Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 18 - Shromážděný a střední cval

28. 2. 2003 Nancy Nicholson

Na první pohled se shromážděný a střední cval od sebe liší rychlostí i prostorností cvalového kroku (skoku). Existují však i další rozdíly, kterých si méně zkušené oko nemusí hned všimnout.

Pro videozáznam shromážděného cvalu klikněte zde.

Na videu pod odkazem nahoře předvádí Vulkan (württembergský valach) shromážděný cval na levou ruku při lonžování na volno. Přehraj si záznam a potom použij šipky nebo myš a přehraj si ho krok po kroku, abys viděl, že fáze vznosu, která je zřetelná ve středním cvalu, je ve shromážděném cvalu nahrazená fází podpěru diagonálního páru končetin. Při shromáždění se obecně u drezurních chodů prodlužují fáze podpěru končetin.

V rámci srovnání normálního, shromážděného a středního cvalu si můžeme říct něco na téma zapojení zádě (angl. engagement). V rámci drezurního ježdění se pojem "zapojení zádě" definuje jako "zvýšená flexe (ohyb) kloubů pánevních končetin, která tak podporuje jejich větší zatížení; je to předpoklad pro to, aby se v zádi mohly vytvořit energické impulsy pro pohyb. Shromáždění je speciální případ zapojení zádě. Zapojení zádě se může vyskytovat v jakémkoli drezurním chodu, jedná se o takový postoj páteře koně, kdy jeho záď má, díky tréninku, propulzivní funkci (působí jako pohon) a kůň je v pozitivním relativním vzpřímení (kohoutek - záď) (rozvoj gymnastické šikovnosti).

Rozdíly mezi shromážděným a středním cvalem jsou ukázány na obrázcích. Jedná se o koně Vulkan a Rio Sereno (rýnský kříženec). Střední cval má mnohem rovnoměrněji rozvržené jednotlivé fáze: po třech úderech kopyt následuje fáze vznosu. V tabulce jsou uvedeny některé obecné parametry jednotlivých chodů koně. Jedná se o drezurní chody a rozhodně zde nepopisuji všechny atletické schopnosti koně. Například v trysku se koně mohou pohybovat rychlostí 17 m/s.

Další údaje můžete nalézt v těchto textech:
Denoix, 1999 (Spinal biomechanics and functional anatomy (= Biomechanika páteře a funkční anatomie), Veterinary Clinics of N. Am.: Equine Practice, Vol. 15 No. 1, pp. 27-60) a čtyři články od Dr. Clayton (1994 Comparison of Collected, Medium and Extended Canters (Srovnání shromážděného, středního a prodlouženého cvalu), Equine Vet. J. Suppl. 17, pp. 16-19: 1994 Comparison of the Stride Kinematics of Collected, Medium and Extended Trot (Srovnání shromážděného, středního a prodlouženého klusu), Equine Vet. J. 26, pp. 230-234: 1995 Comparison of the Stride Kinematics of Collected, Medium and Extended Walks in Horses (Srovnání shromážděného, středního a prodlouženého kroku u koně), Am. J. Vet. Res. 56, pp. 849-852: 1995 Classification of Collected Trot, Piaffe and Passage Using Stance Phase Temporal Variables (Klasifikace shromážděného klusu, piafy a pasáže za použití časových proměnných fáze podpěru), Equine Vet. J. Suppl. 23, pp. 54-57).

chod přibližná rychlost (m/s) tempo neboli frekvence kroků (kroků/min)
krok 1,5-2 51-57
klus 4-5 75-84
cval shromážděný 3
střední 4
prodloužený 7
89-102
pirueta ve cvalu --- 63-65
piafa 0-0,4 52-55
pasáž 1,5-1,8 53-56

Ve shromážděném cvalu došlápne diagonální pár dříve než ve středním cvalu (pozn. překl.: druhý úder následuje po prvním rychleji). Shromážděný ruch je pomalejší a kůň stráví relativně více času (procento doby trvání jednoho cvalového kroku) na třech nebo dvou končetinách. Podívejme se na následující obrázky. Ve shromážděném cvalu došlápne vnější pánevní dříve, než se vnitřní hrudní zvedne se země (obr. 6), takže místo fáze vznosu se z nich vytvoří na chvíli druhý diagonální pár. Shromážděný cval má delší fázi podpěru než střední cval a jeden cvalový krok je méně prostorný, jak je patrno podle vzdálenosti mezi oběma pánevními končetinami (obrázky 2, srovnání je přibližné, protože kameraman stál v jiné pozici od koně). Na obrázcích 2 vidíme, že u shromážděného cvalu dosáhne hrudní končetina ve fázi podpěru (tedy pravá hrudní) kolmé pozice pod tělem dříve, než je tomu u středního cvalu (zde levá hrudní). Dalším rozdílem mezi těmito ruchy je vzdálenost, kterou kůň za stejnou dobu uběhne.

Srovnání shromážděného a středního cvalu (volné lonžování): obrázky vybrané z digitálního videozáznamu jednoho cvalového kroku.

shromážděný
cval
Vulkan

2

3

4

5

6 (bez fáze vznosu)
1 2 3 4 5 6
střední cval Rio Sereno

2

3

4

5

6 (fáze vznosu)
1 2 3 4 5 6


U obou cvalů (následující obrázky: obr. A shromážděný, obr. C střední) je záď koní zapojená více, než by byla v normálním cvalu, což je poznat podle flexe (ohybu) kloubu mezi bederní páteří a křížovou kostí (S-L nebo L-S = sakro-lumbální nebo lumbo-sakrální kloub). Díky tomu vlečná (pozn. překl.: v tomto případě vnější) pánevní končetina (obrázek nahoře pod číslem 1) došlápne více pod tělo koně. To, v jaké pozici je tato pánevní končetina na konci fáze vznosu, ovlivní i další část cvalového kroku, což je důvod, proč je důležité se dívat na postoj těla koně právě v tuto chvíli. Autoři klasického ježdění a současní rozhodčí mluví o "stejnoměrném zaúhlení kloubů na pánevní končetině" jako o charakteristickém znaku zapojení zádě.
Na obrázku B jsou zobrazené části těla koně, které se podílejí na zapojení zádě (střední cval, obrázek nahoře pod číslem 1).
Obrázek D ukazuje čelní pohled na křížovou kost v L-S kloubu, zdůrazňuje značnou rozlohu kloubní plochy, která je charakterická pro equidy (koňovité). Ta představuje anatomický základ výrazné flexe v tomto kloubu, která je důležitá pro zapojení zádě.
Obrázek E ukazuje celistvost pohybu tohoto kritického kloubu.

Zapojení zádě u koní na obrázcích A a C se projeví v jejich relativním vzpřímení kohoutku ve chvíli, kdy došlapuje vlečná pánevní končetina.

A:

Zapojení zádě - obr. A

B:

Elastický kruh - obr. B

C:

Zapojení zádě - obr. C

D:

Pohled na křížovou kost zepředu - obr. D

E:

Pohyb křížové kosti - obr. E

Na obrázku B jsou označené vedoucí a vlečné končetiny ve cvalu a složení "elastického kruhu" koně. Elastický kruh je složen z celé řady biologických struktur pohybové soustavy s různými mechanickými vlastnostmi, které reagují na akci končetin nebo ji sjednocují. Jedná se o kosti (nejtvrdší komponenta), šlachy (pružná reakce), chrupavky ("tuhoelastické", něco mezi elasticitou kostí a vazů) a svaly (aktivní, kontraktilní, pružné a mohou pracovat jako výztuhy, podpěry nebo motor). Svalová aktivita trupu a krku umožňuje koni "ladit" odpověď elastického kruhu na specifické požadavky jednotlivých chodů.

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…