Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 22. - Prostupnost

4. 4. 2003 Nancy Nicholson

Podle drezurních pravidel je prostupnost takový stav koně, kdy jde na obě ruce rovnoměrně, uvolněně a poslušně, reaguje na jezdcovy pomůcky pobízející dopředu, do stran i vydržující. Prostupnost je rozhodující vlastnost dobře přiježděného koně.

Prostupnost, ceněná kvalita na stupních drezúry, je hluboce spojená s dovednostmi při přechodech.

Přechody z jednoho chodu do jiného znamenají změnu rychlosti i změnu způsobu pohybu jednotlivých končetin (výměnu končetin), protože každý chod má jiný pohybový vzorec. Prostupnost se zdokonaluje prováděním správných výměn končetin při přechodech, jjezdec ji upravuje svými pomůckami. Rovnováha a uvolněnost jezdce jsou klíčem k tomu, jak prvotní nevybalancovanou orientaci ve 3D prostoru nahradit novými smyslovými a fyzickými dovednostmi.

Následuje malý videozáznam, kde jedu na Raynyday Maximillianovi přechod z kroku do klusu: video zde (240 kb).

Pomůcka pro klus je dána vnější nohou (pravou) ve chvíli, kdy pravá pánevní končetina došlápla (začíná fáze podpěru této končetiny). Ruce mají pouze za úkol doplnit spojení procházející koněm, aby mohl na pomůcky odpovědět v rovnováze. Jedu bez sedla, aby sedlo a jeho bočnice nezakrývaly lopatky a hřbetní svaly koně.

Přechod sed připravuje poloviční zádrží. Poloviční zádrže mohou být silné nebo jemné, ale měly by být jasnou a taktním upozorněním pro koně, že má změnit rovnováhu nebo se přizpůsobil "tomu, co přijde pak". Já provádím poloviční zádrže tak, že natáhnu horní část svého těla (díky tomu koně nemanipuluji sedem a nepoužívám příliš otěže k udidlu) a současně podpořím měkkým, jednoznačným dotekem holeně, který sám o sobě požádá o přechod. Několik takových polovičních zádrží pak vytvoří "sérii", která jde s drezurními pohyby koně. Někteří jezdci při polovičních zádržích mění i polohy týlu nebo zádě koně. Já raději tyto dva požadavky odděluji a pozici páteře koně upravím už před poloviční zádrží. Ať už si vyberete jakoukoli metodu, kůň i jezdec by měli pracovat společně, dokud si nebudou jasně rozumět na základně komunikace dotyky.

Prohlédni si videozáznam krok po kroku, abys pochopil přechod, ke kterému dochází ve chvíli, kdy kůň projde rovnovážným momentem fáze podpěru (končetiny kolmo pod tělem). Max provádí své přechody ve chvíli, kdy je ve fázi podpěru jeho PP-LH diagonální pár, čímž reaguje na pobídku vnější holení. Pokud jsou pomůcky jasné, může kůň provést přechod na druhé diagonále. Toto odlišení diagonál může být užitečné, když koně učíte couvat. Pokud si uděláš vlastní digitální videozáznam, můžeš vidět, jak tvůj vlastní kůň reaguje na pomůcky.

Prostupnost je často popisovaná jako "nepřítomnost" odporu, poddajnost a okamžité odpovídání na jezdcovy pomůcky, tedy jako znak důvěry. Přechod na videu nahoře je skutečným drezurním přechodem: je plynulý, okamžitý a vyrovnaný. Je tomu tak proto, že změna rychlosti mezi krokem/klusem je kontrolována, a to díky pomalému tempu i díky tomu, že než přejde kůň z kroku do klusu, udělá jen malý počet "mezikroků". Při provádění přechodů si Max vyvinul dostatek svalové síly, aby udržel rovnováhu a přechody provedl v mírném tempu. Tento malý videozáznam přechodu klus/cval (video zde - 124 kb) ukazuje stejný druh prostupnosti, jako předchozí přechod krok/klus.

Zde je také VELKÝ videozáznam přechodu klus/cval: video zde - 3,5 MB.

Pomůcku do cvalu dávám vnitřní nohou (levou) ve chvíli, kdy levá pánevní končetina došlapuje (začátek fáze podpěru), podporuji ji vnější otěží. Je to diagonální pomůcka pro přechod. Ruce mají za úkol pouze doplnit spojení procházející koněm, takže ten může na pomůcky odpovídat v rovnováze.

Příprava pro přechod probíhá opět pomocí poloviční zádrže.

Budeš-li procházet záznam krok za krokem, pochopíš celý přechod, ke kterému dochází asi po třetině záznamu. Max provádí tento přechod do LEVÉHO CVALU na diagonálním páru PP-LH (tento pár je ve fázi podpěru), čímž reaguje na pomůcky vnější holení. Toto je právě málo pochopená část výměny končetin při přechodu: okamžitý, plynulý a vyvážený drezurní přechod do cvalu na tomto záznamu probíhá na diagonálním páru opačném, než je vedoucí diagonála v požadovaném cvalu (pozn. překl.: to je v tomto případě LP-PH). NEVYROVNANÝ přechod "na předku" vypadá jako "kymácení", protože kůň se zhoupne dopředu na vnitřní hrudní končetině a provede pouze částečnou výměnu zbylých dvou končetin, pak provede nevyrovnaný cvalový krok.

Tento přechod klus/pravý cval (video zde - 120 kb) bez jezdce kůň provádí "na předku" a k výměně končetin dochází částečně ve chvíli, kdy je ve fázi podpěru pouze jedna hrudní končetina, pak následuje cvalový krok, kde první končetina prvního kroku po fázi vznosu (levá pánevní) ještě neměla čas úplně kmitnout pod tělem (pozn. překl.: kůň změnil pohybový vzorec z klusového do cvalového ve chvíli, kdy stál pouze na jedné hrudní končetině, odtud pojem přechod "na předku"). Při druhém cvalovém kroku po přechodu už levá pánevní konečně došlápla dále pod tělo a vyvinula mnohem efektivnější posun. Tento přechod není "prostupný", protože kůň ještě neupravil rovnováhu (orientaci v 3D prostoru), aby efektivně vyrovnal změny pohybových vzorců jednotlivých chodů (trvá mu to nejméně dva kroky, než dosáhne rovnováhy). Vyrovnaný DREZURNÍ přechod bez jezdce, provedený "na zádi", však ukazuje více prostoru (viz úhel mezi pánevními končetinami na obou obrázcích označených 3), protože na rozdíl od nevyrovnaného přechodu "na předku" jsou v případě přechodu "na zádi" ve chvíli přechodu ve vzduchu jiné tři končetiny.

Zde je obrázek přechodu z klusu do cvalu "na předku": Prostupnost I

Stejný kůň, Rio Sereno, umí provést bez jezdce vyrovnaný DREZURNÍ (video zde - 125 kb) přechod na zádi s okamžitým, účinně vyrovnaným vskokem do cvalu z diagonálního páru končetin, který je opačný, než je vedoucí cvalová diagonála. Je to proto, že "doba Jedna" cvalu je ustálená na začátku přechodu na příslušné diagonále (zde PP-LH), která je opačná, než vedoucí diagonála ve cvalu (pozn. překl.: to znamená, že kůň ve chvíli, kdy stojí na této diagonále, mění klusový vzorec pohybu ve cvalový). Kůň je velmi rychlý v klusu i cvalu, rychlost mezi chody se překrývá, což umožňuje okamžitou výměnu končetin. Už v prvním cvalovém kroku po přechodu je došlápnutí první pánevní končetiny efektivní, při druhém cvalovém kroku však lze na videozáznamu vidět, že kůň ztrácí trochu rovnováhy a diagonální pár končetin vykazuje dřívější došlápnutí hrudní končetiny.

Prostupnost I

Ti, kteří potřebují více detailů o přechodech, mohou projít videozáznamy krok po kroku, aby si prohlédli specifika výměny končetin.

Jakmile je odpor těla koně nahrazen uměním rovnováhy, přirozený, ale negativní způsob orientace těla je nahrazen pozitivní orientací držení těla. Koně s nevyrovnanými, ukvapenými/zpomalenými a neochotnými přechody se "zakolébají" nebo "střemhlavě rozběhnou" místo, aby udržovali rovnováhu v potřebném tempu, které poskytuje čas pro správnou výměnu končetin.

Člověk vnímá prostupnost koně jako pocit volnosti jeho pohybu, která pochází z harmonicky vyvinutých mentálních a fyzických schopností koně. Jednou z těchto fyzických schopností je Maxova schopnost umět se sám od sebe "zvednout z kohoutku", což je výsledek jeho svalové síly. Je to skutečně postoj celé páteře a je provázen dobře vyvinutou dolní krční svalovou skupinou, která kontroluje polohu hrudních končetin a upravuje linii břicha. To ukazuje, že Max zapojil povrchové a hluboké svaly břicha, aby udržel pánevní končetiny pod tělem (flexe v lumbo-sakrálním kloubu).

Rovnováha a prostupnost se projevují držením těla a vyvíjejí se postupně z procvičování přechodů. Během procesu se u jezdce rozvíjí široké pole pocitů jednoty a harmonie s koněm. Další kvalitou spojenou s prostupností koně je sebenesení.

Schopnost rovnováhy zůstává s koněm, i když je bez jezdce. Viz malý videozáznam přechodu krok/klus/cval (video zde - 580 kb) a VELKÝ záznam krok/klus/cval (video zde - 14,3 MB) - například při lonžování na volno.

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…