Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 17 - Doporučené cviky pro cval

21. 2. 2003 Nancy Nicholson

Pokud chcete umět s lehkostí a elegancí předvést sebe i svého koně ve cvalu, zajisté vám pomohou cviky, které v tomto článku Dr. Nancy Nicholson uvádí: Doporučené cviky pro nápravu problémů se srovnáním a pružností ve cvalu

Odpor a odmítání: Tyto cviky předpokládají, že si se svým koněm rozumíš a že kůň nijak vážně neodepírá poslušnost. Upozorňuji, že tato webová stránka předkládá návrhy a ne návody. Neustále mysli na to, že jakékoli ježdění může být zdrojem úrazu!

Při tréninku se neustále opakuje cyklus dopředu --» rovně --» prostupně. Pod pojmem opakovat se si já osobně představuji to, že výsledek jednoho cyklu v tréninku/výcviku je základem pro další cyklus, takže každé zlepšení lze ještě více vylepšit, až se spolehlivě upevní gymnastické i emoční základy. Aby kůň mohl podat dobrý atletický výkon, musí mít jeho trenér snahu tyto základy stále upevňovat.

Ve výcvikové lekci pracuji na uvolnění koně a zároveň na jeho protažením. Klíčovými reakcemi koně, které si hlídám po celou dobu v sedle, jsou: měkké přežvykování udidla, které je odpovědí na moje holeně na podbřišníku. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny anatomické struktury, které spojují holeň jezdce s bází krku koně, jeho jazykem a dolní čelistí.


Svaly koně


Detail svalů kolem sedla

Všimni si na horním obrázku spojení jazylky s jazykem a s hrudní kostí a hlubokými prsními svaly (což je blíže ukázáno na obrázku dolním). Tyto svaly, táhnoucí se podél hrudní i krční části pilovitého svalu, mohou být ovlivněné lehkým a stálým kontaktem holeně jezdce. Ta by na ně neměla tlačit, když se o tento kontakt pokouší.

Pokud není spojení holeně jezdce s krkem a čelistí koně trénováno a není tedy spolehlivé, kůň bude někde v těle napjatý a jeho kohoutek se nezvedne, přestože může vypadat spokojeně. Já dokonce ani nezačínám klusat, dokud nezískám měkké a stálé spojení s otěží, které "prochází" celým tělem koně. Některé dny to trvá déle, ale moji koně už ví, jak se v této části výcviku chovat. Vulkan, jakožto Mistr v uchování energie, miluje protahovací části jezdecké hodiny! Max se soustředí na každý cvik a mnohem dříve začne měkce přežvykovat udidlo než Vulkan (Vulkan byl šlechtěn pro military a někdy si myslí, že je "cross-country tank"). Podívej se na texty bratrů Gruesonů v Uličce názorů (angl.), kde se píše o dalších koňských hvězdách...

Podle toho, jak se cítím v kroku, můžu přejít přímo na projíždění kruhů a zakřivených linií ve cvalu, což kombinuji s přechody krok - cval - krok. To "léčí" ztuhlost a má lepší účinek než letmé přeskoky a zapojí to VŠECHNY tkáně koně do pohybu vpřed, do narovnání a do prostupnosti.

Takže nějaké cviky

(lze je provádět na vlnovkách, na rovných čarách nebo na kruhu o průměru 20 m
- to závisí na stupni výcviku tvého koně):


z KROKU v ohnutí na levou ruku do levého CVALU (12 cvalových kroků apod.) dále KROK 5-6 kroků v ohnutí na levou ruku
< během 1 kroku změnit ohnutí na pravou ruku >
z toho
KROK 8-9 kroků v ohnutí na pravou ruku, pak do pravého CVALU, pak do KROKU 5 -6 kroků v ohnutí na pravou ruku
< během 1 kroku změnit ohnutí na levou ruku >
z toho
KROK v ohnutí na levou ruku a to celé opakovat

Musíš změnit ohnutí koně svýma nohama, zatímco otěže udržují neutrální spojení. Pokud tento cvik neprobíhá hladce, pak je třeba identifikovat problémy a řešit je.

Například:

1) PROBLÉM: Kůň natahuje krk, jde nad otěž.
ŘEŠENÍ: To, že kůň snižuje kohoutek a natahuje krk, znamená, že nereaguje na holeň uvolněním čelisti a zvednutím kohoutku, takže bude potřeba pracovat na vlnovkách v kroku-klusu, dokud NEDOKÁŽEŠ ZMĚNIT OHNUTÍ KONĚ KDEKOLI NA ROVNÉ LINII NEBO V OBLOUKU. Potom se vrať k přechodům krok - cval.

2) PROBLÉM: Kůň utíká dopředu (jde proti ruce) při přechodech ze cvalu do kroku.
ŘEŠENÍ: Požádej ho o přechod do kroku ze cvalu na pouhé zavření pěsti (NE zatáhnutí!) vnitřní ruky, současně si stoupni více do vnitřního třmenu. Máš-li problém s pomůckami holení, dávej pozor, abys nevytočil špičky od koně (to uzamkne tvůj kyčelní kloub, takže tvé sedací kosti nebudou moct následovat pohyb hřbetních svalů koně v patřičném chodu) nebo sevřel kolena (to znemožní, aby tvůj sed byl uvolněný, a uzamkne to lopatky koně).

3) PROBLÉM: Kůň je rozhořčený, že po něm žádáš správné ohnutí. Možná zpomalí nebo to dá vědět tím, že nechce jít dopředu (za holení).
ŘEŠENÍ: Jestliže kůň opravdu zaostává za pobídkou, bude vhodné ho lehce plesknout bičíkem za tvojí vnitřní holení, čímž mu dáš pomůcku pro ohnutí. Ostruhy mohou vyvolat napětí ve tvém sedu nebo holeni a přinesou ti jen problémy, pokud je neumíš používat opravdu jemně. Koně se také mohou naučit ostruhy nebo jezdce ignorovat, stanou se na nich závislí a nebudou pak na jejich použití reagovat změnou postoje svého těla. Zkontroluj, co děláš, možná změň své pomůcky, tím myslím pozici tvých sedacích kostí (na vnitřní straně na úrovni podbřišníku, na vnější straně asi 10 cm za podbřišníkem). Pokud i přesto nedokážeš uvedený cvik projet hladce, JSI stále ztuhlý a potřebuješ relaxovat a protáhnout se ještě před sednutím na koně.

4) PROBLÉM: Tvůj kůň (i ty) spěcháte v přechodech.
ŘEŠENÍ: Je potřeba dost času na rozvoj SÍLY a VYTRVALOSTI, která je zase potřebná pro zvednutí kohoutku a pro snadné ovládání končetin při přechodech. Pokud přechod do cvalu vyžaduje zjemnění, zkus ustupování na holeň ze čtvrtiny jízdárny na dlouhou stěnu, pak nacválej na dlouhé stěně (za pomoci vnitřní nohy). Potom přechod do kroku, zkus ho provést na kruhu o průměru 15 m, ten ti pomůže s ohnutím a rovnováhou.

Toto cvičení dokáže výborně potírat mnohé problémy, protože zvyšuje prostupnost koně v takovém postoji (shromáždění), který je požadován na daném stupni výcviku. Také udržuje vzpřímený týl, protože pro koně je přirozené, že se napřímí, když mění ohnutí. Mírné změny ohnutí bez změny směru jízdy jsou velmi efektivními polovičními zádržemi (vyžadují změnu postoje celé páteře). Jakmile kůň začne chodit více dopředu a narovnaně, je také více prostupný (to znamená, že v podélném nebo příčném pohybu celé páteře nejsou žádné bloky). Pozici týlu dosáhneme tím, že jezdec bude používat neutrální nebo podporující otěže a jeho holeň tuto pozici upraví (někdo tomu říká "rámec", ale já používám pojem "postoj", protože zahrnuje i páteř - nepředstavuje pouze vnější tvar těla).

Ještě se trochu zmíním o fázi vznosu. Vypadá to, že v některých drezurních kruzích je fáze vznosu uctívaná. Výrazné chody jsou pružné a kadencované (výrazné tempo, které dává končetinám čas, aby provedly celý svůj pohyb beze spěchu a napětí). Chody, které jsou kadencované, mohou však mít krátkou fázi vznosu (pasáž) nebo dokonce žádnou (piafa). Toto téma je však natolik rozsáhlé, že nemá cenu se jím zabývat a stačí říct, že jediné, co může kůň nebo člověk ve vzduchu udělat, je padnout zpět na zem, a čím delší je pád, tím větší jsou otřesy působící na končetiny. Ve vztahu k fázi vznosu je velice důležitá otázka kování a kondice koně.

Nech se na drezurních závodech natočit na video. Když dostaneš komentáře ke své drezurní úloze, vezmi si kazetu svého koně a přehraj si natočený záznam na videu krok po kroku, takže uvidíš, co se s tvým koněm děje. Někdy mají morgani, lipicáni nebo frízáci takové zaúhlení končetiny, že méně zametají a více klouby ohýbají. Důsledkem toho je jiné načasování pohybu, než například u plnokrevníků. Jejich cval může být "plošší" neboli s menšími "skoky". Pokud dostaneš při drezurních závodech "4" za čtyřdobý cval, zkontroluj si to na videu. Někteří rozhodčí říkají jezdci, že slyší plochý cval, ale nemají čas vysvětlit, co to je plochý cval (drezurní úloha není přednáška nebo škola ježdění). "Plochý" cval je takový cval, který má krátkou fázi vznosu.

Uvedené cvičení ti pomůže posílit koně a vybudovat jeho vytrvalost, což kůň potřebuje k lepšímu ovládání svých končetin ve fázi kmitu (nad zemí). Pokud to zvládne, budou lepší jeho přechody i narovnání. Tvůj kůň se bude cítit mnohem pohodlněji, protože bude mít atletické základy, které mu umožní "zvednout se z kohoutku". Pamatuj, že kůň musí zvednout kohoutek i s tebou, když mu sedíš těsně za ním! K tomu je potřebný opravdu důsledný trénink.

Usiluj raději o postupné pokroky, než abys chtěl vše najednou. Jedině tak můžeš budovat kondici koně a změny jeho schopností nebudou představovat nebezpečí pro jeho zdraví. Bez ohledu na to, jak dobře je kůň trénován, pokud bude ztuhlý, nikdy nemůže být rovný, protože svaly na jeho silnější straně ho budou vždy na tuto stranu táhnout.

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…