Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 19. - Letmý přeskok ve cvalu

7. 3. 2003 Nancy Nicholson

Protože cval je chod asymetrický, tedy při cvalu na levou ruku vykonávají končetiny koně jiné pohyby, než při cvalu na pravou ruku, není změna směru ve cvalu tak "jednoduše" proveditelná, jako například v kroku nebo klusu. Pokud změníme ve cvalu směr, můžeme si vybrat z několika možností: buď nic neuděláme a budeme pokračovat v kontracvalu, nebo přejdeme do klusu či kroku a nacváláme na opačnou nohu, nebo si "přeskočíme", tedy provedeme letmý přeskok či letmou změnu cvalu. Drezurní letmá změna cvalu má svá specifika a svá pravidla a kůň ji musí umět provést na pokyn jezdce ve správnou chvíli správným způsobem. MVDr. Dominika Švehlová

Ze všech ruchů cvalu jsou nejrovnoměrněji rozložené jednotlivé fáze (jsou čtyři: tři slyšíme jako údery kopyt a čtvrtá je tichá fáze vznosu) ve středním cvalu.

Pokud má k přeskoku dojít "ve vzduchu", pak má k tomu právě střední cval dostatek času ve chvíli, když se ani jedna z končetin nedotýká země (fáze vznosu); tehdy se končetiny mohou vyměnit a kůň tak provede přeskok. Záleží na tom, jaký jaký ruch cvalu si zvolíte pro provedení přeskoku, zda budete mít o trochu více či méně času. Více času získáte, když přeskok provede kůň během fáze vznosu. Pomůcka pro přeskok se dává těsně před tím, než se kůň zvedne do fáze vznosu (střední cval) nebo když se kůň zhoupne dopředu na vnitřní hrudní končetinu (doba tři neboli třetí úder kopyta, viz kapitola Normální cval), pokud cváláme ve shromážděném cvalu.

Přeskoky lze provést ve shromážděném cvalu, v němž diagonální pár končetin došlápne dříve, než ve středním cvalu a fáze vznosu vymizí. Následuje videozáznam jednoho přeskoku z levého cvalu do pravého, který kůň předvádí na volných otěžích. Vulkan (24 roků starý württembergský valach) začíná přeskok v době "jedna" shromážděného cvalu (pravá pánevní je na zemi) a končí ho, když je na zemi levá pánevní. Výměna (přeskok) pánevních končetin ve shromážděném cvalu probíhá tehdy, když je vnitřní hrudní končetina levého cvalu ještě stále na zemi. Probíhá to tak rychle, že budeš muset procházet videozáznam krok po kroku, aby sis toho všimnul. Záznam končí v době dvě (diagonální pár končetin je ve fázi podpěru) nového (pravého) cvalu.

video - 47 kb

Pokud záznam na tvém počítači nehraje rovnoměrně, ulož si ho do počítače a procházej krok po kroku pomocí klávesnice nebo myši.

Při předvádění přeskoků trochu měníme pomůcky ve cvalu: holeně jezdce jsou naprosto rovnoběžně, dokud si kůň nepřeskočí. Takže při levém cvalu má jezdec levou holeň na podbřišníku a pravou mírně za podbřišníkem, avšak když chce udělat přeskok, bude mít obě holeně rovnoběžně (počet kroků si jezdec zvolí sám), potom provede změnu mírnou změnu polohy holení. Na videozáznamu mám u konce už pravou holeň připravenou pro další přeskok (mírně změněná poloha), který už na záznamu není. Jedu na volné otěži, abych ukázala, že letmé přeskoky se jezdí dolní částí těla jezdce, a ne rukama.

Drezurní letmý přeskok je často považován za tajemný. Má však svůj základ ve změně asymetrického chodu z jedné ruky na ruku opačnou, což kůň provede pomoci sekvence specifických kroků ((pozn. překl.: také drezurní letmý přeskok má svůj specifický a nezaměnitelný nohosled).

Následuje videozáznam koně Rio Sereno (15letý kříženec kanadského huntera a rýnského teplokrevníka), který předvádí dva přeskoky ve cvalu. Při pohledu zezadu můžete vidět, jak si ve vzduchu vymění pánevní končetiny svoji pozici. Omlouvám se, že je záznam tak malý: brzy budu mít připraven jiný videozáznam. Zatím se podívejte na obrázky z tohoto záznamu, které zobrazují moment, kdy se mění ve vzduchu pozice pánevních končetin. Ve chvíli změny jsou končetiny v různých pozicích (na obrázku 2 jsou všechny tři končetiny zvednuté stejně a levá pánevní právě došlápla), Rio je ve správném cvalu. Při letmém přeskoku mají končetiny svoji specifickou sekvenci pohybu, která je odlišná, ale podobná sekvenci pohybu končetin ve cvalu.

Letmý přeskok - foto z videa

video - 261 kb

A zde je odkaz na jiný videozáznam letmého přeskoku z levého cvalu do pravého (44 kb), avšak podél stěny (a blíž ke kameře).

Je třeba zdůraznit, že frekvence kroků ve cvalu má rozsah 105 kroků za minutu v prodlouženém cvalu až na 65 kroků za minutu v piruetě. Cval, který připravuje koně pro přeskok, se vyznačuje tím, že pánevní končetiny jsou více pod tělem koně a pro diváka proto vypadá tento "cval pro přeskok" trochu jinak.

S těmito informacemi se můžeme podívat na pohyblivý obrázek a pochopíme, že kůň je ve chvíli přeskoku v laterálním momentu (pozn. překl.: tedy ve fázi podpěru jsou obě levé nebo obě pravé končetiny), jako by měnil jednu polovinu kroku v druhou. Podívej se na rozfázované obrázky kroku, konkrétně na obrázek 6, aby sis osvěžil paměť o pozici končetin a písmenu "V" v kroku.

Letmý přeskok - animace

Tento obrázek představuje koně, provádějícího přeskoky co dva cvalové kroky.

Letmý přeskok a změny cvalu každý druhý cvalový krok

Na následujícím obrázku je rozfázovaný pohyb koně z uvedeného záznamu při změnách cvalu co druhý cvalový krok, takže můžete vidět, jak takto častá série změn cvalu ovlivní celý cval. Každý obrázek je jedním snímkem z videozáznamu. Tento záznam má 29,95 políček/s a každý obrázek nepředstavuje jedno jeho políčko.

Tyto obrázky ukazují koně při drezurní úloze Grand Prix. Tento kůň byl při sérii přeskoků úspěšný, takže jeho přeskoky byly provedeny správně. I přesto se při těchto změnách děly s jeho cvalem zajímavé věci.

Za prvé, kůň začínal ztrácet prostor svého cvalu (srovnáním pozice jeho hrudních končetin na obrázcích ve třetím sloupci z leva a podle rozložení jeho pánevních končetin na obrázcích v pátém sloupci zleva).

Za druhé, relativní vzpřímení ve cvalu mizí a kůň začíná mít "výš záď" (čtvrtý obrázek zleva ve třetí řadě).

Za třetí, kůň má asi silnější levou vedoucí stranu než pravou, takže může využít cval na levou ruku pro srovnání rovnováhy a kmihu (srovnej rozložení pánevních končetin na úplně pravých snímcích).

Za čtvrté, přeskok do pravého cvalu v dolním řádku a fáze vznosu levého cvalu jsou předvedené s menším "skokem", současně méně prostorně.

Tato série obrázků ukazuje, proč je nezbytné gymnasticky rozvíjet obě poloviny těla stejnoměrně, aby bylo dosaženo plynulé a symetrické série přeskoků, jak se požaduje při drezúrách.

Letmý přeskok - Grand Prix

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…