí piafu na volné otěži, která je držená pouze v jedné ruce (Le Guérinierovo "otěž působící vlastní  hmotností"). Místo udidel, která se využívají v klasickém ježdění, má kůň stihlové udidlo, nánosník je zapnutý tak, aby kůň mohl měkce přežvykovat (všimni si toho na videozáznamu), dále používá třmeny, ostruhy (nepoužívané, ale na nohou), bič (inaktivní a napříč nad pravým stehnem) a sedlo bez kostry s elastickým podbřišníkem:

Raynyday Maximillian: piafa

Na rozdíl od Saunierova jezdce balancuje na prstech svých nohou, aby odlehčila sed (což je u tohoto koně pomůcka pro piafu). Přestože kůň vykazuje menší relativní napřímení, než Saunierův model, je natažený tak, aby udržoval kontakt, má zvednutý kohoutek, akceptuje sedlo tím, že přizpůsobí zakřivení krku a hlavu umístí tak, že jeho nosní linie se blíží ke kolmici. Můj instruktor nemá bič, ale ukazuje na Maxův pravý kyčelní hrbol (což Maxe moc netěší, protože upřednostňuje absolutní minimum instrukcí).

Videozáznamy některých cviků na čtverci nebo kruhu (délka strany 10 m nebo průměr 10 m)

Následující videozáznam ukazuje jednoduchou práci na kruhu ve "spojujícím" kroku, shromážděném kroku, školním kroku a piafě. Kůň na čtverci v místě, kde projíždí první roh (po projetí cviku dovnitř záď), diagonalizuje krok (pozn. překl. začínají se zvedat vždy diagonální páry končetin téměř současně) a kombinuje ho s částečnou piruetou. To představuje základ plynulého přechodu do shromážděného kroku, ze kterého se tak stane diagonální školní krok (všimněte si měkkého "poskočení" koně, když diagonální pár končetin ve fázi podpěru současně dosáhne kolmého bodu), potom přejde školní krok do několika kroků piafy, zpět do školního kroku, shromážděného kroku a opět do cviku dovnitř záď s částečnou piruetou v následujícím rohu.

Během celé práce je TEMPO stejné (asi 51 kroků za minutu): jak říkají klasičtí mistři, "krok obsahuje piafu". Klasické tvrzení se odvolává na kombinaci TEMPA, ROVNOVÁHY, KOORDINACE a RELATIVNÍHO VZPŘÍMENÍ. Dalším rysem této práce je její důraz na plynulé přechody do a z určitého pohybu, charakterizovaného různou sekvencí a délkou kroků.

video zde - 480 kb

Následuje seznam dalších videozáznamů a jejich popis. Je zde práce na velkém i malém kruhu při dovnitř plec, dovnitř záď a piafě:

Dovnitř plec na čtverci: video zde - 456 kb

Přechod z dovnitř záď do dovnitř plec na čtverci: video zde - 440 kb
Důležité nejsou jen strany otáčení, ale i to, jak je projetý roh bez změny tempa (těžkým úkolem v každém rohu je měnit délku kroků a dosáhnout potřebné pozice lopatek)

Piafa na malém kruhu: video zde - 465 kb
Zde je předvedená jako mírná dovnitř záď.
Na konci cviku je náhlý přechod do volného kroku. Mírně laterální pozice pomáhá udržet pánevní končetiny, aby nedošlapovaly příliš zakročené, tedy pod tělo (piafa jako u cviku "kamzík na vrcholku"). Není neobvyklé, že kůň, který se učí piafu, má jednu pánevní končetinu více pod tělem než druhou, když ji má provádět na místě. Často proto pomůže předvádět piafu v mírném ohnutí na jednu stranu, což reguluje pozici pánevních končetin, zatímco kůň je v relativním vzpřímení ("nahoru z kohoutku").

"Houpačka" na jedné stěně malého čtverce: video zde - 592 kb
Zastavení, 4 kroky zpět, 6 kroků dopředu, 4 kroky zpět
Po Maxovi musím pokaždé chtít jiný počet kroků, protože umí kroky počítat až příliš dobře.

Pirueta v kroku (na malém kruhu): video zde - 252 kb
Kruh pomůže udržet aktivitu pánevních končetin.

Volný krok (kruh o průměru 15 m): video zde - 148 kb
Max je natažený do kontaktu a udržuje stejné tempo jako při práci na čtvercích i kruzích.

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…