Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 16 - Obvyklý cval

21. 2. 2003 Nancy Nicholson

Na úvod dnešního povídání o cvalu bych ráda řekla na vysvětlenou pár slov: Cval je asymetrický chod, což znamená, že během jednoho pohybového cyklu (tedy cvalového kroku neboli cvalového skoku) opíšou pravé končetiny jiný pohyb, než končetiny levé. Proto existuje pravý cval (tedy na pravou ruku) a levý cval (na levou ruku); proto, když chceme ve cvalu změnit směr, musíme pokračovat v takzvaném kontracvalu nebo přejít do klusu či kroku a znovu nacválat na správnou nohu nebo provést letmý přeskok.

Videozáznam cvalu

Zároveň je ve cvalu spřažený (hrozný výraz!) pohyb pánevních končetin a pohyb hrudních končetin, ty tvoří takzvané "kuplety", jinými slovy dvojice nebo páry (kuplet pánevních končetin a kuplet hrudních končetin). První končetina z té dvojice, která dopadne na zem, totiž (na rozdíl od klusu či kroku) především zachytí hmotnost těla a nesune tělo příliš dopředu; této končetině říkáme "vlečná" (při levém cvalu pravé končetiny). O posunutí dopředu se postará ta končetina kupletu, která dopadne na zem jako druhá, tedy vedoucí (při levém cvalu levé končetiny).

Můžete si to vyzkoušet sami. Přestože cvalem se člověk nepohybuje, lze si zahrát na cválajícího koně - vzpomeňte si, když jste takto jako dítě poskakovali v tělocviku, na jednu nohu jste doskočili, pak vzápětí dopadli na druhou a tou jste se posunuli dopředu. Mohli jste tak dělat i přeskoky :-). Je to stejné, jako cval koně, pouze na dvou nohách (ruce vám nevědomky budou ve cvalovém rytmu "vlát" kolem těla).

Takže se podívejme, co nám o cvalu říká dr. Nancy Nicholson.
Dominika Švehlová

Obrázky na této stránce ukazují NORMÁLNÍ CVAL na pravou ruku.

V barevných polích tabulky je diskuse o anatomii. (Pozn. překl.: autorka používá pro některé svaly zkratky: "lat" = m. latissimus dorsi = nejširší sval hřbetní; "glut" = m. gluteus medius = střední sval hýžďový.)
Upozorňujeme čtenáře, že všechny obrázky jsou chráněné copyrightem.

relaxované nebo relaxující svaly (vepředu laty, vzadu gluty)

kontrahované nebo kontrahující se svaly (vepředu laty, vzadu gluty)

m. brachiocephalicus (ramenní napřimovač hlavy) pomáhá potáhnout hrudní končetinu dopředu, když je lat relaxovaný

krční a hrudní část pilovitého svalu se kontrahují postupně (tmavě modré), a to ve směru hodinových ručiček, zatímco končetina se pohybuje proti směru hodinových ručiček (točivý moment síly)

šíjový vaz přechází v nadtrnový vaz: podílí se na pružné reakci hrudního koše

břišní svaly (pomáhají natáhnout nadtrnový vaz) a část kaudální (zadní) stehenní skupiny svalů

1 2

Obrázek 1: toto je druhý úder kopyt (černé linie končetin) ve cvalu, kdy kůň došlápl vedoucí diagonálou (název podle vnitřní pánevní končetiny).

Obrázek 2: "Rovnovážný bod" cvalu, kdy se kůň nachází uprostřed fáze podpěru (kolmá pozice podepírajících končetin pod tělem) a tělo sune přes došlápnuté končetiny.

3 4

Obrázek 3: Třetí úder kopyta (černá linie končetiny).

Obrázek 4: Kůň se zhoupává dopředu a jeho vnitřnosti tlačí na bránici a plíce, čímž pomáhají výdechu.

5 6

Obrázek 5: Fáze vznosu ve cvalu. Cval má tři údery a "tichou" fázi, kterou je třeba započítat do tempa cvalového kroku. Koně s "plochým" cvalem téměř nemají fázi vznosu, otírají zem pravou hrudní končetinou.

Obrázek 6: Obecně zvolený první úder kopyta ve cvalu, vnější pánevní končetina došlápla po fázi vznosu.

Legenda k barvám některých svalů: čím je sval kontrahovanější, tím má na obrázcích tmavší barvu.

Svaly jsou:
MODRÉ odstíny = pilovitý sval (dolní hrudní a krční část)
RŮŽOVÉ odstíny = nejširší sval hřbetní (hrudní končetiny) a hýžďový sval střední (pánevní končetiny)
ZELENÉ odstíny = m. brachiocephalicus (od dolního vrcholu lopatky k vrcholku krku)

Při "normálním" (pozn. překl.: tedy přirozeném, jezdcem neovlivněném) cvalu není pohyb pružného hrudníku a posledních čtyř krčních obratlů (C4, C5, C6 a C7) příliš sladěný. Je to netrénovaný cval, ale i přesto může být aktivní a atletický.

Obrázky zdůrazňují vztah mezi pohybem hrudního koše, hrudních končetin a báze krku. Důležitou spojnicí těchto částí těla je pilovitý sval. Je to velký vějířovitý sval, který spojuje hrudní koš a bázi krku. Všimněte si, že tmavě modré vlny se pohybují opačným směrem, než hrudní končetina. Jako příklad točivého momentu síly, srovnatelného s vrtulníkem, kde jde síla opačným směrem, než pohyb.

DŮLEŽITÉ PRO JEZDCE:

 • Sedlo umísti na koně tak, aby jeho přední okraj nerušil chrupavčité čepičky listů lopatek. Sedlo kontroluj často, aby ses ujistil, že nemá tvar, který by nějak rušil činnost hřbetu koně.
 • Sedíš na jednotce "latů" a "glutů". Každý chod má svůj pohybový vzor (který se neustále opakuje dokola) kontrakcí a relaxací celého hřbetu. Pokud sedíš uvolněně, tvá pánev se bude nadzvedávat a poklesávat při každém kroku (pohybovém cyklu). Budeš-li jezdit se svojí pánví trochu našikmo přes záda koně (vnitřní noha asi 10 cm před vnější nohou), dovolíš svému sedu pasivně následovat pohyb koně. Nauč se, jak probíhají jednotlivé chody koně, potom se můžeš naučit, jak jednotlivé chody ještě vylepšit, aniž bys koně v pohybu rušil.
 • Tvé holeně mohou dosáhnout na část pilovitého svalu. To ti umožní ovlivnit svaly, které jsou přímo spojené s jazykem prostřednictvím jazylky.
 • Biomechanicky efektivní sed je takový, kdy jezdec svým sedem odpovídá na příslušné pohyby celého hřbetu koně, zatímco udržuje pružné spojení s otěžemi.
 • Nancy Nicholson, Ph.D.

  MVDr. Dominika Švehlová


  Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

  Podobné články

  Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

  Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…